In de wiskunde wordt de term domein meestal gebruikt voor een verzameling elementen die een bepaalde bewerking of transformatie ondergaan.

Formele definitieBewerken

Zij   een relatie tussen een verzameling   en een verzameling  , dat wil zeggen een deelverzameling van het cartesisch product  .

Het domein van   is de verzameling elementen van   die fungeren als beginpunt van minstens één koppel van  :

 

FunctieBewerken

Het domein van een functie   is de verzameling van elementen van   waarvoor de functie gedefinieerd is, of alternatief waarvoor het beeld   gedefinieerd is.

Voorbeeld 1Bewerken

De functie  , gegeven door  , voegt aan ieder reëel getal ongelijk aan 0, zijn multiplicatieve inverse toe. Het domein wordt hier gevormd door alle reële getallen behalve 0.

Voorbeeld 2Bewerken

De functie  , gegeven door  , voegt aan ieder positief reëel getal, zijn multiplicatieve inverse toe. Hier wordt het domein gevormd door alle positieve reële getallen.

Gespecialiseerde betekenisBewerken

De commutatieve algebra hanteert de term domein voor een compleet verschillend begrip, zie integriteitsdomein.

Zie ookBewerken