Getal van Richardson

Het getal van Richardson is een dimensieloos getal dat de verhouding tussen potentiële en kinetische energie weergeeft.

of

g = gravitatie [m s−2]
L = karakteristieke lengte [m]
v = snelheid [m s−1]
Fr = getal van Froude [-]

Het getal is genoemd naar Lewis Fry Richardson (1881-1953).