Directeur-generaal

hoge ambtenaar

Een directeur-generaal (mv. directeuren-generaal) is een directeur die aan het hoofd staat van een ambtelijk of van een anderszins publiek (bijvoorbeeld van de Verenigde Naties) directoraat.

NederlandBewerken

In Nederland zijn de directeuren-generaal onder de secretaris-generaal de hoogste ambtenaren op een ministerie. Onder hen ressorteren vaak verschillende directeuren, die elk een tot het betreffende directoraat-generaal behorende directie (of dienst) besturen. Zo kent het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een directoraat-generaal Cultuur en Media, met aan het hoofd een directeur-generaal. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is een van de directoraten (dienst onder een directeur) die daar onderdeel van vormt.

Europese UnieBewerken

Elk beleidsdomein van de Europese Commissie wordt administratief begeleid door een directoraat-generaal, onder leiding van een directeur-generaal, die onder toezicht staat van de Secretaris-generaal van de Europese Commissie, en verantwoording verschuldigd is aan de betrokken EU-commissaris.