De arccosinus, ook boogcosinus, aangeduid door [1] of ,[2] is een cyclometrische functie in de wiskunde die de inverse functie is van de cosinus. Het bereik wordt beperkt tot het interval , wat nodig is vanwege het periodieke karakter van de sinus. Het resultaat van de arcsinus is de hoek tussen en waarvan de sinus het argument als waarde heeft. Het domein is [-1,1] en het bereik is .

De grafiek van is het spiegelbeeld van de grafiek van de beperkte cosinus ten opzichte van de rechte .

Definitie bewerken

De functie   is gedefinieerd voor   door de relatie

 

In woorden: de hoek of boog waarvan de cosinus   is, is gelijk aan  .

Vanwege de relatie tussen de sinus en de cosinus geldt:

 

Machtreeks bewerken

De arccosinus heeft de reeksontwikkeling:

 

Daarin is   de gammafunctie.

Afgeleide bewerken

De afgeleide van de arccosinus is:

 

voor