Het getal van Dean is een dimensieloos getal dat de verhouding tussen stroming in de axiale en radiale richting weergeeft. Het is gegeven door:

Daarin is:

de snelheid [m s−1]
de karakteristieke lengte [m]
de dichtheid [kg m−3]
de dynamische viscositeit [kg m−1 s−1]
de straal [m]