Getal van Eckert

Het getal van Eckert is een dimensieloos getal dat de verhouding tussen kinetische energie en de verandering in thermische energie weergeeft.

V = snelheid op grote afstand [m s−1]
Cp = warmtecapaciteit bij constante druk [J K−1 kg−1]
ΔT = temperatuursverschil [K]

Het getal is genoemd naar Ernst R.G. Eckert (1905-2004).