Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Nederlands ministerie (1989-2003)

Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) was tussen 1989 en 2003 een Nederlands ministerie.

In 1989 besloot het kabinet-Lubbers III dat de naam van het ministerie van Landbouw en Visserij dat in 1982 de hoofdverantwoordelijkheid kreeg voor het beleidsterrein openluchtrecreatie en natuurbescherming werd gewijzigd in het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Het nam in 1982 de natuur- en recreatietaken over van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Op 1 juli 2003 werd bij de formatie van het kabinet-Balkenende II de naam weer veranderd, nu in ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze aanpassing was nodig omdat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onder de verantwoordelijkheid van LNV kwam te vallen.

Ministers bewerken