Het getal van Eckert is een dimensieloos getal dat de verhouding tussen kinetische energie en de verandering in thermische energie weergeeft. Het is gedefinieerd als:

Daarin is:

de snelheid op grote afstand [m s−1]
de warmtecapaciteit bij constante druk [J K−1 kg−1]
het temperatuursverschil [K]

Het getal is genoemd naar Ernst R.G. Eckert (1905-2004).