Getal van Prandtl

Het getal van Prandtl is een dimensieloos getal dat de verhouding tussen impulsoverdracht en warmteoverdracht weergeeft. Het is gedefinieerd als

of

Daarin is:

de kinematische viscositeit [m2 s−1]
de temperatuurvereffeningscoëfficiënt [m2 s−1]
de dynamische viscositeit [kg m−1 s−1]
de warmtecapaciteit bij constante druk [J K−1 kg−1]
de warmtegeleidingscoëfficiënt [W K−1 m−1]

Het getal van Prandtl is analoog aan het getal van Schmidt, een dimensieloos getal dat massatransport in termen van diffusie omschrijft.

Het getal van Prandtl is genoemd naar Ludwig Prandtl (1875-1953) een Duitse professor in de stromingsleer.