Getal van Graetz

dimensieloos getal in vloeistofmechanica

Het getal van Graetz is een dimensieloos getal dat de verhouding tussen warmteinhoud en warmteoverdracht in een vloeistofleiding weergeeft. Het is gedefinieerd als:

Daarin is:

de massastroom [kg s−1]
de warmtecapaciteit bij constante druk [J K−1 kg−1]
de warmtegeleiding [W K−1 m−1]
de karakteristieke lengte [m]

Het getal is genoemd naar Leo Graetz (1856-1941), een Duitse natuurkundige.