Ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart

Het Ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart is een voormalig Nederlands ministerie. Het ministerie heeft bestaan in de periode tussen 1935 en 1937 en nadien weer in de periode tussen 1940 en 1944.

Het ministerie ontstond in 1935 als voortzetting van het ministerie van Economische Zaken waarvan in dat jaar de beleidsterreinen landbouw en visserij waren afgesplitst. Nadat enige jaren later deze beide beleidsterreinen weer waren toegevoegd, werden ze in 1940 weer afgesplitst en herrees het ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart. In 1944 werden scheepvaart en visserij als beleidsterreinen weer afgestoten en ging het ministerie verder onder de naam ministerie van Handel, Nijverheid en Landbouw.

Ministers waren:

  • Henri Gelissen - RKSP, 2-9-1935 t/m 24-6-1937
  • Mr. M.P.L. Steenberghe - RKSP, 3-9-1940 t/m 17-11-1941
  • Dr. J. van den Tempel (a.i.) - SDAP, 18-11-1941 t/m 8-1-1942
  • P.A. Kerstens - RKSP, 9-1-1942 t/m 31-5-1944