Domein (wiskunde)

wiskunde

In de wiskunde bestaat het domein van een relatie tussen twee verzamelingen uit de elementen die als eerste element in de koppels van de relatie voorkomen. Het domein van een afbeelding of functie is het definitiegebied van de functie, dus de verzameling waarop de functie gedefinieerd is. Deze omvat dus alle geldige invoerelementen van deze functie.

Definitie bewerken

Het domein   van de tweeplaatsige relatie   tussen de verzamelingen   en   is de verzameling elementen van   die fungeren als eerste element of beginpunt van de koppels van  :

 

Dit begrip moet niet verward worden met de andere definitie van de domeinen van een relatie.

Het domein van een functie   is de verzameling van elementen waarvoor de functie gedefinieerd is, dus vanwege de definitie van functie heel de verzameling  . Het domein van   heet ook het definitiegebied, dus de verzameling elementen   waarvoor het beeld   gedefinieerd is.

Het bereik van   wordt op een overeenkomstige manier gedefinieerd:

 

Voorbeelden bewerken

  • De functie  , gegeven door  , voegt aan ieder reëel getal ongelijk aan 0, zijn multiplicatieve inverse toe. Het domein wordt hier gevormd door alle reële getallen behalve 0.
  • De functie  , gegeven door  , voegt aan ieder positief reëel getal, zijn multiplicatieve inverse toe. Hier wordt het domein gevormd door alle positieve reële getallen.

Andere betekenis bewerken

Domein betekent binnen de commutatieve algebra iets anders, daarin is het synoniem met integriteitsdomein.