Wikipedia:Wikiproject/SpellingCheck

WELKOM OP DE PROJECTPAGINA

SpellingCheck

Wat is het doel van het project?

bewerken
 • Het concept is heel eenvoudig, namelijk: spel- en stijlfouten corrigeren.
 • Dit project is dus opgericht om grootschalige spel- en stijlfouten handmatig uit Wikipedia te halen.

Wat kun je doen?

bewerken
 • Zoek naar fouten op het gebied van spelling en stijl op Wikipedia en haal ze uit deze encyclopedie. Bij de samenvatting schrijf je dan: "{{{foutieve spelling}}} => {{{correcte spelling}}} (n.a.v. [[Wikipedia:Wikiproject/SpellingCheck]]) Help mee!"
 • Er zullen (veelvoorkomende) fouten met meer dan 10 zoekresultaten op deze pagina geplaatst worden met als doel dat deze na een week niet meer te bespeuren zijn op Wikipedia.
 • Op Help:Veelvoorkomende spelfouten zijn tellers toegevoegd die botmatig geüpdatet worden.
bewerken
bewerken

Programma

bewerken
 • Microsoft Word – gebruik de grammatica en spellingchecker van Word om een artikel na te gaan op spelfouten

Kleine wijziging

bewerken

Spelfouten

bewerken

Eenvoudig – gemiddeld

bewerken
 • "tenminste een, twee, ... etc. ", (meestal correct: "ten minste een, twee...") zie taaladvies.net
Teller: 50 keer, maar hiervan is een deel false positive 23 keer, 3 keer, 3 keer, 1 keer, 3 keer, 1 keer, 0 keer, 2 keer, 0 keer, 1 keer, 0 keer, 0 keer, 0 keer, 0 keer, 0 keer
 • "achterin de/het/een", gevolgd door een naamwoordgroep (meestal correct: "achter in de/het/een") zie taaluilen.nl
Teller: 51 keer, 12 keer, 41 keer
 • "achterop de/het/een", gevolgd door een naamwoordgroep (meestal correct: "achter op de/het/een") zie de Taaltelefoon
Teller: 33 keer, 13 keer, 16 keer
 • "bovenop de", "bovenop het", "bovenop een", als onderdeel van een naamwoordgroep (correct: "boven op de", "boven op het", "boven op een") zie taaltelefoon.be
Teller: 275 keer, 85 keer, 317 keer (met name bij "bovenop een" erg veel false positives; goed per individueel geval bekijken, dus ook geen spelbot hierop zetten a.u.b.)
Als ik Taaladvies.net zo lees, dan kan 'bovenop' ook een voorzetsel zijn, zoals in "Bovenop de maatregelen die al genomen zijn, ..." Ook hier uitkijken dus. Wikiwerner (overleg) 27 dec 2019 20:34 (CET)[reageren]
Ik zie het daar nergens zo staan, het enige voor hier relevante voorbeeld is boven op de stapel. Misschien ben je in de war met het voorbeeld eronder (bovenaan)? Dat schijnt wel als voorzetsel "geaccepteerd" te zijn (overigens een beetje merkwaardig/inconsequent). De Wikischim (overleg) 27 dec 2019 22:38 (CET)[reageren]
 • "dicht(er/st)bij de", "dicht(er/st)bij het", "dicht(er/st)bij een" (meestal correct: "dicht(er/st) bij de", "dicht(er/st) bij het", "dicht(er/st) bij een") zie bijv. hier. Deze fout is al enkele malen systematisch verbeterd, maar komt nu weer op enkele tientallen plaatsen voor.
Teller: 100 keer, 45 keer, 20 keer, 15 keer,

6 keer, 3 keer, 1 keer, 0 keer, 3 keer

 • "vlakbij de", "vlakbij een", "vlakbij het" (meestal correct: "vlak bij de", "vlak bij een", "vlak bij het") zie hier voor het relevante advies. Deze fout is al enkele malen systematisch verbeterd, maar komt nu weer op enkele tientallen plaatsen voor.
Teller: 157 keer, 73 keer, 54 keer (deel false positives)
 • "bailout" (correct: "bail-out") zie bijv. hier. Hier op de site van de TU staat de algemene regel. Al staat het voorbeeld bailout hier niet letterlijk bij, het behoort natuurlijk wel tot deze categorie.
Teller: 55 keer, minus enkele false positives
 • "Nationaal park" midden in een zin (correct: "Nationaal Park" (als eigennaam) of "nationaal park") (als soortnaam) Per geval bekijken welk van de twee de beste schrijfwijze is. Uitleg: Zie bijv. dit taaladvies, m.n. punt 1.
Teller: [Onbepaald]
 • "licht/donker groen(e), blauw(e)..." (correct: "licht-/donkergroen(e), -blauw(e)...")
Teller: [Onbepaald]
 • "ééntweede, tweederde"(alle breuken aaneen) (correct: "één tweede, twee derde"(alle breuken van elkaar)) De teller en de noemer van een breuk schrijven we los, behalve als die deel uitmaakt van een meerledige samenstelling. (Zie Taaladvies)
Let op: dit geldt alleen voor een breuk die zelfstandig wordt gebruikt. Een breuk als bijvoeglijke naamwoord schrijf je aaneen.
Teller: [Onbepaald]
 • "hip hop / hip-hop" (correct: "hiphop") Enkel in Nederlandstalige context en niet in eigennamen.
Teller: 70 keer, 251 keer
 • "op nahoudt / op nahouden / op nahield / op nahielden / op nagehouden" (correct: "opna houdt / opna houden / opna hield / opna hielden / opna gehouden", of: "op na houdt / op na houden / op na hield / op na hielden / op na gehouden")
Uitleg: Onze Taal. Het is een beetje verwarrend omdat nahouden van zichzelf wel een bestaand werkwoord is, maar van dat werkwoord is hier geen sprake. Er wordt verder de vrijheid gelaten om op na desgewenst als twee woorden te schrijven, gelieve dit dus ook elders niet te veranderen in opna ivm BTNI.
Teller: 92 keer, 98 keer, 5 keer
Volgens Van Dale is het "op nahouden. EvilFreD (overleg) 19 dec 2016 21:09 (CET)[reageren]
Dat is de gratis versie, zo te zien. Gold die niet als minder betrouwbaar? De volledige elektronische versie van Van Dale geeft het aaneengeschreven werkwoord nahouden enkel in de betekenis "iemand iets nahouden", wat "hem iets (blijven) verwijten" betekent. De Wikischim (overleg) 20 dec 2016 12:55 (CET)[reageren]
 • "kandidaat(...)" als eerste deel van een samenstelling (correct: "kandidaat-(...)") zie de Taalunie. Het gaat om woorden als kandidaat(-)lid / kandidaat(-)leden, kandidaat(-)minister(s), kandidaat(-)land(en), kandidaat(-)lidstaat / kandidaat(-)lidstaten ... Let op: de schrijfwijze mét koppelteken is dus de goede!
Teller: [Onbepaald], maar het aantal fouten is waarschijnlijk niet heel groot.
 • "Kabinet-(naam)" midden in een zin (correct: "kabinet-(naam)") zie Onze Taal.
Teller: [Onbepaald], 1795 keer

Het woord "kabinet" komt zo'n 7.000 keer voor in de hoofdnaamruimte. Het aantal foute spellingen lijkt niet heel groot, maar komt wel voor.

 • "wegheeft / weghebben / weghad / weghadden" (correct: "weg heeft / weg hebben / weg had / weg hadden") Volgens woordenlijst.org bestaat er geen aan elkaar geschreven werkwoord weghebben.
Teller: 22 keer, 13 keer, 14 keer
 • "zuidhollands(e) of Zuidhollands(e)" (correct: "Zuid-Hollands(e)") De facto alle landen/volkeren/en afleidingen hiervan… met Noord-… en Zuid-...
Teller: 72 keer, 6 keer, 239 keer, 137 keer, 50 keer, 52 keer, 78 keer,

17 keer, 18 keer, 7 keer, 9 keer, 3 keer, 14 keer, 4 keer, 92 keer, 12 keer

 • De meeste gedaan. Enkel nog "Noordholland(s)(e)", "Westfries(e/land)", "Oostfries(e/land)", "Oostindisch(e)". Vooral eigennamen, dus hoeft enkel gecontroleerd en hier en daar eens iets aangepast te worden. JP001 (Overleg)   24 apr 2016 20:45 (CEST)[reageren]
 • Voor 'Noordhollands' zijn er (nu) nauwelijks problemen. Als we een aantal vaste samenstellingen weglaten, zijn er nog 8 vindplaatsen waarvan er misschien enkele daadwerkelijk onjuist zijn: [1]. Ik zal binnenkort eens een soortgelijke zoekopdracht doen voor de andere gevallen. Paul B (overleg) 7 okt 2016 17:28 (CEST)[reageren]
 • Bij 'Westfries' zien we dat dat nog heel vaak wordt gebruikt voor het dialect: [2]. Dat heet hier (en ook in het Groene Boekje) al geruime tijd 'West-Fries': [3]. Ik denk dus dat dat veranderd zou kunnen worden als iemand daar tijd in wil steken. Idem vermoedelijk voor 'Westfriese'. Paul B (overleg) 8 okt 2016 18:45 (CEST)[reageren]
 • "20er, 30er, etc." (correct: "20'er, 30'er, etc.")

Teller: [Onbepaald], 4 keer, 179 keer

 • "daar/er/waar/hier omheen, daarom heen" (correct: "daar/er/waar/hieromheen, daaromheen")
Teller: 163 keer, 61 keer, 29 keer, 43 keer, 4 keer, 1 keer

Zwaar – zeer zwaar

bewerken
 • "17(d)e eeuws, 18(d)e eeuws, 19(d)e eeuws, etc.", ("17(d)e-eeuws, 18(d)e-eeuws, 19(d)e-eeuws, etc.")
Teller: 455 keer; 52 keer
Uitleg. gebruiker:JP001, liefst ook altijd een link naar een taaladviessite erbij, zodat duidelijk is waarom iets aangepast moet worden. De Wikischim (overleg) 11 sep 2018 13:03 (CEST)[reageren]
Dit moet per voorgenomen bewerking beter worden bekeken, want nu worden citaten verminkt, met name uit publicaties van de RCE. Zie bijvoorbeeld [4], [5], [6], [7] en [8]. Dit is niet triviaal: er is een tijd geweest dat die spelwijzen wél correct waren. Ze dienen alleen al om historische redenen in citaten niet met terugwerkende kracht "verbeterd" te worden. Citaten in bv. de spelling-Marchant worden ook met rust gelaten en nog oudere spelwijzen helemaal. Bovenstaande voorbeelden zal ik zelf fixen, maar gaan jullie zelf nog even op zoek naar artikelen waarin dit nog meer fout ging? Bij voorbaat dank, Wutsje 30 jan 2020 22:58 (CET)[reageren]
gebruiker:Wikiwerner lijkt op dit moment bezig met deze wijzigingen. JP001 kan niets meer doen, die is al jaren OT geblokkeerd. De Wikischim (overleg) 31 jan 2020 09:32 (CET)[reageren]
Natuurlijk ken ik die valkuil. Hier waren het lange citaten in encyclopedische stijl en hedendaags spelling. Dan is moeilijk te zien aan de voorgestelde diff of er nog ergens aanhalingstekens staan, want die lijken dan een eerder citaat af te sluiten. Wikiwerner (overleg) 31 jan 2020 13:03 (CET)[reageren]
Een kwestie van nog beter kijken dus. Hier is dit nou al driemaal zesmaal misgegaan: 1, 2 (zelf hersteld), 3, 4, 5 en 6. Met alle respect voor de goede bedoelingen, maar de leercurve wekt dan wel een wat vlakke indruk. Een techie zou eens een tag moeten ontwikkelen die je om citaten in lopende tekst heen kunt zetten, zodat bots en semi-bots eraf blijven. Wutsje 31 jan 2020 15:22 (CET)[reageren]
Je kunt, om te beginnen, proberen om op de pagina zelf {{nobots}} te zetten. Veel bots zullen de pagina dan (voor zover ik weet) niet meer bewerken. Edoderoo (overleg) 31 jan 2020 15:27 (CET)[reageren]
Been there, done that. Vervolgens gebeurt dan dit. Echt hoor, zo'n tag voor citaten in lopende tekst zou dé oplossing zijn. Wutsje 31 jan 2020 15:50 (CET)[reageren]
Tags die nog niet bestaan, daar houdt nog geen tool rekening mee. Dus dan moet eerst die tag komen (die anderen er dan weer uit kunnen slopen), dan moeten de tools er op aangepast worden, en dan zijn we zo weer twee jaar verder. Ik zou die {{nobots}} er gewoon nog/weer eens opzetten. Als Smiley4Us het dan weer weghaalt, kun je hem er op aanspreken. Edoderoo (overleg) 31 jan 2020 15:58 (CET)[reageren]
Dat heb ik nu gedaan, maar het is geen structurele oplossing: er zijn heel veel artikelen met citaten die niet gewijzigd moeten worden. Overal waar ik het afgelopen decennium nobots toevoegde, werd dat er vroeger of later weer uitgesloopt. Dan is het dweilen met de kraan open en mensen op dit soort dingen aanspreken is ook niet leuk. Uiteindelijk is hier toch echt een technische oplossing nodig, die op álle WMF-projecten kan worden gebruikt. Wat dat betreft is het spijtig dat die club zulke wonderlijke prioriteiten stelt, zoals je zelf hier ook al opmerkte. Helpt nobots overigens wel tegen AWB? Wutsje 31 jan 2020 16:40 (CET)[reageren]
Ik heb het even geprobeerd op mijn kladblok: als ik er Nobots op zet, dan slaat AWB die over. AWB heeft wel een optie "Ignore {{bots}} and {{nobots}}", maar die staat standaard uit. Een andere simpele oplossing lijkt mij het plaatsen van [sic], eventueel in verborgen commentaar. Wikiwerner (overleg) 31 jan 2020 20:43 (CET)[reageren]
 • "een ieder" (meestal correct: "eenieder") zie OnzeTaal
Teller: 315 keer.
 • "het totaal aantal" (correct: "het totale aantal/totaalaantal", met voorkeur naar het eerste) Hier zegt OT dit: "Liefst 'het totale aantal' of 'het totaalaantal', met een voorkeur voor het eerste. Na 'het' wordt het bijvoeglijk naamwoord"
Teller: 1162 keer
Teller: 750 keer
Contextafhankelijk. Let op met contrastief taalgebruik. Kan dus niet botmatig. EvilFreD (overleg) 16 feb 2017 20:38 (CET)[reageren]
 • "bijkomt / bijkomen / bijkwam / bijkwamen / bijgekomen" als "bij" bij een "er" in dezelfde zin hoort (correct: "bij komt / bij komen / bij kwam / bij kwamen / bij gekomen")zie NRC stijlboek
Teller inclusief de false positives: 195 keer, 49 keer, 43 keer, 310 keer. Aantal foute gevallen is naar schatting 80-90%.
Teller: 38 keer, 73 keer
  Mee bezig Japiot (overleg) 4 sep 2016 00:09 (CEST)[reageren]
 • "er/hier/daar/waar + voorzetsel (van elkaar)", vaak gevolgd door een werkwoord of aan het eind van een zin, of: "werkwoord + er/hier/daar/waar + voorzetsel (van elkaar)" (correct in beide gevallen: "er/hier/daar/waar + voorzetsel + werkwoord" of "werkwoord + er/hier/daar/waar + voorzetsel (aan elkaar)")
Zie Onze Taal
Lijst van er + voorzetsels:
eraan - erachter - eraf - erbeneden - erbij - erboven - erbuiten - erdoor - erheen - erin - erlangs - ermee - erna - ernaar - ernaast - erom - eronder - erop - erover - ertegen - ertoe - ertussen - eruit - ervan - ervoor - hieraan - hierachter - hieraf - hierbeneden - hierbij - hierboven - hierbuiten - hierdoor - hierin - hierlangs - hiermee - hierna - hiernaar - hiernaast - hierom - hieronder - hierop - hierover - hiertegen - hiertoe - hiertussen - hieruit - hiervan - hiervoor - daaraan - daarachter - daaraf - daarbeneden - daarbij - daarboven - daarbuiten - daardoor - daarheen - daarin - daarlangs - daarmee - daarna - daarnaar - daarnaast - daarom - daaronder - daarop - daarover - daartegen - daartoe - daartussen - daaruit - daarvan - daarvoor - waaraan - waarachter - waarbij - waarboven - waarbuiten - waardoor - waarin - waarlangs - waarmee - waarna - waarnaar -waarnaast - waarom - waaronder - waarop - waarover - waartegen - waartoe - waartussen - waaruit - waarvan - waarvoor
LET OP: een voorzetsel is pas afgewerkt als elk werkwoord dat op de lijst van OnzeTaal staat in elke vervoeging (3e p. enk./mv. o.v.t./v.v.t. + infinitief + hulpwerkwoorden worden/zijn/hebben in elke vervoeging en tijd) zowel voor als achter het voorzetsel gecontroleerd is.
Teller: [Onbepaald]
Teller: 773 keer, maar dit is inclusief alle false positives (zoals Nederlands landskampioenschap hockey 1897/98).
Teller: 194 keer
Opmerking: als er en het voorzetsel niet bij hetzelfde zinsdeel horen (ofwel: samen geen bijwoord zijn) moet er niets worden gewijzigd! Dus bijv: "er achter de", "er naast de", etc. De Wikischim (overleg) 28 apr 2016 21:07 (CEST)[reageren]
 • "hèt, èèn, éen/eén, mèt, nà, zònder" (correct: "hét, één/eén (soms ook zonder accent: een), mét, ná, zónder")
Teller: 16 keer, 2 keer 84 keer, 22 keer, 41 keer 31 keer 11 keer
 • We gaan hier dus geen mening hebben of er überhaupt wel een klemtoonteken op het woord hoeft te staan? De eerste tien wijzigingen die ik heb gedaan voor 'mèt' zouden m.i. beter gewoon 'met' kunnen zijn (i.p.v mét). Zo'n klemtoonteken is vaak overbodig. Maar is het wijzigen van mèt naar met (als voorbeeld) BTNI? Ecritures (overleg) 22 mei 2016 22:56 (CEST)[reageren]
 • Het is zeker niet zo dat een klemtoonteken altijd ongewenst is. Integendeel, het heeft een duidelijke functie. Wel zijn er gevallen denkbaar waarin het net zo goed weglaatbaar is, maar hier geldt ook weer dat er per geval moet worden geoordeeld. De Wikischim (overleg) 22 mei 2016 23:02 (CEST)[reageren]
 • Ik zeg ook niet dat een klemtoonteken altijd ongewenst is. Ik zeg dat in de eerste tien versies van 'mèt' die ik bekeek alle tien net zo goed (en m.i. beter) zonder klemtoonteken geschreven zouden kunnen worden. Mijn vraag is of een dergelijke aanpassing van 'mèt' naar 'met' BTNI is of niet in de gevallen waar het klemtoonteken m.i. overbodig is. Ik persoonlijk vind van wel: aanpassen van een fout accent naar het juiste klemtoonteken is nog accptabel voor mij. Maar ik twijfel ernstig over het aanpassen van met accent (mèt) naar zonder (met) met de overweging van BTNI. Groet, Ecritures (overleg) 22 mei 2016 23:53 (CEST)[reageren]
 • Je bedoelt bijv. hier? Het klemtoonteken zou op zich weg kunnen zonder dat er veel betekenis verloren gaat, anderzijds is er volgens mij weer geen dwingende reden om het weg te laten; het kan er immers met een bepaalde bedoeling staan. Overigens is die hele intro wel nogal onduidelijk: (...) zoals in het protector-karate (full contact mét bescherming, bijvoorbeeld: Genseiryu, Koshiki; wat moet een doorsnee lezer die niets van dit soort onderwerpen weet hiermee? De Wikischim (overleg) 23 mei 2016 09:57 (CEST)[reageren]
Teller: 853 keer, 821 keer, 38 keer, 10 keer, 13 keer, 3 keer
 • Deze is zeker zeer zwaar. Ik heb voor alle twaalf! toonsoorten een zoek-vervang in AWB opgezet, maar het is extra moeilijk omdat deze spelfout ook veelvuldig in artikel-titels voorkomt. Dat betekent dat ik na elke pagina ook moet kijken of er nog rode links achterblijven. Ik ga er voorlopig af en toe een paar doen, anders ben ik er een paar etmalen zoet mee, en dat is niet leuk. ed0verleg 21 jul 2016 12:10 (CEST)[reageren]
 • Dat hangt er dus van af: komen die titels op precies die manier geschreven elders zo voor? Zo ja, dan moeten we ze hier helaas ongewijzigd overnemen, fout of niet. Komen ze nergens voor, dan zijn het dus gewoon fouten die hier gemaakt zijn. De Wikischim (overleg) 22 sep 2016 22:18 (CEST)[reageren]
 • "Rooms-katholieke Kerk" (correct: "rooms-katholieke kerk" OF Rooms-Katholieke Kerk"). Beide schrijfwijzen zijn mogelijk, maar er is een licht verschil in betekenis. Voor meer uitleg, zie [9] (punt 11), [10].
 • "Grieks-orthodoxe Kerk" (correct: "Grieks-orthodoxe kerk" OF Grieks-Orthodoxe Kerk"). Beide schrijfwijzen zijn mogelijk, maar er is een licht verschil in betekenis. Voor meer uitleg, zie [11] (punt 11), [12].
 • "Oosters-orthodoxe Kerk(en), oosters-orthodoxe Kerk(en)" (correct: "oosters-orthodoxe kerk(en)" OF Oosters-Orthodoxe Kerk"). Beide schrijfwijzen zijn mogelijk, maar er is een licht verschil in betekenis; daardoor is een schrijfwijze met drie hoofdletters hier alleen mogelijk in het enkelvoud. Voor meer uitleg, zie [13] (punt 11), [14].
 • "Russisch-orthodoxe Kerk" (correct: "Russisch-orthodoxe kerk" OF Russisch-Orthodoxe Kerk"). Beide schrijfwijzen zijn mogelijk, maar er is een licht verschil in betekenis. Voor meer uitleg, zie [15] (punt 11), [16].
 • "Armeens-apostolische Kerk" (correct:Armeens-Apostolische Kerk"). Zie [17] (punt 11), [18].
Armeens-apostolische kerk (als stroming) zou ook kunnen, al komt deze laatste schrijfwijze niet veel voor.
 • "Koptisch-orthodoxe Kerk" (correct: "koptisch-orthodoxe kerk" OF Koptisch-Orthodoxe Kerk"). Beide schrijfwijzen zijn mogelijk, maar er is een licht verschil in betekenis. Voor meer uitleg, zie [19] (m.n. punt 11: Koptisch-Orthodoxe Kerk staat hier niet letterlijk als voorbeeld maar past geheel in dit rijtje en deze schrijfwijze wordt bijv. ook hier gebruikt), [20]. Hier wordt verder uitgelegd dat koptisch met kleine letter is als het niet de naam is van een kerkelijk instituut maar van een stroming.
 • "Grieks-katholieke Kerk" (correct: "Grieks-katholieke kerk" OF Grieks-Katholieke Kerk"). Beide schrijfwijzen zijn mogelijk, maar er is een licht verschil in betekenis. Voor meer uitleg, zie [21] (punt 11), [22].
 • "Roemeens-orthodoxe Kerk" (correct: "Roemeens-Orthodoxe Kerk" OF Roemeens-orthodoxe kerk"). Beide schrijfwijzen zijn mogelijk, maar er is een licht verschil in betekenis. Voor meer uitleg, zie [23] (punt 11), [24].
 • "Ethiopisch-katholieke Kerk" (correct: "Ethiopisch-Katholieke Kerk" OF Ethiopisch-katholieke kerk"): idem.

Stijlfouten

bewerken
 • "data is/wordt/werd" (correct: "data zijn/worden/werden") Toelichting
Teller: 49 keer, 66 keer, 35 keer in totaal; gelieve goed in de gaten te houden dat slechts een deel van de treffers daadwerkelijk moet worden aangepast, dus per geval eerst goed kijken!
 • "vertellen/vertelt tegen iemand"("zeggen tegen iemand" × "vertellen aan iemand") (correct: "zeggen tegen iemand of "vertellen aan iemand").
Teller: 14 keer 3 keer
 • Zie [25]. Hier dus liever even steeds goed kijken alvorens eventueel aan te passen.
 • Vertellen tegen wordt bijvoorbeeld in stijlgidsen wel vaak fout genoemd, maar m.i. is het wat overdreven om dit consequent fout te noemen (zie overigens [26]). Overigens gaat het hier strikt genomen ook niet over iets dat de spelling betreft, maar over stijl. Dat zou misschien een aparte pagina kunnen worden?
 • "zodanig" in combinatie met een adjectief, en niet voorafgegaan door als (correct/beter: "dusdanig") Uitleg
Teller: [Onbepaald]
Bezwaar.
 • Allereerst staat het helemaal niet zo duidelijk op de aangehaalde pagina. Dat de voorbeelden waarin 'dusdanig' of 'zodanig' als bijwoord wordt gebruikt alleen 'dusdanig' bevatten, lijkt me geenszins doorslaggevend. Daar staat immers ook bij:
  "In het voorbeeld hierboven staan zodanig en dusdanig voor een zelfstandig naamwoord en gedragen ze zich dus als bijvoeglijk naamwoorden. Ze kunnen ook gebruikt worden om iets te zeggen over een werkwoord of een bijvoeglijk naamwoord, als bijwoord dus" (vet van mij).
Nergens wordt daarin gesteld dat de een te verkiezen is boven de ander (de tekst suggereert duidelijk dat ze dus allebei kunnen worden gebruikt). Uit het gebruik in twee voorbeelden proberen af te leiden dat de ene vorm beter is dan de ander lijkt me gevaarlijk. Er wordt weliswaar eerder in het artikel een betekenisverschil genoemd voor de bijvoeglijke naamwoorden, maar dat is dan dus sowieso afhankelijk van de context. Zoals het nu hier op deze 'projectpagina' staat, ontbreekt die nuance geheel.
Het onderscheid dat hier (kennelijk) wordt gemaakt tussen het gebruik als bijwoord bij een bnw. enerzijds en bij een ww. anderzijds, komt ook niet tot uitdrukking in de gegeven bron.
 • Verder mag uit het Woordenboek der Nederlandsche Taal blijken dat 'zodanig' als bijwoord al lang gebruikelijk is: [27], zie II.7, en zie II.8 voor een voorbeeld in combinatie met een bijvoeglijk naamwoord. Daar vinden we ook als omschrijving van 'zodanig': "in de zoo groote mate die het geval is voor het genoemde, of die blijkt uit het verband." wat niet in overeenstemming is met het op dutchgrammar.com en hieronder veronderstelde betekenisverschil tussen 'zodanig' en 'dusdanig'.
 • En als klap op de vuurpijl: de E-ANS geeft als expliciet voorbeeld een gebruik van 'zodanig' als bijwoord bij een bijvoeglijk naamwoord:
  Dit is zodanig belangrijk dat er mensenlevens mee gemoeid kunnen zijn.
Ik zou willen voorstellen dat we eisen dat een (vermeende) 'stijlfout' ofwel in een advies van de Taalunie zelf ofwel in ten minste twee andere gezaghebbende werken ondubbelzinnig als stijlfout wordt aangemerkt. Laat de 'foutenzoekers' maar aantonen dat de gevonden fouten ook fout zijn. Paul B (overleg) 22 sep 2016 21:35 (CEST)[reageren]
Teller: 449 keer
Evenals hierboven kan dat niet uit die pagina blijken, die het hele geval "als zodanig"/"als dusdanig" niet behandelt. In haar eigen adviezen gebruikt de Taalunie het ten minste één maal: "Er is geen extra omkadering voor anderstaligen als dusdanig". Als er geen andere, gezaghebbende bronnen zijn die het afraden, zetten we dit verzoek beter in de ijskast. Paul B (overleg) 22 sep 2016 21:35 (CEST)[reageren]
Dutchgrammar.com meldt: [..] We gebruiken zodanig meer in de betekenis van 'op die manier' en dusdanig in betekenis van 'in die mate'. Dat betekent dus dat ze niet volledig uitwisselbaar (geen volledige synoniemen) zijn. Het is natuurlijk per individueel geval bekijken, maar het lijkt me dat in sommige gevallen zodanig stilistisch het beste is, en in andere dusdanig. De Wikischim (overleg) 22 sep 2016 22:09 (CEST)[reageren]
Overigens verwondert het me wel dat de TU dit zo op haar eigen site zet als je citeert. Volgens dutchgrammar.com doet de TU het blijkbaar verkeerd. De Wikischim (overleg) 22 sep 2016 22:11 (CEST) Oh, [standaardtaal in België]. Tja Paul, dat zei je er net weer even niet bij. De Wikischim (overleg) 22 sep 2016 22:15 (CEST)[reageren]
Die pagina, die ik uiteraard grondig heb gelezen, meldt, nogmaals, niets over 'als dusdanig' en 'als zodanig', en dat is, als vaste verbinding, toch wel wat anders dan het gewone gebruik van 'zodanig' en 'dusdanig' als bijvoeglijk naamwoord. Het is me volstrekt onduidelijk hoe gezaghebbend 'dutchgrammar.com' is in zaken van grammatica, stijl en spelling. Het genoemde betekenisverschil ben ik niet op die manier in andere bronnen tegengekomen en het gratis online woordenboek van Van Dale geeft 'dusdanig' (bijw.) als "op die manier". Dat lijkt me moeilijk te rijmen met wat de auteur van het stuk op dutchgrammar.com meldt. Het advies van de Taalunie dat ik aanhaal, gaat niet over 'zodanig' en 'dusdanig' en het "standaardtaal in België" leek me dan ook betrekking te hebben op het gebruik van 'omkadering' - daar gaat de vraag namelijk wél over. Het leek me voor deze discussie dus niet relevant. Paul B (overleg) 22 sep 2016 22:40 (CEST)[reageren]

Afgehandeld

bewerken
  Zie Wikipedia:Wikiproject/SpellingCheck/Archief voor de afgehandelde spelfouten

*"de crucifix" (correct: "het crucifix")zie de woordenlijst

Teller: 0 keer.   Uitgevoerd  algontoverleg 27 jan 2018 15:40 (CET)[reageren]
 • "op het scherpst van de snede", (correct: "op het scherp van de snede")Een snede is, als het goed is, overal even scherp, dus de uitdrukking is: op het scherp van de snede.
Teller: 0 keer   Uitgevoerd -   Father Of Lies   overleg 6 sep 2018 17:07 (CEST)[reageren]
 • "in de eerste instantie", (correct: "in eerste instantie/in de eerste plaats")
Teller: 0 keer   Uitgevoerd   Father Of Lies   overleg 6 sep 2018 17:07 (CEST)[reageren]
  Uitgevoerd DaafSpijker overleg 31 jan 2020 15:51 (CET)[reageren]

Deelnemers

bewerken

Ben je iemand die houdt van spelfouten corrigeren, meld je dan nu aan als deelnemer door hieronder je naam toe te voegen.