Getal van Prandtl

Het getal van Prandtl is een dimensieloos getal dat de verhouding tussen impulsoverdracht en warmteoverdracht weergeeft. Het is gedefinieerd als

of

Daarin is:

de kinematische viscositeit [m2 s−1]
de temperatuurvereffeningscoëfficiënt [m2 s−1]
de dynamische viscositeit [kg m−1 s−1]
de warmtecapaciteit bij constante druk [J K−1 kg−1]
de warmtegeleidingscoëfficiënt [W K−1 m−1]

Het getal van Prandtl is genoemd naar Ludwig Prandtl (1875-1953) een Duitse professor in de stromingsleer.