Het getal van Bond () een dimensieloos getal dat de verhouding weergeeft tussen de opwaartse kracht ten gevolge van het dichtheidsverschil en de kracht ten gevolge van de oppervlaktespanning. Het getal is een maat voor de impulsoverdracht bij druppels en gasbellen in een vloeistof.

Daarin is:

het dichtheidsverschil [kg m−3]
de gravitatie [m s−2]
de diameter van druppel of bel [m]
de dimensieconstante [-]
de oppervlaktespanning [kg s−2]

Het getal van Bond is sterk verwant aan het getal van Eötvös.