Tangens en cotangens

Tangens = Overstaande zijde / Aanliggende zijde (TOA)

De tangens en cotangens zijn goniometrische functies, aangeduid met en . Verouderde afkortingen en komen nog wel voor. De naam tangens komt van raaklijn in het Latijn, tangens betekent rakend. Het argument van de tangens en de cotangens wordt vaak gezien als een hoek en dat heeft te maken met de oorspronkelijke definitie van deze functies. De tangens was gedefinieerd als de verhouding van de overstaande en de aanliggende rechthoekszijde in een rechthoekige driehoek. Deze oorspronkelijke definitie beperkte echter het domein van het argument van 0° tot 90°. Tot 90°, omdat de tangens voor 90° niet is gedefinieerd.

De inverse functie van de tangens is de arctangens of boogtangens, die voor een gegeven waarde van de tangens als functiewaarde de oorspronkelijke hoek, tussen −90° en +90°, geeft.

Goniometrische cirkel, eenheidscirkel Bewerken

De functiewaarde van de tangens loopt van   tot   voor een argument lopend van 0° tot 90° en van   terug naar   voor een argument lopend van 90° tot 180°. Daarbuiten wordt de functie met een periode van 180° voortgezet. Ook is:

 

Beide functies kunnen in de sinus en cosinus worden uitgedrukt:

 
 

De cotangens van een hoek is dus de omgekeerde van de tangens van die hoek, mits   en  :

 

Bijzondere waarden Bewerken

graden 30° 45° 60° 90° 120° 135° 150° 180° 270°
radialen                    
tangens         geen         geen
cotangens geen               geen  

Machtreeks Bewerken

De tangens en cotangens kunnen ook in de vorm van een machtreeks geschreven worden, bijvoorbeeld als taylorreeks. Voor   geldt:

 
 

Daarin is   het zogenaamde  -de bernoulligetal.

Beschouwt men   als hoek, dan is   uitgedrukt in radialen.

Berekeningen met de tangens in een driehoek Bewerken

 
Driehoek

Geen rechte hoek Bewerken

In een driehoek   zonder rechte hoek geldt voor de grootte van de hoeken:

  en
 

Geen voorwaarden Bewerken

De tangensregel geldt voor alle driehoeken en geeft het volgende verband:

 

Websites Bewerken