Secretaris-generaal van een Nederlands ministerie

hoogste ambtenaar op een ministerieel departement

Een secretaris-generaal van een Nederlands ministerie is de hoogste ambtenaar van een Nederlands ministerie. De functionaris heeft de dagelijkse leiding over de ambtelijke organisatie. De secretaris-generaal is ook politiek gezien belangrijk als eerste ambtelijke aanspreekpunt voor de bewindspersoon. De (partij-)politieke voorkeur van de ambtenaar speelt hierbij formeel geen rol.[1]

Secretarissen-generaal zijn net als de overige leden van de zogenaamde Topmanagementgroep (bestaande uit onder andere secretarissen-generaal, directeuren-generaal en inspecteurs-generaal) formeel in dienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en worden voor maximaal zeven jaar bij een ministerie benoemd. Na die periode vindt functiewisseling plaats.[2]

Hieronder een zo actueel mogelijk overzicht:

Zie ook bewerken