Kaukasische talen

taalfamilie

Met de term Kaukasische talen worden talen aangeduid die gesproken worden in het Kaukasusgebied. Het Kaukasusgebergte staat ook wel bekend als de "Berg der talen".

Het begrip "Kaukasische talen" is in hoofdzaak geografisch en vrijwel niet taalkundig. De talen behoren tot twee of drie afzonderlijke taalfamilies, die niet of vrijwel niet met elkaar verwant zijn. Dit zijn de:

De laatste twee taalfamilies vormen samen wellicht de Noord-Kaukasische taalfamilie.

In de Kaukasus worden er ook talen gesproken die tot andere taalfamilies behoren, zoals het Indo-Europese Ossetisch en het Turkse Balkaars. Deze talen worden doorgaans niet "Kaukasisch" genoemd.