Karla Peijs

voormalig minister van Verkeer en Waterstaat van Nederland

Karla Maria Henriëtte Peijs (Tilburg, 1 september 1944) is een Nederlandse oud-politica voor het CDA. Tot 1 maart 2013 was zij commissaris van de Koningin van de provincie Zeeland, daarvoor was Peijs minister van Verkeer en Waterstaat in de kabinetten Balkenende II en III.

Karla Peijs
Karla Peijs
Algemene informatie
Volledige naam Karla Maria Henriëtte Peijs
Geboren 1 september 1944
Partij CDA
Titulatuur Drs.
Politieke functies
1982-1989 Lid Provinciale Staten van Utrecht
1989-2003 Lid Europees Parlement
2003-2007 Minister van Verkeer en Waterstaat
2006 Minister van VROM (wnd.)
2007-2013 Commissaris van de Koningin Zeeland
Portaal  Portaalicoon   Politiek
Nederland

Peijs behaalde het gymnasium-diploma en studeerde economische en organisatiesociologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en aan de Vrije Universiteit Amsterdam (doctoraalexamen 1985). Zij was van 1985 tot 1989 als docent economie verbonden aan de Hogeschool Utrecht, het laatste jaar ook als coördinator in- en externe betrekkingen van de sector economie.

Politieke loopbaanBewerken

Van 1982 tot 1989 was Peijs lid van de Provinciale Staten van Utrecht voor het CDA. Van 1989 tot 2003 was zij voor diezelfde partij lid van het Europees Parlement.

Peijs werd op 27 mei 2003 benoemd tot minister van Verkeer en Waterstaat in het Tweede Kabinet-Balkenende. Ze continueerde deze functie in het Derde Kabinet-Balkenende. Minister Peijs was op 21 en 22 september 2006 tevens waarnemend minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, vanwege het aftreden van minister Sybilla Dekker.

Peijs legde in haar ministerschap de prioriteit bij het wegnemen van knelpunten in het net van rijkswegen. Een aantal activiteiten die ze ontplooide:

  • Een besluit voor een grootschalig onderhoudsprogramma voor wegen en spoorlijnen
  • Voerde een spoedwet wegverbreding uit voor de aanleg van spitsstroken
  • De aankondiging van een verbreding van de A2 tot tien rijstroken
  • Wilde haast maken met de verlenging van de A4, waarna ondanks adviezen tot herziening documenten met ernstige rekenfouten gepubliceerd werden, waarop de aanleg van de verlengde A4 nog jaren op zich liet wachten,
  • Steunde een plan om op 1,5 kilometer afstand van Nederlands oudste natuurmonument, het Naardermeer, een ondertunnelde snelweg langs dit gebied aan te leggen, om het verkeer tussen Schiphol en Almere beter langs Amsterdam te leiden
  • Voor het openbaar vervoer het besluit tot de invoering van de OV-chipkaart in 2009
  • Het afblazen van de Zuiderzeelijn naar Friesland en Groningen
  • Toen bleek dat er relatief veel verkeersslachtoffers vielen onder 16- en 17-jarigen met een brommer wilde zij de minimumleeftijd voor een autorijbewijs verlagen, want dat zou dat aantal slachtoffers verminderen en dus de verkeersveiligheid bevorderen.

Begin augustus 2006 verklaarde ze niet als minister terug te willen keren, maar wel als Eerste Kamerlid beschikbaar te zijn. Op 9 maart 2007 werd zij geïnstalleerd als commissaris van de Koningin in de provincie Zeeland. Deze functie bleef ze tot 1 maart 2013 uitoefenen.

Bestuurlijke activiteitenBewerken

Vanaf 1 september 2002 was zij voorzitter van de Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap. Verder was zij onder meer voorzitter van de Stichting Alzheimer Nederland en lid van de Executive Board van Alzheimer Disease International, lid van de Raad van Toezicht van Medisch Centrum Alkmaar, Technische Universiteit Delft en van Het Utrechts Landschap en lid van de Raad van Advies van het Nationaal park De Hoge Veluwe. Ook was zij lid van de Adviesraad MKB van de ING-groep en adviserend lid van de MKB-Klankbordgroep van het NIVRA (accountants). Daarnaast bekleedde zij commissariaten bij diverse bedrijven als Aegon, Vendex, DaimlerChrysler Nederland en Solvay Nederland. In juni 2007 werd zij door de verenigingsraad van Veilig Verkeer Nederland (VVN) gekozen tot voorzitter van VVN. Sinds oktober 2011 is zij ook bestuursvoorzitter van Stichting Beheer & Toezicht i.z. Seksueel Misbruik in de R.-K. Kerk in Nederland. In maart 2013 werd Peijs voorzitter van het bestuur van Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953.[1] In september 2020 werd Peijs voorzitter van district Utrecht van de Nederlandse Bridge Bond.[2]

PersoonlijkBewerken

Karla Peijs is gehuwd.

Voorganger:
Roelf de Boer
Minister van Verkeer en Waterstaat
2003-2007
Opvolger:
Camiel Eurlings
Voorganger:
Sybilla Dekker
Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (wnd.)
2006
Opvolger:
Pieter Winsemius
Voorganger:
Wim van Gelder
Commissaris van de Koningin van Zeeland
2007-2013
Opvolger:
Han Polman