Het getal van Lewis is een dimensieloos getal, dat de verhouding tussen warmtecapaciteit en warmteoverdracht weergeeft.

of

k = warmtegeleidingscoëfficiënt [W K−1 m−1]
Dv = diffusiecoëfficiënt [m2 s]
ρ = dichtheid [kg m−3]
Cp = soortelijke warmte bij constante druk [J K−1 kg−1]
Sc = getal van Schmidt [-]
Pr = getal van Prandtl [-]

Het getal is genoemd naar Gilbert Newton Lewis (1875-1946), een Amerikaanse schei- en natuurkundige.