Maleis

taal

Het Maleis behoort tot de Austronesische talen en is van oorsprong de moedertaal van de Maleiers, een Zuidoost-aziatisch volk waarover er diverse theorieën bestaan wat betreft de oorsprong.[1]

Maleis (Bahasa Melayu)
Gesproken in Indonesië, Maleisië, Brunei, Singapore en Oost-Timor
Sprekers 250-300 miljoen
Taalfamilie
Alfabet Latijns alfabet
Officiële status
Officieel in
Taalcodes
ISO 639-1 ms
ISO 639-2 may (B), msa (T)
ISO 639-3 zlm
Portaal  Portaalicoon   Taal
Taalgebied van het Maleis. Zuidelijke provincies van Thailand waar Maleis wordt gesproken staan hierop niet aangegeven.

Doorgaans wordt het Maleis een 'taal' genoemd, maar het kan feitelijk worden gezien als een macrotaal.[2] Varianten van het Maleis zijn officiële landstalen van verschillende landen, het Indonesisch is officiële landstaal in Indonesië en het Maleisisch in Maleisië. Het Indonesisch en Maleisisch worden wel gezien als varianten van dezelfde taal, zoals dit bij het Brits Engels, Amerikaans Engels en Australisch Engels ook het geval is, dit zijn varianten van het Engels.

Buiten Indonesië en Maleisië wordt het Maleis gesproken in onder andere Brunei, Singapore en Zuid-Thailand. In Singapore is het een van de vier officiële talen. Hier en in Brunei wordt het eenvoudig Bahasa Melayu (Maleise taal) genoemd. Hoewel het in Oost-Timor geen officiële taal is, wordt het er naast het Portugees ook wel als werktaal gebruikt.

De oorsprong van de Maleiers en het MaleisBewerken

Over de oorsprong van de Maleiers en het Maleis bestaan er diverse theorieën. Dat het Proto-Malayo-Polynesische of Proto-Austronesische volk waar de Maleiers van afstammen zijn oorsprong vindt op het eiland Taiwan wordt door velen verondersteld. Waarheen zij het eerst migreerden voordat de identiteit van Maleiers gevormd werd is nog niet volledig duidelijk.

Lange tijd is gedacht, dat Bahasa Riau, de taal van de Riau-archipel, het dichtst bij de oorsprong lag van de Maleise taal. Echter, een andere theorie is dat de oorsprong op Borneo ligt, en dat Maleiers later naar Sumatra, Malakka en de Riau-archipel zijn gemigreerd.[1] Een bron spreekt van "Malayu" als naam van een oud koninkrijk gelegen in de Jambi provincie in oost Sumatra, in oude Chinese teksten "Mo-lo-yo" genoemd. Ook het schiereiland van Malakka is wel aangegeven als oorsprong van het Maleis.

Benamingen van het MaleisBewerken

JawiBewerken

Door de Arabieren werd het Maleis vroeger Jawi genoemd. Dit woord is een verbastering van de naam "Java". Dit woord werd weer overgenomen door de Maleiërs en leeft vandaag nog voort in het zogenaamde Jawischrift. Het Jawischrift is een vorm van het Arabische schrift dat voor het Maleis is aangepast. Ook in Thailand noemt men de taal van Maleistalige moslims uit het zuiden van het land (in Pattani en omgeving), het Yawi.

Hoog- en Laag-MaleisBewerken

Hoog-MaleisBewerken

Nederlanders die naar Nederlands-Indië gingen verbaasden zich vaak over het losse karakter van het Maleis. Elke streek en groepering had zijn eigen variant, er bestond geen gestandaardiseerde vorm. Verschillende wetenschappers hebben geprobeerd om het oorspronkelijke Maleis te vinden, onder meer werd verondersteld, dat dit overeenkwam met het Maleis van de Riau-archipel, waar, zoals reeds vermeld, later ook een standaard voor het Maleis op werd gebaseerd. Dit oorspronkelijke Maleis werd het Hoog-Maleis genoemd. De reden dat wetenschappers en de overheid op zoek gingen naar een gestandaardiseerde vorm was dat ze de communicatie tussen de inwoners wilden verbeteren en het Maleis in het onderwijs wilden gebruiken.

De wetenschap bereikte nooit overeenstemming over welke vorm het beste gebruikt kon worden voor standaardisering. Het Hoog-Maleis bleef een punt van discussie. Met de komst van meer Nederlanders en met name cultuurbewuste vrouwen werd het Nederlands in Nederlands-Indië belangrijker en de zoektocht naar het Hoog-Maleis minder nodig.

Laag-Maleis oftewel Pasar-MaleisBewerken

Het door wetenschappers uit het verleden aangeduide Laag-Maleis was een taal die gesproken werd rond de kuststreken en handelssteden. De taal kende verschillende vormen en geen duidelijke structuur. Lange tijd werd het Laag-Maleis, ook Pasar-Maleis, Bazaar-Maleis of Bahasa Dagang genoemd, in Europese kringen geminacht en aangeduid als een pidginvorm van het Hoog-Maleis. Men zag het Laag-Maleis als een niet volwaardige taal. Vanaf de zeventiende eeuw werd daar echter genuanceerder over gedacht. Onderzoeker Francois Valentyn zag het Laag-Maleis of Pasar-Maleis als de normale omgangstaal, terwijl het Hoog-Maleis een soort geheimtaal was die aan de hoven werd gesproken om zaken verborgen te houden voor de gewone man.[3][4] In feite vormde het Pasar-Maleis lange tijd een lingua franca in een groot deel van Zuidoost-Azië.

Variatie binnen het MaleisBewerken

Het gebied waar Maleis wordt gesproken is net zo uitgestrekt als Europa. Er zijn in de loop van de eeuwen dan ook veel varianten ontstaan, twee officiële landstalen, het Indonesisch en het Maleisisch, en varianten die vaak een regionaal karakter hebben doordat zij mede zijn beïnvloed door regionale talen.

De officiële standaard voor het Maleis, die overeengekomen is tussen Brunei, Indonesië en Maleisië, is gebaseerd op Bahasa Riau, de taal van de Riouwarchipel, waarvan lang is gedacht dat daar de oorsprong lag van de Maleise taal. Zowel het Indonesisch als het Maleisisch zijn hierop geënt.

IndonesischBewerken

  Zie Indonesisch voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Het Indonesisch (Bahasa Indonesia, letterlijk "taal van Indonesië") is de officiële taal van Indonesië. De taal is mede gebaseerd op de eerder genoemde officiële standaard van het Maleis die geënt is op het Bahasa Riau en kan worden gezien als een gestandaardiseerde vorm van onder andere het vroegere pasar-Maleis en het hoog-Maleis. Door de lange historische banden tussen Indonesië en Nederland zijn veel Maleise woorden in het Nederlands opgenomen. Voorbeelden zijn amok (amuk), kras (keras), sarong (sarung), toko, bakkeleien (berkelahi), pienter (pintar), piekeren (pikir), pisang en kapok (kapuk) en in uitdrukkingen als: "Dat is niet mijn pakkie-an (van bagian = afdeling)". Daarnaast zijn ook veel Nederlandse woorden in het Indonesisch opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn stopkraan, versnelling en knalpot.

MaleisischBewerken

  Zie Maleisisch voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Het Maleisisch (Bahasa Malaysia, letterlijk "taal van Maleisië") is de officiële taal van Maleisië. Zoals het Indonesisch is deze taal is mede gebaseerd op de eerder genoemde officiële standaard van het Maleis die geënt is op het Bahasa Riau.

Verdere dialecten en variantenBewerken

Naast de officiële landstalen onderscheidt men diverse dialecten, varianten, verwante talen en op Maleis gebaseerde Creoolse talen, waarvan een aantal goed beschreven is:

en vele andere.

Maleis als taal in NederlandBewerken

In diverse vormen is het Maleis ook als taal in Nederland aanwezig of aanwezig geweest: in de vorm van het Maleis van de Indische Nederlanders, in die van Molukkers die naar Nederland zijn gemigreerd en in de vorm van het Indonesisch van Indonesische migranten die zich in de Lage Landen hebben gevestigd.

Indische NederlandersBewerken

De verschillende bewoners van de VOC-steden in Azië en de handelaren die er hun handel bedreven gebruikten in de vroeg-koloniale tijd als lingua franca het Maleis en het Portugees. Vanuit het Maleis en het Portugees en uit een combinatie van deze twee talen, ontstonden verschillende pidgin- en creoolse talen. Dit wordt wel aangeduid met de termen Maleis-Portugees, Portugees-Maleis, Indo-Portugees, Portugis, Papia Ternate en Papia Kristang. Indo-Europeanen die tussen 1600 en 1800 in Indië werden geboren namen deze taal over. Na 1800 kreeg het Maleis, doorspekt met Portugese woorden, de overhand. In Batavia (Jakarta) ontstond een Maleise variant met veel Nederlandse woorden. Ook in andere steden in Nederlands-Indië nam het gebruik van Nederlandse woorden toe. Vanaf het begin van de twintigste eeuw begon het Nederlands, met name het Indisch-Nederlands en de creoolse variant ervan, te domineren bij de Europeanen in Indië.[3][5]

MolukkersBewerken

Molukkers spreken ook Maleis, het Ambonees Maleis, het Ternataans Maleis, het Bacan Maleis en het Tangsi Maleis (kazerne Maleis). In tegenstelling tot de Indo's spreken alle generaties de taal hoewel dit nu langzaam aan het veranderen is. Een klein gedeelte van de derde generatie Molukkers kent de taal niet meer.

Mogelijke verwarring over MaleisBewerken

Veelal wordt Maleis als synoniem gezien voor Maleisisch, feitelijk is het Maleisisch een van de varianten van het Maleis.

Soms wordt het Malayalam abusievelijk gezien als Austronesiche taal of zelfs als een vorm van het Maleis. Dit gebeurt vooral doordat in het Engels de namen Malay en Malayalam enigszins op elkaar lijken. Het Malayalam behoort echter tot een totaal andere taalfamilie, die van de Dravidische talen.

In een regio worden vaak talen uit verschillende taalfamilies gesproken, en dat kan de bron zijn van verwarring. Bijvoorbeeld de Minahasa is een regio in Indonesië waar zowel Maleise talen als het Menadonees Maleis en het Indonesisch worden gesproken, als Filipijnse talen, en deze laatste talen worden weleens abusievelijk als Maleis omschreven.

Zie ookBewerken

Externe linksBewerken

  Zie de Maleisischtalige uitgave van Wikipedia.
  Originele werken van of over dit onderwerp zijn te vinden op de pagina Bahasa Melayu op de meertalige Wikisource.