Portaal:Taal

Por·τααl


POR·TAAL  
Inleiding

Dit portaal presenteert het onderwerp taalkunde in zeer ruime zin: zowel specifieke natuurlijke talen, dialecten en taalfamilies als de theoretische studie naar het verschijnsel natuurlijke taal, de linguïstiek, komen hier aan bod. Het artikel taalkunde geeft een inleiding over dit onderwerp.

Taal is constant in beweging, wat niet alleen te merken is aan de verschillen tussen hedendaags Nederlands en de taal van Vondel, maar ook aan fenomenen als straattaal. Dat taalverandering uiteindelijk tot extreme verschillen kan leiden wordt nog duidelijker als men beseft dat zeer uiteenlopende talen uit één gemeenschappelijke oertaal zijn ontstaan. Zo is het Nederlands, net als bijvoorbeeld het Engels, voortgekomen uit het Oergermaans en zijn de Romaanse talen als Frans en Spaans uit het Latijn ontsproten.

Phonetik.svg

Groene Boekje | Hulp bij spelling


Alle talen op alfabet

TAAL VAN DE WEEK Etalageartikelen

Het Roemeens (limba română, româna) is een Romaanse taal die gesproken wordt in Roemenië, Moldavië en Vojvodina. In Moldavië heet de taal officieel "de Moldavische taal" en bezit toch een paar kleine verschillen in de spelling. Het Roemeens is de belangrijkste vertegenwoordiger van het Balkanromaans, dat verder de talen van verschillende groepen Vlachen op de Balkan omvat (die vaak ook als dialecten van het Roemeens worden beschouwd). De taal is verwant aan onder andere het Italiaans, Spaans, Catalaans, Frans en Portugees. Tussen de 24 en 26 miljoen mensen hebben het Roemeens als moedertaal. Het Roemeens is een officiële taal van enkele internationale organisaties, waaronder de Latijnse Unie. In andere landen dan Roemenië en Moldavië zijn er ook veel mensen die de taal beheersen (meestal zijn het geëmigreerde Roemenen), vooral in Italië, Spanje, Verenigde Staten, Canada, Frankrijk en Duitsland.


[bewerk]

UITGELICHTE TAALFAMILIE OVERZICHTEN

De Uto-Azteekse talen zijn een indiaanse taalfamilie. Ze worden gesproken van het Mid-Westen van de Verenigde Staten tot El Salvador. De familie komt aan zijn naam door de Ute en de Azteken, de bekendste volken die een Uto-Azteekse taal spreken. De Uto-Azteekse taalfamilie werd eerst ontdekt door Alfred L. Kroeber die ontdekte dat de Noordelijk-Uto-Azteekse talen verwant waren, terwijl Edward Sapir later de zuidelijke tak aan de familie toevoegde. Over de indeling in subfamilies bestaat nog geen algemene overeenstemming. Volgens Benjamin Lee Whorf vormen de Uto-Azteekse talen samen met de Kiowa-Tanoantalen de Azteeks-Tanoantalen en Joseph Greenberg heeft de Uto-Azteekse talen samen met vrijwel alle inheemse talen van Amerika ingedeeld bij de Amerindische taalfamilie.


KUNSTTALEN OVERZICHTEN

Een kunsttaal is een taal die in tegenstelling tot etnische talen niet historisch is gegroeid als onderdeel van een cultuur, maar is ontworpen door één persoon of een kleine groep personen. Er zijn meer dan duizend kunsttalen bekend, die kunnen worden onderverdeeld in diverse soorten en zijn gemaakt om diverse redenen: sommige stellen zich ten doel als cultureel onbeladen taal de communicatie tussen de volken te bevorderen, andere dienen ter illustratie van een fictief land, weer andere zijn uitsluitend gemaakt voor het eigen plezier van de maker.

Van alle kunsttalen is het Esperanto wereldwijd de meest gebruikte.

NEDERLANDSE/VLAAMSE STREEKTAAL OVERZICHTENWikipedia barcode 128.svg

GEWENSTE ARTIKELEN DIT KAN BETER

Algebraïsche syntaxis of Recursieve categoriale syntax (en) - antropologische linguïstiek (en) - Arc pair grammatica (en) - Bicol (taal) (de|en2) - Creek (taal) (en) - Denglisch (de|en|fr) - Drieslag (tricola) - Filipijnse talen - (en) - Functioneel zinsperspectief - Gewogen contextvrije grammatica (en) - Haags - (oude versie op Gebruiker:OSeveno/Haags) Hanzetaal - Hlaitalen - (en) - Į (en) - Inheemse Australische talen (en) - Kadaitalen - (en) - Karatsjai (dialect van Karatsjai-Balkarisch) - Khasi (en) - Lege categorie (en) - Lijst van officiële afkortingen - Edward Lhuyd (en) - Makaton (en) - Midden-Chinees (en) - Midden-Drents - Mizo (en) - Mundatalen (en Nasa Yuwe (en) - Noordelijk Altais (en) - Oceanische talen (en) - Oudchinees (wd, niet hetzelfde als Klassiek Chinees) - Operatorgrammatica (en) - Pahari (en1|en2) - Relationele grammatica (en) - Rien (taal) - Schakelgrammatica (niet zeker of het zo heet) (en) - Semiotische driehoek (de - en) Stochastische contextvrije grammatica (en) - John Strachan (en) - Taaldood (en) - Taalideologie (en) - Taalonderwijs (en) - Taalreanimatie of Taalrevitalisatie (en) - Ų (en) - Ů (en) - volzin (taal) (lemma bijzin bestaat wel) - Variëteiten van het Arabisch (en) - Zuid-DrentsTALEN PER TAALFAMILIE
POSTSCRIPTUM CATEGORIEËN

De hoofdcategorieën zijn aan de rechtkant van deze kantlijn te vinden. Dit portaal is nog steeds in aanbouw. Nog niet opgenomen relevante categorieën kunnen hiernaast toegevoegd worden.


Brits boek
Frans book
Portalen
Portal.svg Hulp-en-beheerportaal · Gebruikersportaal · Navigatieportaal · In het nieuws
Biologie · Geschiedenis · Kunst & Cultuur · Landen & Volken · Mens & Maatschappij · Politiek · Religie · Sport · Taal · Wetenschap & Technologie
Portaal van de week: Sciencefiction

SamenwerkenBewerken

  • Ga voor samenwerking op dit terrein naar het Taalcafé.