Portaal:Mens & maatschappij

Portaal Mens & Maatschappij
Op dit portaal vind je alle portalen die met mensen en met de maatschappij te maken hebben. Om naar het betreffende portaal te gaan, kun je op de titel van het betreffende "uitgelichte" artikel klikken, deze staan onder de lijst met trefwoorden bij het kopje Inhoud.

Terug naar Hoofdpagina met alle hoofdportalen.

INHOUD
Belgisch koningshuisBestuurskundeBierChristendomDagelijks levenEten en drinkenEuropese UnieFilosofieGeschiedenisIslamJodendomKunst & cultuurLandbouwMediaMuziekNederlands koningshuisEsoterieOpenbaar VervoerPolitiekPsychologieSportVlaamse politiekScoutingsteden (Benelux)Steden (internationaal)ToerismeRidderordenSociologieWet- en regelgeving

Uitgelicht: Openbaar Vervoer

Station Kiev (Kievskaja station)

De metro van Moskou (Московский Метрополитен) is het meest intensief gebruikte metronet ter wereld, waarmee door de weeks dagelijks 10,05 miljoen mensen reizen (jaarverslag 2004). Omdat het aantal passagiers in het weekend gemiddeld een stuk lager ligt komt het dagelijks gemiddelde daarmee op 7,1 miljoen mensen. In 2004 waren er 3,2 miljard passagiers. Het netwerk staat bekend om de bijzondere architectuur van de metrostations met voorbeelden van het socialistische bouwen.

Het net bestaat uit twaalf lijnen, die op drie manieren aangeduid worden: door middel van nummers, namen en kleuren. De meeste lijnen doorkruisen de stad (radiale lijnen), met uitzondering van Koltsevaja (lijn 5). Dit is een 20 kilometer lange ringlijn die alle andere lijnen met elkaar verbindt. De rijrichting van de ringlijn valt door reizigers op te maken uit de omroepstem. Een mannelijke stem kondigt de stations aan als de trein met de klok mee rijdt en een vrouwelijke stem als de trein tegen de klok in rijdt. Bij de radiale lijnen geldt dit principe voor respectievelijk de treinen richting het stadscentrum en naar de buitenwijken. Het netwerk ligt bijna helemaal ondergronds, hoewel sommige lijnen de rivieren Moskva en Jauza kruisen met een brug. Een uitzondering is ook de lijn Filjovskaja, die een lang bovengronds tracé heeft met zeven bovengrondse stations.

Voorheen moest men speciale muntjes kopen voor de metro, zogenaamde жетоны (spreek uit als zjetoni). Tegenwoordig is de metro van Moskou gemoderniseerd. Nu kunnen er kaartjes worden gekocht voor één, tien of meer reizen. In de magneetstrip staat vermeld voor hoeveel reizen het kaartje geldig is. Als het kaartje door het poortje van de metro wordt gehaald, wordt achterop de dag en tijd van de reis gedrukt.

Geschiedenis

In december 1932 werd begonnen met de bouw van de metro en op 15 mei 1935 werd het eerste traject geopend tussen Sokolniki en Park Kultury. Twee andere lijnen werden eveneens voor de Tweede Wereldoorlog geopend. Stalin had een geheime doorgang vanuit zijn woning naar het metrostation Tsjistyje Proedi (Zuivere Bronnen).

Nu heeft het net een totale lengte van 269,5 kilometer, twaalf lijnen en 165 stations. Meer dan zevenduizend treinen vervoeren iedere dag acht tot negen miljoen mensen. In de spits komt er iedere tachtig seconden een trein op het perron aan. Daarmee is het het efficiënste en snelste vervoersmiddel van de stad. De metrostations zijn zeer de moeite waard. Het zijn kleine kunstwerken op zich, versierd met beeldhouwwerken, mozaïeken, glasbeschilderingen en soms zelfs door kroonluchters verlicht. Ook de bovengrondse ingangen zijn vaak erg mooi. Het is niet altijd even makkelijk om in deze fraaie bouwwerken een metrostation te herkennen.


[bewerk]

Uitgelicht: Dagelijks leven

Een magnetron (Vlaams: microgolf) is de Nederlandse benaming voor een soort oven waarin met microgolfstraling voedsel verwarmd of gekookt kan worden. Nederland is waarschijnlijk het enige land waar de oven genoemd is naar de interne component die de microgolfstraling opwekt. In de meeste andere landen is de naam gebaseerd op de werking van de oven, de microgolven. Sinds ongeveer 1980 behoort de magnetron tot de standaardinventaris van een keuken.


Uitgelicht: Eten en drinken

Erwtensoep (ook wel 'snert' genoemd) is een gerecht dat in Nederland veel in de winter gegeten wordt. Andere landen, zoals Engeland en Duitsland, kennen ook erwtensoep, maar het traditionele Nederlands gerecht dat in de winter gegeten wordt is een sterk gebonden versie. De soep smaakt het beste als deze in een grote hoeveelheid wordt bereid, en daarna voor consumptie nog een dag blijft staan. Gekoeld blijft de soep een aantal dagen goed, maar hij kan ook prima worden ingevroren. De hoeveelheden van de diverse ingrediënten variëren. In totaal moet er zoveel groente aan de soep worden toegevoegd dat de massa bijzonder dik wordt, eerder lijkend op pap dan op soep.


Uitgelicht: Belgisch koningshuis

Albert Leopold Clemens Marie Meinrad (Brussel, 8 april 1875 - Marche-les-Dames, 17 februari 1934), prins van België, hertog van Saksen, prins van Saksen-Coburg-Gotha, was van 23 december 1909 tot 17 februari 1934 Koning der Belgen.

Hij was het vijfde kind van prins Filips, graaf van Vlaanderen, en van prinses Maria van Hohenzollern-Sigmaringen. Zijn vader was de broer van koning Leopold II en zijn moeder was de jongste dochter van Karel Anton van Hohenzollern-Sigmaringen.

Door het overlijden van kroonprins Leopold in 1869 en zijn oudere broer Boudewijn in 1891 werd Albert van dan af voorbereid op de onverwachte zware taak als toekomstige koning.

Als troonopvolger kon hij een beroep doen op veel familiebanden; zijn oom Carol was koning van Roemenië, zijn tante Stephanie koningin van Portugal, nog een andere tante, Charlotte, was de keizerin van Mexico.


Uitgelicht: Nederlands koningshuis

Willem-Alexander Claus George Ferdinand Prins van Oranje, Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg (Utrecht, 27 april 1967), is de oudste zoon van koningin Beatrix der Nederlanden en prins Claus der Nederlanden. Hij wordt officieel aangeduid als Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje, de titel die hij als beoogde troonopvolger draagt.

Prins Claus deed op 2 mei 1967 aangifte bij de burgerlijke stand op het Utrechtse Stadhuis. De namen werden toen bekend gemaakt. Wij noemen hem Alexander aldus de vader, maar de officiële roepnaam zou Willem-Alexander zijn. Tot die tijd was het in Nederland niet toegestaan een kind een dubbele voornaam (met streep) te geven. Al zijn namen op een rij:

  • Willem, traditioneel de eerste naam van Oranje troonopvolgers.
  • Alexander, de vader verklaarde dat zowel de moeder als hijzelf dit een leuke naam vonden. Er zou geen enkele historische betekenis zijn, hoewel velen vermoeden dat hij vernoemd moet zijn naar de jong overleden prins Alexander (1851-1884) en prins Alexander (1818-1848).
  • Claus, naar de vader.
  • George, de vernederlandste vorm van een van de namen van Claus' vader.
  • Ferdinand, naar Ferdinand graaf von Bismarck, Claus' beste vriend die tevens zijn getuige was bij zijn huwelijk.

Op 6 mei 1967 mochten de jonge prins en zijn moeder het ziekenhuis verlaten.


Uitgelicht: Filosofie

Pragmatisme is een wetenschappelijke en een filosofische stroming gekenmerkt door de focus op het verbinden van de praktijk met de theorie, die volgens het pragmatisme niet los van elkaar staan. Het bekendst is wellicht hun pragmatische waarheidstheorie die stelt dat een opvatting waar is als het in de praktijk werkt. Waarheid wordt dus niet gedefinieerd aan de hand van een correspondentierelatie of coherentie, maar in termen van praktisch nut en maatschappelijk voordeel. Waarheid is zo iets dat niet vaststaat, maar mee evolueert met de inzichten van de maatschappij. Deze opvatting staat ook in nauw verband met het fallibilisme. In het pragmatisme wordt de mens als handelend wezen in het centrum gezet en waarbij handelen en denken in dienst staan van het oplossen van praktische problemen. Verdere kenmerken van het pragmatisme zijn een functionalistische en consequentialistische inslag.

Als grondlegger van deze stroming wordt C.S. Peirce als grondlegger aangeduid. Verdere vertegenwoordigers waren William James, John Dewey en G.H. Mead. Hedendaagse vertegenwoordigers zijn Richard Rorty en Susan Haack.

Over de grondlegger Peirce, een van de grondleggers van het pragmatisme is verder onder meer op te merken dat uitgerekend hij, ondanks het feit dat het pragmatisme na hem in de praktijk zich sterk als een empiristische (en dus antirationalistische) stroming heeft ontwikkeld, als vooraanstaand logicus te boek staat. Hij is bijvoorbeeld de uitvinder van de zgn. waarheidstabel, een manier om de klassieke logica in een buitengewoon korte, handige en makkelijk toegankelijke vorm weer te geven. Tegen het einde van zijn leven distantieerde hij zich dan ook van het pragmatisme en de term pragmaticism introduceerde. Deze tegenstelling tussen Peirce en bijvoorbeeld James, speelde vandaag nog door in de discussies tussen Rorty en Haack.Uitgelicht: geschiedenis

Dejima, ook wel geschreven als Deshima, was een klein kunstmatig eilandje in de haven van Nagasaki in Japan. Dit eilandje was van 1641 tot 1859 een Nederlandse handelspost. Het was in die tijd de enige Europese nederzetting in Japan.

[bewerk]

Uitgelicht: Kunst & Cultuur

Bij het ontwerpen van de Beurs had Berlage de droombeelden van een gebouw, dat kunst, cultuur, economie en maatschappij bevat. Misschien ook een gevolg van de invloed die het rationalisme van de geschriften van Viollet-le-Duc op Berlage had. Maar het doel van de Beurs was natuurlijk de handel. Men vond er de goederen- en graanbeurs en de beurshandel, maar ook de lokalen voor gemeente- en rijkstelefoon, een koffiehuis, vergaderzalen, een postkantoor, een conciërgewoning, een politiebureau en een buurtsecretariaat.

[bewerk]

Uitgelicht: Scouting

Herfstontmoeting is het jaarlijkse weekend dat de start inluidt van een nieuw werkjaar bij Scouts en Gidsen Vlaanderen. Het vindt plaats tijdens het laatste weekend van augustus of hoogst uitzonderlijk, zoals in 2007, het eerste weekend van september op het domein de Hoge Rielen in Kasterlee.

Herfstontmoeting of HO, zoals het vaak wordt afgekort, lokt elk jaar zo'n 4.000 scouts. Voor het hele gebeuren wordt het domein reeds 2 weken voor de start afgehuurd. Een SiS-ploeg(Service in Scouting) van zo'n 30 à 40 vrijwilligers, staat in die periode in voor het opzetten van podia, het leggen van verlengkabels, opzetten van tenten etc. (lees meer...)

Uitgelicht: Luchtvaart

Op 11 september 2001 vonden terroristische aanvallen op de Twin Towers van het World Trade Center op de zuidelijke punt van Manhattan in New York en op het Pentagon in de buurt van Washington plaats. Tevens stortte er dicht bij Shanksville (Pennsylvania) een vliegtuig neer. Bij deze aanslagen en de neerstorting werd er gebruikgemaakt van gekaapte passagiersvliegtuigen en zijn, volgens de officiële cijfers uit februari 2005, 2.749 mensen gedood, uit 62 landen.

In de Verenigde Staten heerste na de aanslagen lange tijd een gevoel van nationale rouw. Over de hele wereld maakten de aanslagen buitengewoon veel indruk. De pers speelde hierbij een grote rol. De aanslag met het vliegtuig dat de zuidelijke toren binnenvloog, was zelfs live op de televisie te zien. Het had een enorm negatief effect op de luchtvaart.

[bewerk]

Uitgelicht: Muziek

De Matthäus-Passion of Matteüspassie (BWV 244) is een oratorium gecomponeerd door Johann Sebastian Bach (1685–1750). Het is een van zijn bekendste composities en een van zijn langste. De Matthäus-Passion vertelt het lijdens- en sterfverhaal van Jezus volgens het Evangelie volgens Matteüs.

Over de datering van de compositie en de eerste uitvoering zijn deskundigen het niet eens. Traditioneel wordt gedacht dat Bach de Matthäus-Passion componeerde in 1728 en dat het stuk voor het eerst werd opgevoerd in de Thomaskirche in Leipzig op 15 april 1729, Goede Vrijdag. Andere bronnen spreken van een eerste uitvoering op 11 april 1727 (tijdens de vesper-dienst op Goede Vrijdag). Mogelijk is de verwarring ontstaan doordat Bach in 1728 enkele (kleine) wijzigingen heeft aangebracht in de compositie. Tegenwoordig wordt de versie van 1736 als de finale versie beschouwd.

De Matthäus-Passion is geschreven voor twee koren (groepen zangers en instrumentalisten). Een compositie met dubbele koren (cori spezzati) was ten tijde van Bach vooral in de Venetiaanse opera gebruikelijk. Tegenwoordig is het overigens gebruikelijk om slechts met één groep solisten en met één continuogroep te spelen. (Lees verder)

Uitgelicht: Auto

Een zonnewagen is een voertuig dat zonne-energie als krachtbron gebruikt. Op dit moment zijn deze voertuigen nog geen volwaardige vervangmiddelen voor de huidige auto's, maar er worden wel races georganiseerd om het onderzoek naar een dergelijke aandrijving te stimuleren. Voorbeelden van deze races zijn World Solar Challenge en American Solar Challenge.

Bij het ontwerp van een zonnewagen wordt er naar verschillende aspecten van het voertuig gekeken. Om te beginnen moet het gewicht zo laag mogelijk gehouden worden. Zo wordt de weinige kracht die het voertuig uit de zonnestralen haalt optimaal benut. Men zorgt er ook altijd voor dat er zo veel mogelijk oppervlakte van de auto bezet is met zonnecellen om het rendement te verhogen. Ook wordt er veel aandacht besteed aan de aerodynamica van de zonnewagen, aangezien deze zo weinig mogelijk weerstand moet ondervinden van de lucht. Omdat zonnecellen een vrij lage elektrische kracht leveren, moet men al deze maatregelen treffen om deze beperking te compenseren.

[bewerk]

Uitgelicht: Media

Een verslaggeefster voor het journaal van CN8

Een journaal, soms ook wel nieuwsuitzending, nieuwsprogramma of het nieuws genoemd, is een bespreking van recent en/of belangrijk nieuws en andere informatie op de televisie of radio. Deze presentatie gebeurt doorgaans op vaste tijden, maar in geval van een grote gebeurtenis kan er een extra uitzending worden ingevoerd.

In de meeste journaals worden de onderwerpen in vaste volgorde voorgelezen aan de kijker. Bij televisiejournaals wordt dit meestal ondersteund door beelden van dit onderwerp. Tevens komen er interviews met betrokkenen aan bod. Iemand die voor zijn of haar beroep een journaal presenteert heet een nieuwslezer.

lees verder>>>

[bewerk]

Uitgelicht: Europese Unie

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (ook wel: Europese Hof van Justitie, of afgekort: HvJ EG) verzekert de eerbiediging van het recht bij de uitlegging en toepassing van de Europese verdragen.

Als gerechtelijke instelling van de Europese Unie voorkomt het Hof dat iedereen het Gemeenschapsrecht naar eigen inzicht uitlegt en toepast. Het zorgt er dus voor dat het recht hetzelfde blijft voor iedereen onder alle omstandigheden.

Sinds de oprichting in 1952 zijn er duizenden zaken bij het Hof aanhangig gemaakt. Om deze stroom te verwerken en de rechtsbescherming van de burgers te verbeteren is in 1989 een Gerecht van eerste aanleg toegevoegd. Dit Gerecht spreekt zich in eerste instantie uit in bepaalde categorieën zaken, zoals geschillen die verband houden met mededingingsregels en hoger beroep dat door particulieren is ingediend.

[bewerk]

Uitgelicht: Vlaggen en Wapens

Koninklijk wapen van Nederland
Koninklijk wapen van Nederland

Het Wapen van het Koninkrijk der Nederlanden wordt in drie versies gebruikt:

  1. Het Koninklijk wapen, het volledige wapen wordt enkel gebruikt als symbool voor “de Koning” zelf (nu is dat Koningin Beatrix).
  2. Het Rijkswapen, een kleinere versie van het wapen, waarbij de wapenmantel en het baldakijn (wapentent) ontbreken. De regering, de overheid en daaraan verbonden instellingen gebruiken deze versie. (Het Rijkswapen staat bijvoorbeeld op het paspoort.)
  3. Het Kleine Rijkswapen, bestaat alleen uit het schild met de Koninklijke kroon. Deze versie wordt gebruikt als er bijvoorbeeld beperkte ruimte is op brieven of munten. Een (nog kleinere) versie, zonder de kroon, komt vrijwel niet officieel voor.

De beschrijving van huidige versie is vastgelegd door Koningin Wilhelmina in een Koninklijk Besluit van 10 juli 1907 en is opnieuw vastgelegd door Koningin Juliana op 23 april 1980. Op basis van deze beschrijving en de heraldische regels mag een tekenaar zelf bepalen in welke stijl en vorm een wapen gemaakt wordt. (Lees verder)

Uitgelicht: Politiek

Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) was de grondlegger van het moderne Turkije. Geboren onder de naam Mustafa Riza.

Hij begon zijn carrière in de cadettenschool. Al snel klom de eigenwijze jongeman op tot generaal, waardoor hij de bijnaam Kemal ('de perfecte') kreeg. Hij speelde een belangrijke rol in de Eerste Wereldoorlog. Ook daarvoor, in 1908, zette hij als prominent lid van de Jonge Turken sultan Abdulhamid II af toen die al te conservatieve hervormingen wilde doorvoeren. Abdulhamid werd vervangen door de meer pragmatische Mehmed V.

[bewerk]

Uitgelicht: Vlaamse politiek

Het RTT-schandaal was een corruptieschandaal uit 1973 rond de toenmalige Belgische telefoonmaatschappij RTT (Regie voor Telegraaf en Telefoon) en haar toenmalig directeur Germain Baudrin. De zaak bleek gelinkt aan de Belgische Socialistische Partij en bracht samen met de Ibramco-affaire zowel de partij als de Belgische regering in een kwaad daglicht.

Het RTT-schandaal werd op 18 mei 1973 door de krant De Standaard onthuld, een maand nadat de krant ook de Ibramco-affaire aan het licht had gebracht. Journalist Hugo De Ridder onthulde toen in een interview met hoofdingenieur Paul Demaegt van de RTT allerlei illegale praktijken rond zijn werkgever.


Uitgelicht: Islam

Ramadan (Arabisch: ramadhan, رمضان) (uitspraak: ramadaan) is de negende maand van de islamitische maankalender. Ramadan wordt als feestmaand gezien. Het is de maand van inkeer, waarop tussen fajr, de dageraad ruim vóór zonsopgang, en maghrib bij zonsondergang gevast wordt. Een van de bijzonderste nachten in deze maand is Laylat al-Qadr. Naar het voorbeeld van de profeet Mohammed vasten moslims in deze maand gedurende de dag. Lees verder...


Uitgelicht: Christendom

Vaticaanstad (Latijn: Status Civitatis Vaticanae, Italiaans: Città del Vaticano) is de kleinste onafhankelijke staat ter wereld. Het grondgebied van dit land wordt echter geheel omsloten door de stad Rome, waardoor het een enclave binnen Italië is.

Vaticaanstad wordt volkenrechtelijk vertegenwoordigd door de Heilige Stoel en huisvest de hoofdzetel van de Rooms-katholieke Kerk. Staatshoofd van Vaticaanstad is de paus, die zijn officiële residentie heeft in het Apostolisch Paleis. De huidige paus is Benedictus XVI.

Het dwergstaatje is in 1929 ontstaan en kan als een voortzetting of herleving van de Kerkelijke Staat gezien worden. Vaticaanstad is geen lid van de Europese Unie, maar neemt wel deel aan diverse internationale organisaties. Vaticaanstad staat sinds 1984 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Lees verder… >>


[bewerk]

Uitgelicht: Steden Benelux

Het Waals parlement en de citadel van Vauban

Namen (Frans: Namur, Waals: Nameur) is een stad in België, gelegen waar de rivier de Samber in de Maas vloeit. Het is de hoofdstad van Wallonië en de hoofdstad van de provincie Namen. De stad telt 110.000 inwoners en ligt op ongeveer 65 km ten zuidoosten van Brussel. Omdat de stad gebouwd is in een vallei, heeft er in de 20ste eeuw een sterke expansie plaatsgevonden op de rechteroever van de Maas, in de gemeente Jambes. Met de gemeentelijke herindeling van 1977 werd Jambes, evenals een aantal andere omliggende gemeenten, bij Namen gevoegd.

Van oudsher is Namen vooral een bestuurlijk en militair centrum geweest, getuige ook de beroemde citadel die de stad domineert en die het grootste Europese verdedigingswerk is. In Namen zetelt de regering en het Waals Parlement. In Jambes liggen belangrijke gebouwen van de région wallone, het gewestbestuur van Wallonië, waaronder ook het Elysette, de ambtswoning van de minister-president van Wallonië en het parlementsgebouw, het Hospice Saint-Gilles. Met een groot aantal onderwijsinstellingen op alle niveaus - inclusief een universiteit, de Facultés Universitaires Nôtre Dame de la Paix - en grote ziekenhuizen vervult Namen een belangrijke verzorgingsfunctie voor de hele Condroz en het Ardense achterland.

Het belangrijkste theater in de stad is het Théatre Royal. Namen telt een Afrika-museum, een museum van de archeologie en een museum gewijd aan de belangrijkste kunstenaar die de stad voortbracht: Félicien Rops.

Uitgelicht: Steden Internationaal

De Paseo de la Reforma gezien vanaf Chapultepec
De Paseo de la Reforma gezien vanaf Chapultepec

Mexico-Stad, vaak gewoon Mexico genoemd, is de hoofdstad van Mexico.

De stad is gelegen in het Federaal District, maar de agglomeratie Mexico-Stad beslaat ook delen van de deelstaat Mexico. Mexico-Stad is een van de grootste steden ter wereld. Het Federaal District heeft 8,6 miljoen inwoners, de agglomeratie ruim 25 miljoen. De grootste voorsteden, Ecatepec en Nezahualcóyotl, hebben zelf al meer dan een miljoen inwoners. Mexico ligt 2.240 meter boven de zeespiegel.

De stad werd in 1325 als Tenochtitlan door de Azteken gesticht. Volgens de legende zou hun stamgod Huitzilopochtli de plaats aanwijzen waar de op dat moment nog nomadische Azteken zich moesten vestigen, door een adelaar op een cactus een slang te laten verslinden. Dit tafereel staat afgebeeld op het wapenschil en de vlag van Mexico. Deze gebeurtenis vond plaats op een eiland in het Texcocomeerwaar de Azteken hun hoofdstad stichtten. De stad breidde zich al snel uit over andere eilanden, zodat er een eilandstad ontstond. Op haar hoogtepunt had Tenochtitlan 200.000 tot 300.000 inwoners, op Parijs en Constantinopel na de grootste stad ter wereld.

In 1519 bereikte de Spaanse conquistador Hernán Cortés de stad. Na eerst vriendelijk te zijn ontvangen werd hij later de stad uitgejaagd. Na een maandenlange belegering gaf de stad zich op 13 augustus 1521 over. Het werd de hoofdstad van het onderkoninkrijk Nieuw-Spanje en na 1821 van het onafhankelijke Mexico, alhoewel vanwege burgeroorlogen meerdere malen andere steden tijdelijk de hoofdstad zijn geweest. In 1847 werd Mexico-Stad bezet door de Amerikanen en in 1863 door de Fransen.

In de twintigste eeuw begon het inwonertal fors te groeien, en het was zelfs een tijdlang de grootste stad ter wereld. In 1968 werden de Olympische Spelen in Mexico-Stad georganiseerd.

Uitgelicht: Sport

De slagman voor het wicket

Cricket is een balsport die met name in de landen van het Britse Gemenebest populair is. Op een afstand van 20 meter staan twee "wickets" die door de aanvallende partij beschermd moeten worden. De werper van de verdedigende partij, de "bowler", probeert met een harde aangooi het wicket te raken. Als dit lukt, dan is de aanvaller, de "batsman", uit. De verdediger probeert met zijn slaghout, het "bat", te voorkomen dat het wicket wordt geraakt. Hij kan dit doen door de bal tegen te houden, maar hij kan de bal ook proberen hard weg te slaan. Lukt dat, dan kan de aanvaller een punt scoren door naar het tegenoverliggende wicket te lopen (een "run") of zelfs meerdere punten als hij meerdere keren heen en weer loopt. Hij loopt dan wel het risico om uitgegooid te worden door de verdedigers die proberen de bal te pakken en het wicket te raken voordat de aanvaller in de veilige zone is aangekomen. Als de aanvaller de bal direct uit het veld slaat krijgt hij zes punten, wanneer de bal rollend het veld uitgaat vier punten. Elk team bestaat uit elf spelers en een slagbeurt is afgelopen als tien van de elf aanvallers uit zijn, of indien een vooraf afgesproken aantal ballen is gegooid. Vervolgens moet het andere team "batten" en proberen om het aantal punten van het eerste team te verbeteren. Cricketwedstrijden kunnen lang duren, soms zelfs enkele dagen. Het wereldkampioenschap heeft om de vier jaar plaats. Om het spel sneller te maken is er sinds enkele jaren de variant Twenty20 waarvan in juni dit jaar het tweede wereldkampioenschap wordt gehouden. >>lees verder


Uitgelicht: Toerisme

Casino in Monte Carlo

Goktoerisme is een niet veel voorkomende vorm van toerisme.

Bij goktoerisme gaat de toerist op vakantie om te gokken. Een bekend voorbeeld is de enorme toestroom van mensen naar de casino's van Las Vegas. Ook naar Palm Springs, Atlantic City, Macau en Monte Carlo gaan jaarlijks vele mensen heen om te gokken.

Lees verder!!

Uitgelicht: Bestuurskunde

De Kafka-index geeft aan hoeveel procent van de vooropgestelde doelstellingen voor administratieve vereenvoudiging bij de Belgische federale overheidsdiensten bereikt werden.

Bureaucratie is een organisatiestructuur die gekenmerkt wordt door aan regels onderheven procedures, verdeling van verantwoordelijkheid, hiërarchie en onpersoonlijke relaties. Bureaucratisering is sterk verbonden met rationeel-legaal gezag en zorgt met centralisatie en juridisering voor een verdichting van de afhankelijkheidsbetrekkingen binnen een staatsverband.

De Duitse socioloog Max Weber heeft dit verschijnsel uitgebreid beschreven. Hij zag het als superieur ten opzichte van traditionele structuren. Bureaucratieën zijn immers rationeel en efficiënt, en iedereen wordt op gelijke wijze behandeld. Familie en vrienden worden in de ideale situatie niet voorgetrokken. Ook taakverdeling staat centraal in het Weberiaanse concept 'bureaucratie'. Lees verder

Uitgelicht: Ridderorden

Rozet in de architectuur
Rozet van de Militaire Willems-Orde

Een rozet is een tweedimensionaal patroon met alleen rotatie en eventueel spiegelingen, maar geen verplaatsing (translatie).

Rozetten worden toegepast als ornament in de architectuur, bijvoorbeeld als roosvenster. In de natuur komen bladrozetten voor, bijvoorbeeld de bladeren van de paardenbloem vormen samen een rozet.

Reeds in de Minoïsche cultuur werden rozetten als kenmerkend cultussymbool gebruikt. Zij wordt dan ook als kenmerkend spoor van de moedergodincultus aanzien.

In ridderorden is een rozet op het lint of in het knoopsgat sinds het midden van de 19e eeuw de aanduiding van de rang van officier. Op de linten van medailles en kruisen komen rozetten zelden voor. Soms eindigt ook een grootlint in een rozet.


Uitgelicht: Bier

Oude moutast

Rodenbach is een brouwerij en biermerk uit Roeselare. De brouwerij werd in 1821 gesticht door Alexander Rodenbach, zijn broers Ferdinand en Pedro en hun zus Amelia en haar echtgenoot. Sinds 1998 is de brouwerij onderdeel van Brouwerij Palm.

Rodenbach produceert een roodkleurig bier van gemengde gisting; het aanvankelijk bovengistende bier rijpt in grote eikenhouten vaten ('foeders') en krijgt daar door gewenste infectie met de melkzuurbacterie een licht zurige smaak. In totaal bevinden zich in de brouwerij 294 eiken vaten, de oudste zijn meer dan 150 jaar oud. De inhoud van deze vaten varieert tussen 12000 en 65000 liter.

Het bier wordt tot het type West-Vlaams roodbruin gerekend. Bierkenner Michael Jackson noemde Rodenbach ooit het meest verfrissende bier ter wereld.


Uitgelicht: Psychologie

Een gedachte is iets, waar men zich even van bewust is. Een gedachte is een onderdeel of het gevolg van het denkproces.
Een gedachte kan zomaar bij iemand opkomen, vanuit het onderbewuste of voortkomen uit andere bewuste gedachten - de ene gedachte kan tot de andere leiden. Een gedachte kan worden opgeroepen door waarnemingen - een beeld, geur of geluid.

Er zijn twee processen te onderscheiden: de gerichte en de ongerichte gedachten. Men kan zijn gedachten de vrije loop laten, of opzettelijk zijn gedachten ergens op richten. Het eerste heet 'vrije associatie' of 'mijmeren'; het tweede heet concentratie of iets 'overdenken'.

Het is aan te raden helder te denken en je te laten leiden door zekerheden en niet door onzekerheden, omdat deze geen basis kunnen vormen voor rationeel denken.

>>lees meer>>

[bewerk]

Uitgelicht: Esoterie

De veertien jaar oude Therese Selles ervaart een poltergeist
Betsy Bell (De Heks van Bell)

Een klopgeest is een onverklaard verschijnsel waarbij geluiden worden geproduceerd, voorwerpen worden bewogen en elektrische apparatuur ontregeld raakt, zonder dat daarvoor een fysische oorzaak is aan te wijzen. De naam is afkomstig van de gedachte dat een spook of geest verantwoordelijk zou zijn voor de waargenomen manifestaties. In het Nederlands wordt ook wel de aanduiding poltergeist gebruikt, die in Duitssprekende en Engelstalige landen gangbaar is. Poltergeist is Duits voor "luidruchtige- of lawaaimakende geest".

Uitingen die - naast klopgeluiden - vaak met klopgeesten in verband worden gebracht, zijn onder andere voetstappen, onverklaarbare geluiden, stemmen, het gooien met voorwerpen vanuit het niets, het verdwijnen van sleutels en andere gebruiksvoorwerpen die vervolgens op de gekste plaatsen kunnen worden teruggevonden, en meubilair dat uit zichzelf beweegt. Klopgeesten worden samen met andere paranormale verschijnselen bestudeerd in de parapsychologie. Volgens de meeste parapsychologen zijn klopgeesten het gevolg van niet onder controle gebrachte telekinese.


Portalen
Hulp-en-beheerportaal · Gebruikersportaal · Navigatieportaal · In het nieuws
Biologie · Geschiedenis · Kunst & Cultuur · Landen & Volken · Mens & Maatschappij · Politiek · Religie · Sport · Taal · Wetenschap & Technologie
Portaal van de week: Verpleegkunde