Getal van Péclet

Het getal van Péclet is een dimensieloos getal dat de verhouding tussen warmteoverdracht door convectie en geleiding weergeeft.

of

of

L = karakteristieke lengte (=diameter voor druppels/bellen) [m]
V = snelheid [m s−1]
ρ = dichtheid [kg m−3]
Cp = warmtecapaciteit bij constante druk [J K−1 kg−1]
k = warmtegeleiding [W K−1 m−1]
α = warmteoverdrachtscoëfficiënt [m2 s−1]
Re = reynoldsgetal [-]
Pr = getal van Prandtl [-]

Het getal is genoemd naar Jean Claude Eugene Peclet (1793-1857).