Por·τααl
INLEIDING

Dit portaal presenteert het onderwerp taalkunde in zeer ruime zin: zowel specifieke natuurlijke talen, dialecten en taalfamilies als de theoretische studie naar het verschijnsel natuurlijke taal, de linguïstiek, komen hier aan bod. Het artikel taalkunde geeft een inleiding over dit onderwerp.

Taal is constant in beweging, wat niet alleen te merken is aan de verschillen tussen hedendaags Nederlands en de taal van Vondel, maar ook aan fenomenen als straattaal. Dat taalverandering uiteindelijk tot extreme verschillen kan leiden wordt nog duidelijker als men beseft dat zeer uiteenlopende talen uit één gemeenschappelijke oertaal zijn ontstaan. Zo is het Nederlands, net als bijvoorbeeld het Engels, voortgekomen uit het Oergermaans en zijn de Romaanse talen als Frans en Spaans uit het Latijn ontsproten.

Groene Boekje | Hulp bij spelling


Alle talen op alfabet

TAAL VAN DE WEEK

Het Bulgaars (Български език, Bălgarski esik) is een taal die door ongeveer 12 miljoen mensen gesproken wordt, voornamelijk in Bulgarije. Bulgaars behoort tot de Indo-Europese taalfamile en maakt deel uit van de zuidelijke groep van de Slavische talen. Het is nauw verwant aan het Macedonisch, dat door sommigen als een Bulgaars dialect wordt beschouwd. Het Bulgaars wordt geschreven met het cyrillische alfabet. Hieronder staat het alfabet met de bijbehorende kenmerkende IPA-waarden voor de klank van elke letter. In het Bulgaars zijn de oorspronkelijke naamvallen (net als in het Nederlands) zo goed als verdwenen.


[bewerk]

ETALAGE
UITGELICHTE TAALFAMILIE

De Austroaziatische talen vormen een taalfamilie van meer dan 150 talen die (in 2005) werden gesproken door ruim 95 miljoen bewoners van Zuidoost-Azië en het oostelijk deel van India. 'Austro' in Austroaziatisch is afgeleid van australis, Latijn voor 'zuidelijk'. De term is in 1906 voor het eerst gebruikt door de Duitse taalkundige Wilhelm Schmidt (1868–1954) als parallel voor de in 1899 eveneens door hem ontworpen term Austronesisch. De twee meest gesproken talen uit de Austroaziatische taalfamilie zijn het Vietnamees, de officiële taal van Vietnam en het Khmer, de officiële taal van Cambodja. Vanaf 1850, toen het Austroaziatisch voor het eerst als aparte taalfamilie werd onderkend, is geprobeerd de taalfamilie genetisch te verbinden met andere taalfamilies.

OVERZICHTEN


KUNSTTALEN

Een kunsttaal is een taal die in tegenstelling tot etnische talen niet historisch is gegroeid als onderdeel van een cultuur, maar is ontworpen door één persoon of een kleine groep personen. Er zijn meer dan duizend kunsttalen bekend, die kunnen worden onderverdeeld in diverse soorten en zijn gemaakt om diverse redenen: sommige stellen zich ten doel als cultureel onbeladen taal de communicatie tussen de volken te bevorderen, andere dienen ter illustratie van een fictief land, weer andere zijn uitsluitend gemaakt voor het eigen plezier van de maker.

Van alle kunsttalen is het Esperanto wereldwijd de meest gebruikte.

OVERZICHTEN
NEDERLANDSE/VLAAMSE STREEKTAALOVERZICHTEN

GEWENSTE ARTIKELEN

Algebraïsche syntaxis of Recursieve categoriale syntax (en) · Antropologische linguïstiek (en) · Arc pair grammatica (en) · Bicol (taal) (de/en2) · Creek (taal) (en) · Denglisch (de/en/fr) · Filipijnse talen · (en) · Functioneel zinsperspectief · Gewogen contextvrije grammatica (en) · Hanzetaal · Hlaitalen (en) · Inheemse Australische talen (en) · Kadaitalen · (en) · Karatsjai · Khasi (en) · Lege categorie (en) · Lijst van officiële afkortingen · Makaton (en) · Midden-Chinees (en) · Midden-Drents · Mizo (en) · Mundatalen (en) · Nasa Yuwe (en) · Noordelijk Altais (en) · Oceanische talen (en) · Operatorgrammatica (en) · Pahari (en1/en2) · Relationele grammatica (en) · Rien (taal) · Schakelgrammatica (en) · Stochastische contextvrije grammatica (en) · Taaldood (en) · Taalideologie (en) · Taalonderwijs (en) · Taalreanimatie of Taalrevitalisatie (en) · Ų (en) · Ů (en) · Volzin (taal) · Variëteiten van het Arabisch (en) · Zuid-Drents

Personen

Edward Lhuyd (en) · John Strachan (en)


DIT KAN BETER
TALEN PER TAALFAMILIE
POSTSCRIPTUM

De hoofdcategorieën zijn aan de rechtkant van deze kantlijn te vinden. Dit portaal is nog steeds in aanbouw. Nog niet opgenomen relevante categorieën kunnen hiernaast toegevoegd worden.

CATEGORIEËN

SAMENWERKEN

Ga voor samenwerking op dit terrein naar het Taalcafé.

Subportalen van Taal

Engels · Esperanto · Frans · Latijn · Nederlands · Scandinavische talen · Spaans · West-Slavische talen

Portalen

Hulp-en-beheerportaal · Gebruikersportaal · Navigatieportaal · In het nieuws

Biologie · Geschiedenis · Kunst & Cultuur · Landen & Volken · Mens & Maatschappij · Politiek · Religie · Sport · Taal · Wetenschap & Technologie

Portaal van de week: Middeleeuwen