Het getal van Archimedes () is een dimensieloos getal dat de verhouding weergeeft tussen opwaartse kracht ten gevolge van dichtheidsverschil en viskeuze kracht. Het getal is een maat voor de impulsoverdracht in het algemeen en bij fluïdisatie in het bijzonder.

Daarin is:

de dichtheid van de vaste stof [kg m−3]
de dichtheid van het fluïdum (gas of vloeistof) [kg m−3]
de gravitatie [m s−2]
de karakteristieke lengte [m]
de dynamische viscositeit [kg m−1 s−1]

Het getal is genoemd naar Archimedes van Syracuse (287-212 v.Chr.).