Het getal van Morton is een dimensieloos getal dat het gedrag van bellen in een vloeistof beschrijft. Het is gedefinieerd als:

Daarin is:

de gravitatie [m s−2]
de dynamische viscositeit [kg m−1 s−1]
de dichtheid van de vloeistof [kg m−3]
de dichtheid van het gas [kg m−3]
de oppervlaktespanning [kg s−2]