Getal van Rayleigh

Het getal van Rayleigh is een dimensieloos getal dat de verhouding tussen gravitatiekracht en viskeuze kracht weergeeft.

ofg = gravitatie [m s−2]
Ts = temperatuur oppervlakte [K]
T = temperatuur op grote afstand [K]
ν = kinematische viscositeit [m2 s−1]
α = thermische diffusiviteit [m2 s−1]
β = kubieke uitzettingscoëfficiënt [K−1]
Gr = getal van Grashof [-]
Pr = getal van Prandtl [-]

Het getal is genoemd naar Lord Rayleigh (1842-1919).