Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) was een Nederlands ministerie dat in 1965 werd ingesteld door het kabinet-Cals.

Het ministerie was de opvolger van het Ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid. Door ruimtelijke ordening in de naam op te nemen wilde men aangeven hoe belangrijk men dit beleidsterrein achtte. Andere beleidsterreinen waren woningbouw, woningsanering, woonruimteverdeling, stadsvernieuwing, dorpsvernieuwing en het huurbeleid. Na de toevoeging van milieubeleid als beleidsterrein werd in 1982 de naam aangepast en ging het ministerie verder als Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Openbare Werken 1945Waterstaat 1906–45
 
 
 
 
Openbare Werken en Wederopbouw 1945–47Verkeer en Energie 1945–46
Verkeer 1946–47
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wederopbouw en Volkshuisvesting 1947–56Verkeer en Waterstaat 1947–2010Economische Zaken
 
 
 
 
 
 
Volkshuisvesting en Bouwnijverheid 1956–65
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VoMilVolkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) 1965–82
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WVC
 
 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) 1982–2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BZKInfrastructuur en Waterstaat (IenW) 2010–Economische Zaken en Klimaat (EZK)


Ministers van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bewerken