Getal van Sherwood

Het getal van Sherwood is een dimensieloos getal dat de verhouding weergeeft tussen massatransport door convectie enerzijds en diffusie anderzijds. Het is het massatransport-equivalent van het getal van Nusselt.

kc = massatransportcoëfficiënt [m s−1]
L = karakteristieke lengte [m]
Dv = diffusiecoëfficiënt [m2 s−1]

Het getal is genoemd naar Thomas Kilgore Sherwood (1903-1976), een Amerikaanse professor chemische technologie aan het MIT.