Getal van Laplace

Het getal van Laplace is een dimensieloos getal dat de verhouding tussen oppervlaktespanning en impulsoverdracht weergeeft.

σ = Oppervlaktespanning [kg s−2]
ρ = Dichtheid [kg m−3]
L = Karakteristieke lengte [m]
η = Dynamische viscositeit [kg m−1 s−1]

Het getal is genoemd naar Pierre-Simon Laplace (1749-1827) een Franse wiskundige en astronoom. Het getal van Suratman is gelijk aan het getal van Laplace.