Raaklijn

De raaklijn of tangent aan een kromme in een punt van die kromme is in de meetkunde de rechte lijn door dat punt die in dat punt dezelfde richting heeft als de kromme. Het punt waarin de raaklijn de kromme raakt, heet raakpunt (soms ook tangentpunt). De raaklijn is de benadering van de kromme in het raakpunt door een rechte lijn. De raaklijn kan de kromme eventueel nog snijden in een ander punt dan het raakpunt.

Elke zwarte lijn door P is een benadering van de blauwe raaklijn in P.

De raaklijn L in een punt P van de kromme kan gezien worden als de limietstand van de lijn door P en een ander punt Q van de kromme als het punt Q het raakpunt P nadert. Daaruit blijkt ook dat niet in elk punt van een willekeurige kromme een raaklijn bestaat. De kromme zal aan bepaalde eisen van differentieerbaarheid moeten voldoen.

Specifiek geval in twee dimensiesBewerken

Heel algemeen wordt een vlakke kromme gegeven door de coördinaatfuncties   en  , waarbij de parameter   een bepaalde verzameling waarden, meestal een interval, doorloopt. De raaklijn aan die kromme in een punt   van de kromme gaat door dat punt en heeft dezelfde helling als de kromme. De vergelijking van de raaklijn wordt het eenvoudigst voorgesteld door:

 

In het betrokken punt is de helling:

 

mits de afgeleiden bestaan.

Is de kromme de grafiek van de functie  , dan wordt de raaklijn in het punt   gegeven door:

 

Voorbeeld 1Bewerken

Een ellips is voor   gegeven door de coördinaatfuncties

 

De vergelijking van de raaklijn in een punt   aan de ellips is dus:

 

Daarin is:

 

Voorbeeld 2Bewerken

De raaklijn aan de parabool   in het punt   wordt gegeven door:

 

Zo is bijvoorbeeld de raaklijn in het punt   de lijn:

 

AfbeeldingBewerken

Algemeen geval in drie dimensiesBewerken

Een kromme in drie dimensies wordt ruimtekromme genoemd, heel algemeen voorgesteld door de parametervoorstelling met de drie coördinaatfuncties   en  .

Als de ruimtekromme differentieerbaar is in het punt  , kan de raaklijn in dat punt bepaald worden met behulp van de afgeleide van de ruimtekromme in dat punt:

 

De raaklijn wordt dan beschreven door de functies

 
 
 

Indien de ruimtekromme wordt gegeven als snijlijn van twee oppervlakken met vergelijkingen

 
 

is de richting van de raaklijn evenwijdig aan het vectorproduct van de gradiënten van deze twee uitdrukkingen:

 

Zie ookBewerken

  • Eerlijk delen, een techniek om de vergelijking van een raaklijn af te leiden uit de vergelijking van een kegelsnede