Ministerie van Landbouw en Visserij

voormalig Nederlands ministerie

Het Ministerie van Landbouw en Visserij was een Nederlands ministerie voor de beleidsterreinen landbouw en visserij en verwante beleidsterreinen. Het ministerie droeg deze naam in de periodes 1935-1944 (behalve 1939) en 1959-1989. Na de Tweede Wereldoorlog, in 1945, werd de naam van het ministerie 'Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening', maar in 1959 kreeg het weer de oude naam. In 1989 werd bij de totstandkoming van het kabinet-Lubbers III de naam wederom veranderd, nu in Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij omdat in 1982 natuurbeheer/natuurbescherming dat deels onder het ministerie van CRM viel geheel onder dit ministerie waren gebracht.

Ministers van Landbouw en Visserij 1959-1989 bewerken

Ministers van Landbouw en Visserij 1935-1944 bewerken