Kiesraad

Nederlandse adviesraad

De Kiesraad is een Nederlands zelfstandig bestuursorgaan, gevestigd in Den Haag.

Logo van de Kiesraad.

De Kiesraad adviseert de regering en het parlement in wetgevende en uitvoeringstechnische zaken betreffende het kiesrecht en verkiezingen. Hij treedt tevens op als centraal stembureau bij de verkiezingen voor leden van de Eerste Kamer, de Tweede Kamer en het Europees Parlement, en benoemt leden voor deze colleges in geval van vacatures. In de functie van centraal stembureau stelt de Kiesraad de verkiezingsuitslagen voor deze colleges officieel vast en maakt deze bekend.

Tevens beoordeelt de Kiesraad verzoeken, gedaan voor het houden van een raadgevend referendum.

De Kiesraad onderhoudt ook een gegevensbank met historische informatie. Hierin staan uitslagen van verkiezingen voor de Eerste Kamer, de Tweede Kamer, het Europees Parlement, de provinciale staten, de gemeenteraden (inclusief verkiezingen bij gemeentelijke herindelingen), de eilandsraden (vanaf 2010) en de waterschappen (vanaf 2015). Tevens bevat de gegevensbank de uitslagen van landelijke referenda.

De Kiesraad is een college dat zeven leden telt.[1] De leden van de Kiesraad worden bij koninklijk besluit benoemd voor een periode van vier jaar; zij kunnen twee keer worden herbenoemd.

LedenBewerken

Secretaris-directeur van de Kiesraad is Pamela Young, benoemd in 2019.[9]

Externe linkBewerken

Werken van of over dit onderwerp zijn te vinden op de pagina Kieswet/Hoofdstuk A op Wikisource.
Zoek kiesraad op in het WikiWoordenboek.