Getal van Prandtl

Het getal van Prandtl is een dimensieloos getal dat de verhouding tussen impulsoverdracht en warmteoverdracht weergeeft.

of

ν = kinematische viscositeit [m2 s−1]
α = temperatuurvereffeningscoëfficiënt [m2 s−1]
μ = dynamische viscositeit [kg m−1 s−1]
cp = warmtecapaciteit bij constante druk [J K−1 kg−1]
k = warmtegeleidingscoëfficiënt [W K−1 m−1]

Het getal van Prandtl is genoemd naar Ludwig Prandtl (1875-1953) een Duitse professor in de stromingsleer.