Portaal
 
 
Deelgebieden
 
 
Werkplaats
 
 
Bibliografie
 
Welkom op het portaal van de Middeleeuwen
Inleiding

De middeleeuwen danken hun naam ("middel-eeuwen", tussentijd) aan het feit dat men deze periode tijdens de renaissance als een tussenperiode beschouwde. Met middeleeuwen wordt de periode tussen oudheid en nieuwe tijd aangeduid in de geschiedenis van Europa. Gewoonlijk laat men de middeleeuwen rond 300 na Christus beginnen. Ten aanzien van het einde van de middeleeuwen bestaat grotere consensus. De meeste historici laten de nieuwe tijd kort voor 1500 beginnen.
De middeleeuwse maatschappij en beschaving zijn ontstaan uit drie duidelijk te onderscheiden bronnen: de Grieks-Romeinse beschaving, het christelijk geloof, die op het grondgebied van het Romeinse Rijk ontstonden of verder ontwikkelden en Germaanse tradities, die door later het Rijk binnenvallende volkeren zijn meegebracht. Daarnaast hebben ook de Kelten invloed gehad op de middeleeuwse cultuur, maar het is vaak moeilijk deze aan te tonen. Deze invloeden kunnen zich op allerlei terreinen uiten: in landbouwmethoden, rechtsgewoonten of bijgeloof.
De middeleeuwen kunnen onderverdeeld worden in drie periodes, te weten de vroege, de hoge en de late middeleeuwen.

Gebeurtenissen
Op chronologische volgorde
Uitgelichte afbeelding
Het schilderij Portret van Giovanni Arnolfini en zijn vrouw van Jan van Eyck uit 1434
Artikelen uit de Etalage

De Grote of Sint-Janskerk in Gouda is een grote kruiskerk in gotische stijl. De kerk is beroemd vooral vanwege de reeks gebrandschilderde glazen. Het kerkgebouw zelf heeft karakteristieke overkappingen en is het langste kerkgebouw in Nederland met 123 meter, buitenwerks. In hoofdzaak dateert de kerk uit de 15e en 16e eeuw, maar de historie van het gebouw gaat verder terug. De kerk behoort tot de Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

Tijdens de kerkhervorming was de beeldenstorm aan de St. Jan voorbijgegaan, daar het stadsbestuur trouw bleef aan koning Filips II.

Verder lezen


Æthelflæd
Cappella degli Scrovegni NIEUW
Dom van Utrecht
Ellesmere Chaucer-manuscript
Eleonora van Aquitanië NIEUW
Geoffrey Chaucer
Hertogdom Saksen (1485-1547)
Italiaanse renaissance
Lijkwade van Turijn

Mongoolse Rijk
Nicolas Flamel
Pape Jan
The Canterbury Tales
Timoer Lenk
Très Riches Heures du duc de Berry
Slot Loevestein
Vikingschip
Voynichmanuscript

Uitgelicht
De Hoekse en Kabeljauwse twisten was een strijd tussen verschillende facties binnen de elite van het graafschap Holland. Adel en steden waren erbij betrokken. De strijd woedde gedurende de tweede helft van de 14e en de 15e eeuw in Holland en West-Friesland en heeft bijna honderd jaar geduurd.

De oorsprong van het conflict lag in het kinderloos overlijden van graaf Willem IV van Holland in 1345. Door de huwelijkspolitiek van Willem III konden de koningen van Engeland en Frankrijk en de keizer van Duitsland alle drie aanspraak maken op de opvolging.

Verder lezen


[bewerk]

Middeleeuwse personen
Franciscus van Assisi

Op chronologische volgorde


21 mei in de middeleeuwen

Weet jij nog iets over een datum in de middeleeuwen of wil je graag iets weten over een datum klik dan hier

Categorieën
Verwante portalen
Zusterprojecten
De Middeleeuwen op andere Wikimedia zusterprojecten
Afbeeldingen Boeken Teksten Definitie
Commons Wikibooks Wikisource WikiWoordenboek
Subportalen van Geschiedenis

Periodes:
Prehistorie · Oudheid · Middeleeuwen · Vroegmoderne Tijd · Moderne Tijd

Oorlogen:
Tachtigjarige Oorlog · Eerste Wereldoorlog · Tweede Wereldoorlog

Historische gebieden:
Romeinse Rijk · Mesopotamië · Thracië · Wilde Westen

Nederlandse geschiedenis:
Fascisme en nationaalsocialisme in Nederland · Volksopvoeding via het onderwijs in Nederland

Deelgebied:
Archeologie · Egyptologie · Numismatiek · Wetenschapsgeschiedenis