Getal van Graetz

dimensieloos getal in vloeistofmechanica

Het getal van Graetz is een dimensieloos getal dat de verhouding tussen warmteinhoud en warmteoverdracht in een vloeistofleiding weergeeft.

Φm = massastroom [kg s−1]
Cp = warmtecapaciteit bij constante druk [J K−1 kg−1]
k = warmtegeleiding [W K−1 m−1]
L = karakteristieke lengte [m]

Het getal is genoemd naar Leo Graetz (1856-1941), een Duitse natuurkundige.