Goniometrische functie

Een goniometrische functie, ook wel trigonometrische functie genoemd, is een oorspronkelijk in de goniometrie gedefinieerde functie van een hoek die een verband legt tussen een scherpe hoek in een rechthoekige driehoek en de verhouding van bepaalde zijden van die driehoek. In de wiskunde zijn deze functies gegeneraliseerd. De inverse van de goniometrische functie is de cyclometrische functie.

De meest gebruikte goniometrische functies zijn:

In de onderstaande tabel staan enkele verbanden tussen de verschillende goniometrische functies.

Functie Afkorting in radialen
Sinus sin
Cosinus cos
Tangens tan of tg
Cotangens cot
Secans sec
Cosecans csc
(of cosec)

Oude goniometrische functies

bewerken
Functie Afkorting Waarde
Sinus versus  

 

 
Cosinus versus  

 

 
Halve sinus versus  

 

 
Halve cosinus versus
Cohaversinus
Havercosinus
 

 

 
Exsecans    
Excosecans    

Sommige goniometrische functies zijn in de loop der tijden in onbruik geraakt:

Goniometrie in een driehoek

bewerken
 
Rechthoekige driehoek met aanduiding van de verschillende zijden ten opzichte van de hoek α.

In een rechthoekige driehoek geldt:

  =   =  
  =   =  
  =   =  
  =   =  
  =   =  
  =   =  

Een ezelsbruggetje voor de eerste drie is soscastoa.

Zie ook

bewerken