Ministerie van Handel en Nijverheid

Het Ministerie van Handel en Nijverheid is een voormalig Nederlands ministerie dat bestond tussen 1945 en 1946. Het was de voortzetting van het ministerie van Handel, Nijverheid en Landbouw, waarvan echter het beleidsterrein landbouw was afgesplitst. In 1946 werd de taak scheepvaart toegevoegd en de naam veranderd in ministerie van Economische Zaken. Minister was Hein Vos.