Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) was een Nederlands ministerie dat in 1965 werd ingesteld door het kabinet-Cals.

Het ministerie was de opvolger van het Ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid. Door ruimtelijke ordening in de naam op te nemen wilde men aangeven hoe belangrijk men dit beleidsterrein achtte. Andere beleidsterreinen waren woningbouw, woningsanering, woonruimteverdeling, stadsvernieuwing, dorpsvernieuwing en het huurbeleid. Na de toevoeging van milieubeleid als beleidsterrein werd in 1982 de naam aangepast en ging het ministerie verder als Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Ministers van Volkshuisvesting en Ruimtelijke OrdeningBewerken