Hoek (meetkunde)

plaats in een vlak waar twee semirechten samenkomen

Een hoek in de meetkunde is een figuur in een vlak gevormd door twee halfrechten, benen van de hoek geheten, met een gemeenschappelijk beginpunt, het hoekpunt.

Twee snijdende lijnen met hoeken α en β daartussen, die samen 180° of π radialen groot zijn

De term hoek wordt ook gebruikt voor de grootte van een draaiing. In het geval van een hoek in de eerste zin betreft dit een draaiing van een van de benen om het hoekpunt tot hij met de andere samenvalt. Duidelijk is dat deze beweging op twee manieren kan plaatsvinden, zodat door de halfrechten ook twee hoeken gevormd worden; deze hoeken vormen samen een cirkel ("volle hoek"). Zonder nadere bepaling rekent men meestal de kleinere van beide hoeken als de hoek gevormd door de halfrechten. Bij een veelhoek gaat het zonder nadere aanduiding om de binnenhoek, ook als die niet de kleinste van de twee is. Bij vectoren is de hoek maximaal een gestrekte.

Het snijpunt van de twee lijnen wordt wel hoekpunt genoemd. De hoek tussen twee lijnen is maximaal een rechte hoek.

InleidingBewerken

Een hoek is een dimensieloze grootheid, waarvan de grootte traditioneel wordt uitgedrukt in (boog)graden (°). Een hoek ter grootte van een gehele cirkel telt voor 360°. Twee halfrechten in elkaars verlengde vormen een hoek van een halve cirkel, dus van 180°. Staan de halfrechten loodrecht op elkaar, dan is de (kleinere) hoek tussen beide 90°. Een graad is onderverdeeld in 60 (boog)minuten (') en een minuut weer in 60 (boog)seconden ("). Een hoek van 34 graden, 25 minuten en 16 seconden wordt genoteerd als: 34°25'16". In het SI-stelsel wordt een hoek gemeten in radialen. Bij het meten van hoeken in radialen zal vaak het getal π (pi) een rol spelen. Zo is een cirkel gelijk aan 2π radialen.

In de landmeetkunde gebruikt men als eenheid de gon. Hierbij is de hoek van een volledige cirkel 400 gon.

 
Overstaande hoeken zijn gelijk

Wanneer twee lijnen in een vlak elkaar snijden, worden door deze lijnen 4 hoeken gevormd. De overstaande hoeken zijn daarbij in grootte aan elkaar gelijk. Twee aangrenzende hoeken zijn samen 180°. Zoals blijkt uit bijgaande figuur kan de hoek tussen twee lijnen op twee manieren worden gemeten. Meestal, maar niet noodzakelijk, wordt onder "de hoek" de kleinste hoek verstaan, in dit geval hoek α.

Wanneer twee vlakken elkaar snijden en dus een lijn gemeen hebben, wordt de mate waarin het ene vlak moet roteren om die lijn, om samen te vallen met het andere, de hoek tussen deze vlakken genoemd.

GeschiedenisBewerken

Hoeken werden reeds bij de Babyloniërs (4000 tot 300 v.Chr.) bestudeerd in de astronomie en de bouwkunde. De Babyloniërs gebruikten een talstelsel gebaseerd op het getal "60". Toenmalige wiskundigen verdeelden de (3 gelijke) hoeken van een gelijkzijdige driehoek in 60 eenheden, nu graden geheten. De graad werd verder opgesplitst in 60 minuten (ook wel boogminuten genoemd ter onderscheid van de minuut in tijd), en de minuut in 60 seconden (ook wel boogseconden genoemd).

De Oude Grieken konden aan de hand van een hoek de omtrek van de Aarde bepalen, en de afstand tot de Maan. Pythagoras toonde aan dat de som van de hoeken in een driehoek 180° is.

Tekenen van een hoekBewerken

Een van de drie klassieke problemen van de Grieken was de trisectie van een willekeurige hoek, enkel met passer en liniaal. Het was hun wel al gelukt een hoek in tweeën te delen en te verdubbelen, hoeken op te tellen en af te trekken, en bepaalde standaardhoeken (die van 90°, 60°, 72° 54°) te tekenen (de laatste drie uit een regelmatige drie- en vijfhoek). Daaruit kon een groot arsenaal afgeleide hoeken worden bepaald, maar niet alle hoeken! Pas veel later werd aangetoond dat de trisectie niet mogelijk is (Pierre Wantzel, 1837).

EenhedenBewerken

De SI-eenheid waarin een hoek wordt gemeten is de radiaal (rad).

 • Een rechte hoek is gelijk aan   rad.
 • Een cirkel omvat   rad.

In het dagelijks leven is de meeteenheid graad (°) gebruikelijker.

 • Een rechte hoek is 90°.
 • Een cirkel omvat 360°.

In de geodesie wordt de gon gebruikt.

 • Een rechte hoek meet 100 gon.
 • Een cirkel omvat 400 gon.

De hoek van een helling wordt (op verkeersborden) vaak aangegeven in procenten. Die is doorgaans gelijk aan de tangens van de hellingshoek, soms de sinus, uitgedrukt in procenten. Voor kleine hoeken zijn zowel de tangens als de sinus met goede benadering gelijk aan de hoek zelf, uitgedrukt in radialen.

In het leger wordt de volledige cirkel opgedeeld in 6300 of 6400 eenheden, mil genaamd. Deze van de radiaal afgeleide eenheid is eenvoudig te gebruiken bij het inschieten van artillerie, als een schot een doel op 1000 meter met 5 meter mist kan het stuk 5 mil gedraaid worden.

Conversies tussen de verschillende eenhedenBewerken

2π rad = 360° = 400 gon

 • 1 rad ≈ 57° 17' 44,8" ≈ 57,2958° ≈ 63,6620 gon
 • 1° ≈ 0,017453 rad ≈ 1,1111 gon
 • 1 gon = 0° 54' = 0,9° ≈ 0,015708 rad

ConventiesBewerken

 • In de wiskunde is een hoek positief indien deze tegen de wijzers van de klok in wordt gelezen. Een hoek is negatief indien deze met de wijzers van de klok mee wordt afgelezen. Men spreekt dan van gerichte hoeken.
In volgende figuur is  . Hoek   is positief, hoek   is negatief.
In de landmeetkunde is dit precies andersom. Ook bij een linkshandig coördinatensysteem, zoals dat van een computerbeeldscherm of -printer waar de positieve y-as naarbeneden wijst, zijn hoeken met de klok mee positief.
 • De hoek tussen twee lijnen wordt gegeven als gerichte hoek, en is dan goed gedefinieerd modulo π.
 • Een hoek van 90° of   (m.a.w.: 14 van een cirkel, 100 gon) wordt recht genoemd, een hoek die kleiner is, is een scherpe hoek, een hoek die groter is, is stomp. Een rechte hoek wordt ook wel haaks genoemd. Een hoek van 180° of   wordt ook wel een gestrekte hoek genoemd.
 • complementaire en supplementaire hoeken
  en   zijn supplementaire hoeken (de ene is het supplement van de andere) als de som van de twee hoeken een gestrekte hoek is, wiskundig:   (180°);
  en   zijn complementaire hoeken (de ene is het complement van de andere) als de som van de twee hoeken een rechte hoek is, wiskundig:   (90°)
   
Supplementaire hoeken Complementaire hoeken
 • 1/60 van een graad (°) is een boogminuut (1'), 1/60 van een boogminuut is een boogseconde (1")
 • Hoeken blijven gelijk wanneer er een geheel keer 2π (hoek in radialen) of 360° (graden) wordt opgeteld; de hoofdwaarde van een hoek is de grootte van de hoek θ, zodat   (wanneer θ in radialen is) of zodat   (in graden)

EigenschappenBewerken

Gelijke hoekenBewerken

In de drie hieronder staande gevallen is  :

  overstaande hoeken
  Hier is de rechte   evenwijdig aan  .
  Opnieuw is   evenwijdig aan  , dit geval is eenvoudig uit de bovenstaande twee te halen

Hieronder zijn de rechte hoeken (  rad) aangeduid met een boog en een punt:

  hier is  
  hier is  

Hoeken in regelmatige veelhoekenBewerken

In het euclidische vlak geldt dat de som van de hoeken van een driehoek 180° (  rad) is, bij een vierhoek is de som 360° (  rad).

Algemeen geldt voor een veelhoek met   zijden, dat de som van de inwendige hoeken   of   is.

Op die manier kan eenvoudig afgeleid worden, dat de hoeken in een regelmatige driehoek (gelijkzijdige driehoek) 60° (  rad) zijn, in een regelmatige vierhoek (vierkant) 90° (  rad).

Meer algemeen: de hoeken van een regelmatige n-hoek zijn elk   oftewel   rad.

Bepalen van een hoekBewerken

MetenBewerken

 
Een sextant

Een hoek kan rechtstreeks of als het verschil van twee richtingen gemeten worden met een:

BerekenenBewerken

Een hoek kan ook berekend worden, bijvoorbeeld uit met een liniaal gemeten afstanden of met gps bepaalde coördinaten. In dergelijke gevallen kan de hoek tussen de wiskundig beschreven lijnen of vlakken omgezet worden in een hoek tussen twee vectoren.

De hoek   tussen twee vectoren   en   kan berekend worden met:

 

Waarbij gebruik gemaakt wordt van het inwendig product. Dit geldt meer algemeen in elke inwendig-productruimte.

Alternatief kan de hoek berekend worden met:

 

Waarbij gebruik gemaakt wordt van het kruisproduct.

Voorbeelden van het omzetten naar een hoek tussen twee vectoren:

 • De hoek tussen twee lijnen wordt berekend uit richtingsvectoren van beide lijnen.
 • De hoek tussen twee vlakken wordt berekend uit de hoek tussen normaalvectoren van de vlakken.
 • De hoek   tussen een vlak en een lijn wordt berekend uit het complement van de hoek   tussen een normaalvector op het vlak en een richtingsvector van de lijn:
 

In hogerdimensionale ruimten is een hoek tussen twee snijdende rechten gewoon de hoek in het vlak van de rechten.

 
Normaalvector

Riemann-meetkundeBewerken

In de niet-Euclidische elliptische meetkunde van Bernhard Riemann die onder meer wordt toegepast in de algemene relativiteitstheorie wordt de metrische tensor gebruikt om de hoek tussen twee raaklijnen te bepalen. Met U en V raakvectoren en gij de komponenten van de metrische tensor G krijgen we voor de onderlinge hoek

 

GebruikBewerken

Een greep uit de talloze toepassingen:

 
Definitie van de parsec
 
Rol (roll), gier (yaw) en stamp (pitch)-hoeken

"Hoek" in het dagelijks taalgebruikBewerken

Het woord hoek wordt veel gebruikt in de Nederlandse taal:

 • Hij komt grappig uit de hoek.
 • Het hoekje om gaan (een eufemisme voor sterven).
 • In de hoek staan (voor straf in de klas in de hoek gezet worden).
 • Het gezin is de hoeksteen van de samenleving (metafoor waarin de samenleving voorgesteld wordt als een boog en het gezin als de 'sluitsteen' die het geheel stabiel maakt).
 • De wind waait uit een andere hoek (uit de scheepvaart; figuurlijk betekent dit dat veel zal gaan veranderen).
 • Het Duitse woord voor hoek is Winkel. Dit komt in het Nederlands terug in het woord winkelhaak. Het Nederlandse woord winkel is afgeleid van de hoeken van (kerk-)gebouwen waarin vaak verkoopkramen stonden.

Zie ookBewerken

Zie de categorie Angles (geometry) van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.