Veluws

taal

Veluws is een Nedersaksisch dialect dat op de Veluwe wordt gesproken. Het Veluws kent twee onderverdelingen van het hoofddialect namelijk het West- en het Oost-Veluws, deze twee dialecten lijken grotendeels wel op elkaar maar verschillen in grammatica echter wel wat van elkaar. In het Oost-Veluws zegt men wie wa(a)rk(t)/wärk(t) en in het West-Veluws wie/wulie wa(a)rken (wij werken). Deze scheidslijn heet de eenheids-pluralislijn.

Veluws taalgebied op de kaart van Utrecht en Gelderland.

Het West-Veluws wordt ook wat meer beïnvloed door het Standaardnederlands. Hoe dichter men bij de grens met het Oost-Veluws komt, hoe meer de dialecten afwijken van het Standaardnederlands. In het centrale deel waar het West-Veluws gesproken wordt, wordt hi staot gezegd, in het noordwesten hij steet. Vergeleken met het Oost-Veluwse hij/hee stiet, heeft dit al een meer Nedersaksische invloed.

Vanwege de plaats ervan aan de rand van het Nedersaksisch werd het Veluws vroeger ook wel bij het Nederfrankisch ingedeeld.

Zie ookBewerken