Getal van Stanton

Het getal van Stanton is een dimensieloos getal dat de verhouding tussen warmteoverdracht en warmtecapaciteit weergeeft.

of

λ = Warmteoverdrachtscoëfficiënt [W K−1 m−2]
Cp = Warmtecapaciteit bij constante druk [J K−1 kg−1]
ρ = Dichtheid [kg m−3]
V = Snelheid [m s−1]
Nu = Getal van Nusselt [-]
Re = Reynoldsgetal [-]
Pe = Getal van Peclet [-]
Pr = Getal van Prandtl [-]

Het getal is genoemd naar Sir Thomas Edward Stanton (1865-1931).