Vloeistof

materie in de vloeibare aggregatietoestand
Zie artikel Voor het muziekalbum, zie Vloeistof (album).
Een flesje olijfolie
Moleculen in drie verschillende aggregatietoestanden

Vloeistof is een van de aggregatietoestanden waarin materie kan voorkomen. In deze toestand is de stof vloeibaar, in de scheikunde ook wel afgekort met l (liquid).

Kenmerken van vloeistoffenBewerken

Een vloeistof kan zonder veel weerstand vormveranderingen ondergaan, maar verzet zich tegen volumeverandering: een vloeistof is vrijwel niet comprimeerbaar. Op microscopisch niveau bestaat een vloeistof uit deeltjes die voortdurend in een willekeurige beweging zijn, maar slechts een vrije weglengte hebben in de orde van grootte van de diameter van de deeltjes. Bij toenemende temperatuur verandert de viscositeit van een vloeistof van stroperig naar dun vloeibaar. Sommige stoffen of mengsels worden bij zeer lage temperatuur supervloeibaar.

Door de oppervlaktespanning van een vloeistof te verlagen kan deze zeer dun uitlopen en bellen vormen.

Een vloeistof in een smalle buis kan afhankelijk van de soort vloeistof en het buismateriaal adhesie (capillaire werking) of cohesie vertonen.

Praktische toepassingen van vloeistoffenBewerken

Vloeistoffen worden op veel gebieden toegepast als:

Natuurlijk voorkomen van de vloeibare aggregatietoestandBewerken

Op aarde is water veruit de meest voorkomende natuurlijke vloeistof. Andere voorbeelden van op aarde natuurlijk voorkomende vloeibare materie zijn magma in de aardkorst, en lava, magma dat het aardoppervlak heeft bereikt. Buiten de aardse natuur komen veel andere stoffen in vloeibare aggregatietoestand voor, bijvoorbeeld vloeibare waterstof op de planeten Jupiter en Saturnus.

Op de grens tussen vloeibare en vaste aggregatietoestandBewerken

Sommige mengsels van vaste stoffen met hoge viscositeit, bijvoorbeeld bitumen (een mengsel van natuurlijke of van industrieel vervaardigde macro-polymere koolwaterstoffen), blijken zich onverwacht toch als vloeistof te gedragen, zoals aangetoond door het pekdruppelexperiment. Tenslotte gedragen veel macropolymere (thermoplastische) kunststoffen zich op grote tijdschaal als een vloeistof; een extreem voorbeeld daarvan is Silly Putty.

Bij kamertemperatuur vloeibare stoffen (scheikunde)Bewerken

In de praktijk is slechts een beperkt aantal zuivere stoffen (bij kamertemperatuur en onder druk van één atmosfeer) als vloeistof bekend. Hieronder vallen water, alcohol, aceton, kwik, koolstofdisulfide, benzeen en een aantal alkanen (van pentaan af tot en met hexadecaan).


Zie ookBewerken

  Zie de categorie Liquid van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.