Diameter

De lengte van de lijn is de diameter van de cirkel

De diameter van een cirkel, cilinder of bol is de lengte van de rechte lijn die kan worden getrokken tussen twee punten op de bol of de cirkel en door het middelpunt hiervan. Deze lengte is de grootst mogelijke afstand tussen twee punten op bol of cirkel. Afstanden die worden gemeten langs de cirkellijn of het boloppervlak worden omtrek genoemd. De diameter is een bijzondere vorm van een koorde van bol of cirkel, namelijk die met de grootste lengte. Het woord diameter is ontleend aan het Grieks διάμετρος (diametros), van δια- (dia-) = door + μέτρον (metron) = meten.[1]

Diameter heet in het Nederlands ook middellijn[2] – een oorspronkelijk Nederlands woord bedacht door Simon Stevin. De middellijn van een cirkel is zowel een lijn (een koorde die het middelpunt van de cirkel snijdt) als de lengte van die lijn.

De diameter is gelijk aan 2 × de straal.

De omtrek van een bol of cirkel is gelijk aan π × de diameter.

DoorsnedeBewerken

Vaak worden de woorden diameter en doorsnede door elkaar gebruikt. Dit is echter niet hetzelfde. De doorsnede is als er een ronde draad doormidden wordt gesneden, dan ontstaat er een cirkelvorm, de oppervlakte daarvan is de doorsnede. Omdat dit oppervlakte is, is de eenheid dus ook vierkante meter (m²). De diameter is als er een ronde draad doormidden wordt gesneden en door de cirkelvorm die er dan ontstaat een lijn wordt getrokken door het middelpunt van de cirkel. Omdat dit dus geen oppervlakte is maar lengte, is de eenheid meters (m).

RondBewerken

Op technische tekeningen wordt de diameter vaak aangegeven met een Ø, die als "rond" wordt uitgesproken.

Ø 1000 → rond duizend = een diameter van 1000 mm (= 1 m)

GebruikBewerken

De diameter is een gebruikelijke maat om de grootte van de cirkel te specificeren. De maat van boren en buizen wordt vrijwel zonder uitzondering gespecificeerd met de diameter. De reden hiervan is dat de diameter eenvoudig en direct te meten is. Voor buizen wordt soms ook de binnendiameter opgegeven. Ook de afmeting van een schroef wordt als diameter gegeven. Zo betekent M5 dat de schroef Metrisch is, met een diameter van 5 mm.