Jetta Klijnsma

Nederlands politica

Jellejetta (Jetta) Klijnsma (Hoogeveen, 18 maart 1957) is een Nederlands PvdA-politica en bestuurder. Sinds 1 december 2017 is zij commissaris van de Koning in Drenthe.[1]

Jetta Klijnsma
Jetta Klijnsma (2015)
Algemeen
Volledige naam Jellejetta Klijnsma
Geboren 18 maart 1957
Geboorteplaats Hoogeveen
Functie commissaris van de Koning in Drenthe
Sinds 1 december 2017
Partij PvdA
Titulatuur drs.
Alma mater Rijksuniversiteit Groningen (1975-1983),
Bestuursacademie Zuid-Holland (1986-1990)
Functies
1990-2002,
2006
lid gemeenteraad van Den Haag
1998-2008 wethouder van Den Haag
2008 waarnemend burgemeester van Den Haag
2008-2010,
2012-2017
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
2010-2012 lid Tweede Kamer der Staten-Generaal
2017-heden commissaris van de Koning in Drenthe
Portaal  Portaalicoon   Politiek

Eerder was Klijnsma staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de kabinetten Balkenende IV (2008-2010) en Rutte II (2012-2017) en lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (2010-2012).

Daarvoor was Klijnsma waarnemend burgemeester (2008), wethouder (1998-2008) en lid van de gemeenteraad (1990-2002) van Den Haag.

Levensloop

bewerken

Klijnsma groeide op in een gereformeerd gezin in Hoogeveen[2] en ging daar van 1968 tot 1975 naar het vwo. Van 1975 tot 1983 studeerde zij geschiedenis (sociaal-economische geschiedenis) aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1982 kwam ze als medewerker in dienst van de Tweede Kamerfractie van de PvdA, in het bijzonder van de Tweede Kamerleden André van der Louw, Marcel van Dam en Thijs Wöltgens. Van 1986 tot 1990 volgde zij een opleiding hogere bestuursambtenaar aan de Bestuursacademie Zuid-Holland. Tot 1998 was zij hoofd van de beleidsafdeling van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer.[3][4]

Politieke loopbaan

bewerken

Gemeente Den Haag

bewerken

In 1990 werd ze gekozen in de gemeenteraad van Den Haag. In 1998 werd ze wethouder, belast met Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie. In november 2003 stond haar positie ter discussie vanwege haar rol bij het faillissement van welzijnsorganisatie Stichting Ondernemend Welzijn. Ze zou informatie achter hebben gehouden en weigerde 2,5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor sanering van de instelling. Klijnsma overleefde echter een motie van afkeuring.[5] Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006, waarbij ze lijsttrekker van de PvdA was, werd ze wethouder Cultuur en Financiën en tevens locoburgemeester. Na het aftreden van Wim Deetman was ze van januari tot april 2008 waarnemend burgemeester van Den Haag.

Landelijke politiek

bewerken

Op 18 december 2008 volgde ze Ahmed Aboutaleb op als staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Balkenende IV. Ze trad af op 23 februari 2010, vanwege de val van dit kabinet.

Na de Tweede Kamerverkiezingen 2010 werd Klijnsma Tweede Kamerlid. Voor de Tweede Kamerverkiezingen 2012 stond Klijnsma op plaats twee, achter PvdA-leider Diederik Samsom.

Op 5 november 2012 tot oktober 2017 was Klijnsma staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Rutte II.

Banenafspraak en Participatiewet

bewerken

Klijnsma's belangrijkste activiteit als staatssecretaris was de invoering van de banenafspraak (2013) en de Participatiewet (1 januari 2015).

In het sociaal akkoord van 2013 werd de banenafspraak gemaakt, waarin werkgevers toezegden in de loop van twaalf jaar minstens 100.000 banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Het aantal mensen in de doelgroepen van de banenafspraak was ongeveer dubbel zo groot. Klijnsma hield een verplicht quotum achter de hand voor het geval de doelstellingen uit de banenafspraak niet gehaald zouden worden; dit quotum werd vastgelegd in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (1 april 2015).[6]

De Participatiewet was de opvolger van de Bijstandswet. Twee regelingen voor mensen met een arbeidsbeperking (de Wet sociale werkvoorziening en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)) werden gesloten voor nieuwe instroom; mensen die hiervoor in aanmerking zouden komen moesten voortaan een beroep doen op de Participatiewet.

Twee jaar na Klijnsma's vertrek als staatssecretaris kwam het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op verzoek van de regering met een evaluatierapport over de Participatiewet. Het SCP oordeelde negatief: de wet berustte deels op verkeerde aannames en de doelstellingen waren nauwelijks behaald. De mensen die voorheen in de sociale werkvoorziening terecht hadden gekund, waren vaker dan voorheen aangewezen op een uitkering. De positie van jonggehandicapten was op veel punten verslechterd. Voor de 'klassieke bijstandsgerechtigden' was er niet veel veranderd.[7]

Commissaris van de Koning in Drenthe

bewerken

Op 29 september 2017 maakte Provinciale Staten van Drenthe bekend dat Klijnsma voorgedragen is als commissaris van de Koning in deze provincie.[8] Op 6 oktober 2017 heeft de ministerraad de voordracht overgenomen en besloten haar te benoemen per 1 december 2017.[9] Op 1 november 2017 werd Klijnsma hiertoe beëdigd door de koning.[10]

Nevenfuncties

bewerken

Naast haar politieke activiteiten was Klijnsma tot haar aantreden als staatssecretaris in 2008 onder andere voorzitter van het Bestuur van Stichting Korrelatie en voorzitter van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA. Behalve haar huidige nevenfuncties ambtshalve als commissaris van de Koning in Drenthe[11] is zij ambassadeur van het Liliane Fonds[12], voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Resto VanHarte[13], voorzitter van het Bestuur van Stichting De Dutch Don't Dance Division[14] en lid van het Adviescommissie uitvoering toeslagen van het ministerie van Financiën.[15]

Persoonlijk

bewerken

Klijnsma is licht gehandicapt; ze is geboren met spastische benen en leerde pas op haar dertiende lopen. Als wethouder in Den Haag kreeg ze vanwege haar handicap een privéchauffeur toegewezen, die haar dagelijks op een tandem naar het werk en naar afspraken bracht.[16] Klijnsma is getrouwd.

Voorganger:
W.J. (Wim) Deetman
Waarnemend burgemeester van Den Haag
2008
Opvolger:
J.J. (Jozias) van Aartsen
Voorganger:
A. (Ahmed) Aboutaleb
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
2008-2010
Opvolger:
P. (Paul) de Krom
Voorganger:
P. (Paul) de Krom
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
2012-2017
Opvolger:
T. (Tamara) van Ark
Voorganger:
J.J. (Jozias) van Aartsen
Commissaris van de Koning in Drenthe
2017-heden
Opvolger:
-