Ministerie van Verkeer

Het Ministerie van Verkeer was een Nederlands ministerie in de periode 1946-1947. Kabinet-Beel I stelde dit ministerie in als voortzetting van het ministerie van Verkeer en Energie. Energie kwam te vallen onder het Ministerie van Economische Zaken. Scheepvaart waar voordien een eigen ministerie voor bestond, werd juist toegevoegd als beleidsterrein. Minister was Hein Vos.

In 1947 ging het ministerie van Verkeer verder als Ministerie van Verkeer en Waterstaat.