Evangelisatie

verbreiden van het christelijke geloof

Evangelisatie, ook wel apostolaat genoemd, is de gangbare term voor het verbreiden van het christelijke geloof onder ongelovigen. Het woord is verwant aan het woord evangelie, dat letterlijk 'goede boodschap' betekent.

De vier evangelisten van Jacob Jordaens.

Meestal worden geloofsverbreidende activiteiten in gebieden met een christelijke historie 'evangelisatie' genoemd en dergelijke activiteiten in niet-christelijke gebieden 'missie' (door katholieken) en 'zending' (door protestanten). Bij een evangelisatie kan het ook om een evangelisatievereniging gaan of om het gebouw, waarin de leden van een evangelisatievereniging samenkomen.

Evangelisatie krijgt meer aandacht in kerken met relatief behoudende (of orthodoxe) opvattingen en in evangelische groepen. In Nederland doen vooral de Jehova's getuigen, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Gereformeerde Gemeenten en verschillende evangelische gemeenten aan evangelisatie. Ook de traditionalistische Rooms-Katholieke Priesterbroederschap Sint Pius X (FSSPX) doet aan apostolaat (evangelisatie) meestal uitgevoerd door de Militia Immaculatæ van de traditionele obeservantie, dat onderdeel is van de FSSPX.

Evangelisatie wordt niet door iedereen als iets positiefs gezien. In afkeurende zin wordt soms gesproken over proselitisme[1] of zieltjeswinnerij.

AchtergrondenBewerken

Evangelisatie wordt gemotiveerd vanuit de wens anderen te laten delen in wat men persoonlijk als waardevol ervaart, maar ook bijvoorbeeld op grond van het evangelie volgens Matteüs 28:19, waar Jezus de expliciete opdracht geeft:

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.

ActiviteitenBewerken

 
Straatevangelisatie door de Engelse 'Jesus Army'

De volgende soorten activiteiten worden gebruikt als middel voor evangelisatie (onder andere):

 • informele gesprekken waarin men anderen over eigen ervaringen vertelt;
 • een gemeenschap stichten op een plek zoals die is (elke plek heeft zijn eigen noden/problemen; daarop inspelen);
 • bijeenkomsten met sprekers, muziek- of filmvoorstellingen, waarvoor dan zo veel mogelijk reclame wordt gemaakt, variërend van kleine zaaltjes tot grote tenten en stadions;
 • het verspreiden van evangelisatiefolders en bladen, thuisbezorgd of op straat uitgedeeld;
 • inzet van massamedia en social media (radio, televisie, internet) om grote of specifieke groepen te bereiken;
 • langs de deuren gaan om mensen aan te spreken;
 • op straat muziek maken en mensen aanspreken.

EvangelistBewerken

Iemand die zich voltijds aan evangelisatie wijdt wordt een evangelist genoemd. Deze benaming moet niet worden verward met de vier evangelieschrijvers in de Bijbel (Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes) die eveneens evangelisten worden genoemd. Bekende evangelisten zijn:

OrganisatiesBewerken

Diverse organisaties richten zich uitsluitend of mede op evangelisatie, door:

 • het opzetten en uitvoeren van evangelisatieacties
 • het publiceren van evangelisatielectuur
 • het ondersteunen van christenen bij evangelisatieacties
 • het geven van opleidingen voor evangelisten

EvangelisatiegebouwBewerken

Evangelisatiegroepen vormden tussen 1850 en 1950 vaak informele kerkelijke gemeenschappen, evangelisatieverenigingen of kortweg 'evangelisaties'. Het evangelisatiegebouw waarin een dergelijke gemeenschap samenkwam, werd eveneens 'evangelisatie' genoemd. In hervormde kringen waren de meeste evangelisaties aangesloten bij de Bond voor Evangelisaties in en ten bate van de Nederlandsche Hervormde Kerk.

Zie ookBewerken