Ministerie van Verkeer en Energie

Het Ministerie van Verkeer en Energie was in 1945 en 1946 een Nederlands ministerie.

In juni 1945 besloot het Kabinet-Schermerhorn-Drees dit ministerie in te stellen als voortzetting van het Ministerie van Waterstaat. Minister was Steef van Schaik. Beleidsterreinen waren infrastructuur (onder meer het herstel van de in de oorlog beschadigde auto-, water- en spoorwegen) en de energievoorziening. In 1946 kwamen energie en mijnbouw onder het Ministerie van Economische Zaken te vallen. De rest van het ministerie ging verder als Ministerie van Verkeer.