Secans en cosecans

De secans, Latijn voor 'de snijdende', en cosecans zijn twee verwante goniometrische functies. Ze worden aangeduid met sec en csc, of soms met cosec.

 b

Secans bewerken

Van een scherpe hoek   in een rechthoekige driehoek is de secans gelijk aan:

 

De secans van een scherpe hoek   in een rechthoekige driehoek is dus de omgekeerde van de cosinus van deze hoek:

 

De volgende vergelijking kan uit de eenheidscirkel en de stelling van Pythagoras worden afgeleid:

 

Zoals voor alle goniometrische functies is

 

Machtreeks bewerken

De secans kan in de volgende machtreeks worden ontwikkeld voor  :

 

Daarin is   een eulergetal.

Cosecans bewerken

Van een scherpe hoek   in een rechthoekige driehoek is de secans van het complement van die hoek:

 

Uitgedrukt in de zijden van de driehoek is:

 

De cosecans van een scherpe hoek in een rechthoekige driehoek is dus het omgekeerde van de sinus van die hoek:

 

De volgende vergelijking kan worden afgeleid:

 

Machtreeks bewerken

De cosecans kan in de volgende machtreeks worden ontwikkeld voor  :

 

Daarin is   het  -de bernoulligetal.

Grafieken bewerken

 
secans
 
en cosecans