Hoofdmenu openen
Portaal Latijn
Latijn Grammatica Literatuur Uitdrukkingen Portaal Romeinse Rijk

Latijn is...


Bewerk

Spqrstone.jpg


Inleiding op het Latijn

Latijn, een Italische taal, is oorspronkelijk de taal van de Latijnen, een volk dat vanaf het eerste millennium voor Christus in de streek Latium (het huidige Lazio, Italië) woonde. Het was de stad Rome die na 500 voor Christus in dit gebied haar politieke en militaire invloed vergrootte en zo haar taal buiten de stadsgrenzen verspreidde. Rome werd de hoofdstad van het Romeinse Rijk, dat bleef groeien tot het in de tweede eeuw na Christus zijn grootste omvang bereikte. De Latijnse taal had zich nu ontwikkeld van een dorpstaal tot de belangrijkste taal in een gebied dat de grootste delen van Europa, Klein-Azië en Noord-Afrika besloeg.

Bewerk


Subcategorieën Latijn

Latijn

Bewerk


Quote van de maand

Pecunia non olet

Geld stinkt niet.

Deze Latijnse uitdrukking is afkomstig van keizer Vespasianus, die sprak over de belasting over urine in openbare uriniors. De openbare toiletten in Parijs heten vandaag de dag nog altijd "Vespasienne".

Bewerk - Overzicht


Wist je dat?

  • ...A.D. de afkorting is voor Anno Domini, of in het jaar van de Heer?
  • ...er een Gouden en een Zilveren eeuw was in de Latijnse literatuur?

Bewerk

Colosseum-2003-07-09.jpg


Bewerk

Lapis-niger.jpg
Op de cippus (stèle) van de Lapis Niger ("zwarte steen") staat de oudste aan ons overgeleverde inscriptie in het Latijn, die spreekt van een koning (recei), een heraut (kalator) en lastdieren (iouxmenta).
SenecaELWI.jpg
Lucius Annaeus Seneca of Seneca de Jongere was een Romeins schrijver.
Bewerk


Uitgelicht

Pseudo-Latijn is een woord dat of zin die gevormd is naar de analogie van Latijnse woorden.

De meeste taxonomische benamingen zijn ontstaan lang nadat het Latijn als taal van de wetenschap in gebruik was. Benamingen in de taxonomie zoals Homo sapiens voor onze eigen soort vallen onder de noemer Pseudo-Latijn. Meestal wordt wel de stam van een woord min of meer correct gebruikt maar is de juiste vervoeging een toevalsproces. Veel uitdrukkingen zijn hoewel formeel onjuist al eeuwen gangbaar

Niet zelden is ook het Grieks als bron aan te wijzen voor de herkomst van begrippen in Pseudo-Latijn.

Begrippen in het Latijn (of daarop lijkend) die worden gebruikt door artsen en apothekers zijn een voorbeeld van Psuedo-Latijn. Zij worden wel potjeslatijn genoemd.

In letterproeven wordt wel een Pseudo-Latijnse zin aangetroffen die begint met Lorem Ipsum.

Pseudo-Latijn wordt ook wel als grapje gebruikt, soms zelfs op gebouwen. In Amsterdam is aan het Kleine Gartmanplantsoen het volgende devies in gouden letters op een gevel te lezen: "Homo sapiens non urinat in ventum" - een verstandig mens pist niet tegen de wind in.

Een ander voorbeeld is de zin: Antonius Dominicus ad liveras pergis assure augurquis. Hyphrat seva sogus tosavus. Lapdatum ocus. De 'vertaling' luidt: Antonius Dominicus at liever asperges als (dan!) zure augurkjes. Hij vrat ze van 's ochtends tot 's avonds. Lap dat 'm ook 's.

Zie ook: Potjeslatijn

Bewerk - Overzicht


Woord van de maand

woord aanvullend gegeven vertaling
iuvenis iuvenis
m.
(jonge)man

Bewerk - Overzicht - Uitleg


Bewerk


Gewenste artikels

Te verbeteren artikels

Zeer goede artikels

Fairytale bookmark.png
Portalen en links
Portalen
Portal.svg Hulp-en-beheerportaal · Gebruikersportaal · Navigatieportaal · In het nieuws · Gesproken Wikipedia · Hoofdpagina (mobiel)
Biologie · Geschiedenis · Kunst & Cultuur · Landen & Volken · Mens & Maatschappij · Politiek · Religie · Sport · Taal · Wetenschap & Technologie
Portaal van de week: Wetenschapsgeschiedenis
Britishbook-icon.png
Open book nae French flag.png

Subportalen van Portaal Taal

Engels · Esperanto · Frans · Latijn · Nederlands · Scandinavische talen · Spaans · West-Slavische talen


Overige links

Latijn | Categorie:Latijn | Latijnse Wikipedia | Portaal:Romeinse Rijk