Frans Weekers

Nederlands voormalig politicus

Frans Hubertus Henricus Weekers (Weert, 17 oktober 1967) is een Nederlands voormalig politicus. Sinds 1 januari 2023 is hij secretaris-generaal van de Benelux Unie.

Frans Weekers
Frans Weekers
Algemeen
Volledige naam Frans Hubertus Henricus Weekers
Geboren 17 oktober 1967
Geboorteplaats Weert
Functie secretaris-generaal van Benelux Unie
Sinds 1 januari 2023
Partij VVD (sinds 1986)
Titulatuur mr. drs.
Alma mater Vrije Universiteit Amsterdam
Functies
1994-2003,
2008-2010
lid gemeenteraad van Weert
1994-2003 fractievoorzitter van VVD Weert
1998-2002,
2003-2010,
2012
lid Tweede Kamer der Staten-Generaal
2010-2014 staatssecretaris van Financiën
2015 waarnemend burgemeester van Heerlen
2015-2016 waarnemend burgemeester van Beek
2016-2020 bewindvoerder van EBRD
2020-2022 adjunct-secretaris-generaal van Benelux Unie
2023-heden secretaris-generaal van Benelux Unie
Portaal  Portaalicoon   Politiek

Biografie bewerken

Van 14 oktober 2010 tot 30 januari 2014 was Weekers staatssecretaris van Financiën voor onder meer fiscale zaken, eerst in het kabinet-Rutte I en van 5 november 2012 tot 30 januari 2014 in het kabinet-Rutte II. Hij trad af na ernstige kritiek van de Tweede Kamer op zijn beleid om de problemen bij de Belastingdienst op te lossen.[1][2] Weekers was van 1 april tot 31 augustus 2015 de waarnemend burgemeester van Heerlen.[3] Hij werd daar opgevolgd door Ralf Krewinkel en werd zelf per 7 september 2015 benoemd als waarnemend burgemeester van Beek.[4] In november werd Christine van Basten-Boddin door de gemeenteraad van Beek voorgedragen om daar burgemeester te worden. Van 2016 was hij bewindvoerder bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling in Londen. Sinds 1 maart 2020 is hij werkzaam bij de Benelux Unie.

Loopbaan bewerken

Weekers volgde van 1980 tot 1987 middelbaar onderwijs aan de Philips van Horne Scholengemeenschap te Weert alwaar hij zijn vwo-diploma behaalde. Hij studeerde van 1987 tot 1992 Financiële economie en van 1990 tot 1993 Nederlands recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Van 1995 tot 1997 volgde hij de beroepsopleiding advocatuur. Vervolgens was hij van 1 april 1993 tot 1 augustus 1994 werkzaam als juridisch medewerker van een assurantietussenpersoonbedrijf, van 1 april 1993 tot 1 augustus 1994 als medewerker van toenmalig Tweede Kamerlid Jos van Rey, van 1 augustus 1994 tot 1 juni 1998 als advocaat en procureur te Weert, van 19 mei 1998 tot 23 mei 2002 als lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de VVD, vanaf juni 2003 als advocaat en procureur te Weert (eenmanszaak gelieerd aan Hoebrechts Advocaten), en van 3 juni 2003 tot 14 oktober 2010 alsmede van 20 september tot 5 november 2012 als lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Tevens was hij van 1 april 1994 tot juni 2003 lid van de gemeenteraad van Weert.[5]

Weekers was als Kamerlid woordvoerder van justitie en terrorismebestrijding en hield zich bezig met vraagstukken op het gebied van medische ethiek.

Als staatssecretaris was hij verantwoordelijk voor het fiscale beleid. Hieronder vallen de Belastingdienst, Douane en FIOD. Daarnaast vielen Domeinen Roerende Zaken (DRZ) en het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB) onder zijn verantwoordelijkheid.[6]

Reclamezuil bewerken

Weekers kwam in 2012 in opspraak nadat bleek dat hij tijdens de verkiezingscampagne bij de Tweede Kamerverkiezingen 2012 een reclamezuil langs de A73 had laten neerzetten met zijn beeltenis, bedoeld om herkozen te worden in het parlement. Deze zuil was gefinancierd door VVD-politicus Jos van Rey. Van Rey zelf was betrokken bij een omkopingsfraude. Nadat Weekers toegaf dat hij te lichtzinnig het aanbod aanvaard had, maar stelde dat er geen sprake was van belangenverstrengeling, nam de Tweede Kamer hiermee genoegen.

Bulgarenfraude: Fraude met inkomensafhankelijke toeslagen bewerken

In 2013 kwam Weekers in de Tweede Kamer onder vuur te liggen nadat bleek dat Bulgaren in Nederland via nep-adressen op grote schaal zorg- en huurtoeslag aanvragen. Dit onthulde RTL Nieuws eind april 2013 op basis van een vertrouwelijk politierapport waarin de fraude uitgebreid werd beschreven. Het KRO-programma Brandpunt zond op dezelfde avond een documentaire uit met daarin beelden van het Bulgaarse bTV, waarin Bulgaren uitgebreid vertelden over het geld dat ze van de Nederlandse overheid kregen. In Brandpunt reageerde Weekers verontwaardigd op de beelden uit Bulgarije. Maar een dag later onthulde RTL Nieuws dat de Belastingdienst en FIOD al een jaar op de hoogte waren van de fraude. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was een maand eerder op de hoogte gesteld door de FIOD. De Algemene Rekenkamer heeft Weekers en zijn voorgangers meerdere keren op de gevaren van het toeslagensysteem gewezen. Nadat de oppositie een feitenrelaas had aangevraagd, bleven nog veel vragen onbeantwoord.[7][8][9][10][11] Een motie van wantrouwen, ingediend door CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, werd gesteund door PVV, SP, CDA, D66, GroenLinks, PvdD en 50Plus, in totaal 63 zetels, waarna de motie werd verworpen. Coalitiepartners VVD en PvdA steunden Weekers, evenals ChristenUnie en SGP.[12]

Afschaffen vrijstelling MRB bewerken

In het regeerakkoord 2012 werd 'om milieuredenen' overeengekomen om de vrijstelling motorrijtuigenbelasting voor oldtimers af te schaffen. Dit zou door Weekers worden uitgewerkt in het belastingplan 2014. Tijdens een debat hierover verweten Kamerleden Roland van Vliet en Pieter Omtzigt dat Weekers de Kamer onjuist had geïnformeerd[13] over de aantallen oldtimers en dat het beoogde doel om 137 miljoen euro aan MRB binnen te halen niet zou worden gehaald. Weekers was het daar niet mee eens, maar de Stichting Vrijstelling Oldtimer bereidt samen met Stibbe advocaten inmiddels een rechtszaak voor tegen de staat.[14][15] Ook de Raad van State had grote kritiek op het MRB-plan van Weekers.[16]

Aftreden bewerken

Op 29 januari 2014 kreeg Weekers het in de Tweede Kamer opnieuw zwaar te verduren. De oppositiepartijen hadden felle kritiek op zijn functioneren. Hij zou onvoldoende inzicht hebben in de zaken waarmee de Belastingdienst achterloopt, zoals het geven van huur- en zorgtoeslagen aan ongeveer 100.000 burgers, na invoering van het IBAN-systeem. De twee coalitiepartijen in het kabinet – zijn eigen VVD en de PvdA – wilden hem handhaven, maar de PvdA stelde daarbij wel de eis dat Weekers elke week verslag zou uitbrengen over de voortgang van het op orde brengen van de Belastingdienst. Van de zijde van de drie oppositiepartijen waarmee het kabinet regelmatig akkoorden sluit – D66, ChristenUnie en SGP – werd dit opgevat als het onder curatele stellen van Weekers (feitelijk was het ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten die dit naar voren bracht), een opvatting die door de rest van de oppositie werd gedeeld en waardoor zijn positie nog wankeler werd. Om een in aantocht zijnde motie van wantrouwen die door 50Plus werd voorbereid en die door de voltallige oppositie zou zijn aanvaard voor te zijn, besloot Weekers vervolgens de eer aan zichzelf te houden en de koning op 30 januari 2014 zijn ontslag aan te bieden, hetgeen hem diezelfde dag nog eervol verleend werd.[17]

Op 23 november 2020 werd hij door de Parlementaire Onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslagen ondervraagd over zijn rol bij en politieke verantwoordelijkheid voor het op grote schaal ten onrechte stopzetten en terugvorderen van kinderopvangtoeslagen.

Latere loopbaan bewerken

Van 2016 tot 2020 was Frans Weekers bewindvoerder (Executive Director) in de Board van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling in Londen. Vanaf 1 maart 2020 was hij adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie.[18][19] Op 1 januari 2023 werd hij er secretaris-generaal.[20]

Trivia bewerken

  • Weekers' grootvader van vaderszijde was van 1958 tot 1970 wethouder van Weert.
Voorganger:
Jan Kees de Jager
Staatssecretaris van Financiën
2010-2014
Opvolger:
Eric Wiebes
Voorganger:
Paul Depla
Burgemeester van Heerlen (wnd.)
2015
Opvolger:
Ralf Krewinkel
Voorganger:
Ralf Krewinkel
Burgemeester van Beek (wnd.)
2015-2016
Opvolger:
Christine van Basten-Boddin