Tangens en cotangens

Tangens = Overstaande zijde / Aanliggende zijde (TOA)

Tangens en cotangens zijn goniometrische functies. De naam tangens komt van raaklijn in het Latijn (tangens betekent rakend). Het argument van de tangens en de cotangens wordt vaak gezien als een hoek en dat heeft te maken met de oorspronkelijke definitie van deze functies. De tangens was gedefinieerd als de verhouding van de overstaande en de aanliggende rechthoekszijde in een rechthoekige driehoek. Deze oorspronkelijke definitie beperkte echter het domein van het argument van 0° tot 90° (behalve 90° zelf, waarvoor de tangens niet gedefinieerd is).

De inverse functie van de tangens is de arctangens of boogtangens, die voor een gegeven waarde van de tangens als functiewaarde de oorspronkelijke hoek (tussen −90° en +90°) geeft.

Goniometrische cirkel (eenheidscirkel)Bewerken

De functiewaarde van de tangens loopt van   tot   voor een argument lopend van 0° tot 90°, en van   terug naar   voor een argument lopend van 90° tot 180°. Daarbuiten wordt de functie periodiek (periode = 180°) voortgezet. Ook geldt:

 

Beide functies kunnen uitgedrukt worden in de sinus en de cosinus:

 
 

De cotangens van een hoek is dus de omgekeerde van de tangens van die hoek (mits   en  ):

 

De tangens wordt dus aangeduid met   en de cotangens met  . Ook komen de verouderde afkortingen   en   nog wel voor.

Bijzondere waardenBewerken

graden 30° 45° 60° 90° 120° 135° 150° 180° 270°
radialen                    
tangens         geen         geen
cotangens geen               geen  

MachtreeksBewerken

De tangens en cotangens kunnen ook in de vorm van een machtreeks geschreven worden, bijvoorbeeld als Taylorreeks. Voor   geldt:

 
 

Daarin is   het zogenaamde  -de Bernoulligetal.

Beschouwt men   als hoek, dan is   uitgedrukt in radialen.

Praktische toepassingenBewerken

SchaduwlengteBewerken

De lengte   van de slagschaduw van een voorwerp kan geschreven worden als functie van de zonnehoek   en de loodrechte hoogte   van het voorwerp:

 

DriehoeksmeetkundeBewerken

In een driehoek   geldt voor de grootte van de hoeken:

 
 

Zie ookBewerken

Externe linksBewerken