West-Nederland

Nederlandse regio
Voor het openbaarvervoerbedrijf, zie Westnederland.

Het landsdeel West-Nederland (NL3) is een Nederlandse NUTS 1-regio. Behalve voor statistische doeleinden hebben deze regio's geen enkele betekenis.

Zeeland wordt statistisch bij West-Nederland (NL3) gerekend, maar het ligt beneden de grote rivieren en bezit niet het karakter van de Randstadprovincies.
Bevolkingspiramide

Deze NUTS 1-regio is weer onderverdeeld in meerdere NUTS 2-regio's, die gelijk zijn aan verschillende provincies. De NUTS 2-regio's worden op hun beurt zijn onderverdeeld in NUTS 3-regio's (COROP-gebieden).

  • West-Nederland

Geografisch ook zuidelijk, maar statistisch tot NL3 (West-Nederland) gerekend: