Getal van Knudsen

Het getal van Knudsen is een dimensieloos getal dat de verhouding weergeeft tussen gemiddelde vrije weglengte en karakteristieke lengte in een fluïdum.

λ = gemiddelde vrije weg [m]
L = karakteristieke lengte [m]
T = temperatuur [K]
kB = Boltzmann-constante (1,38 × 10−23 J K−1)
d = botsingsdiameter van de deeltjes [m]
p = totaal druk [Pa]

Het getal is genoemd naar Martin Knudsen (1871-1949), een Deense natuurkundige.