Getal van Schmidt

Het getal van Schmidt, , is een dimensieloos getal dat de verhouding tussen kinematische viscositeit en molaire diffusiviteit aangeeft.

of

Daarin is:

de kinematische viscositeit [m2 s−1]
de dynamische viscositeit [kg m−1 s−1]
de dichtheid [kg m−3]
de molaire diffusiviteit [m2 s−1]

Het getal is genoemd naar Ernst Schmidt (1892-1975) een Duitse pionier op het gebied van massa- en warmtetransport. Ernst Schmidt was ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van de internationale stoomtabellen.