Ministerie van Openbare Werken (Nederland)

Het Ministerie van Openbare Werken was een Nederlands ministerie dat in 1945 enige maanden onder die naam heeft bestaan. In 1945 werd het ingesteld door het kabinet-Schermerhorn-Drees. Het ministerie droeg verantwoordelijkheid voor volkshuisvesting en het naoorlogse herstel van gebouwen en infrastructuur. Minister was Johan Ringers.

Onder het ministerie vielen de volgende diensten: de Rijksgebouwendienst (voorheen bij het Ministerie van Financiën), de Rijksdienst voor het Nationale Plan (voorheen onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken), Rijkswaterstaat en de Dienst Uitvoering Werken. De naam werd gezien het belang van de wederopbouw drie maanden na de instelling veranderd in Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw.