Hoofdmenu openen
/1
Huibert Quispel

Huibert Quispel (Dordrecht, 29 maart 1841 - Den Haag, 22 november 1921) was een Nederlands viceadmiraal, onder meer officier in de Militaire Willems-Orde. Quispel ontving op 16 september 1859 zijn benoeming tot adelborst eerste klasse, doorliep vervolgens de verschillende rangen, werd op 1 november 1896 benoemd tot schout-bij-nacht en op 31 augustus 1899 tot viceadmiraal, waarna hij op 1 november van datzelfde jaar de militaire dienst verliet.

Lees verder
/2
Theodorus Frederik van Capellen

Theodorus Frederik van Capellen (Nijmegen 6 september 1761 - Brussel, 15 april 1824) was een Nederlands viceadmiraal, drager van onder meer het grootkruis in de Militaire Willems-Orde. Van Capellen trad in 1772 als adelborst in zeedienst, in welke rang hij een reis naar de Middellandse Zee en een kruistocht in de Noordzee en Het Kanaal, alsmede verschillende kruistochten op de kusten van Afrika deed.

Lees verder
/3
Jan van Speijk

Jan Carel Josephus van Speijk (Amsterdam, 31 januari 1802 - Antwerpen, 5 februari 1831) was een Nederlands kanonneerbootcommandant. Tijdens de Belgische opstand was hij commandant van 's lands kanonneerboot nº 2, een zeilschip bewapend met 1 kanon. Hij had de opdracht alle schepen van en naar Antwerpen te controleren sinds die stad vanaf begin oktober 1830 zich bij de opstand had aangesloten.

Lees verder
/4
Johan Willem Binkes

Johan Willem Binkes (Bolsward, 13 mei 1828 - Den Haag, 29 maart 1891) was een Nederlands vice-admiraal, commandant der Zeemacht in Oost-Indië en ridder en officier in de Militaire Willems-Orde.

Lees verder
/5
Michiel de Ruyter

Michiel Adriaenszoon de Ruyter (Vlissingen, 24 maart 1607 - Baai van Syracuse, 29 april 1676) was een Nederlands admiraal. Michiel de Ruyter (bijgenaamd Bestevâer ofwel: grootvader) is een van de bekendste zeehelden in de Nederlandse geschiedenis. In de eerste drie Engels-Nederlandse Oorlogen speelde hij een belangrijke rol.

Lees verder
/6
Barents en Jacob van Heemskerck

Jacob van Heemskerck (gedoopt, Amsterdam, 13 maart 1567 - bij Gibraltar, 25 april 1607) was een Nederlands zeevaarder en viceadmiraal bij de Admiraliteit van Amsterdam. Op 1 mei 1598 vertrok hij voor de eerste keer naar Indië, aanvankelijk als commies. Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrand van Warwijck waren bevelhebbers. De acht schepen raakten elkaar onderweg kwijt en Van Neck kwam als eerste op Bantam aan. Van Neck stuurde Van Heemskerck en Van Warwijck door naar de Molukken en begon zelf aan de terugreis.

Lees verder
/7
Piet Hein (zeevaarder)

Piet Pieterszoon Heyn of Piet Hein (Rotterdam (Delfshaven), 25 november 1577 - 17 juni 1629, gregoriaanse kalender) was een Nederlands luitenant-admiraal en West-Indische Compagnie-commandant. Hij is vooral bekend door de verovering van de Spaanse zilvervloot in 1628, maar vond zelf dat hij voor zijn eerdere wapenfeiten te weinig erkenning kreeg.

Lees verder
/8
François van Aerssen van Sommelsdijck

François van Aerssen heer van Chatillon en Bernìeres, Sommelsdijk, Ooltgensplaat en Den Bommel, vrijheer van Spijk (Parijs, 24 juni 1669Den Haag, 19 juli 1740) was een officier en vlootvoogd bij de Admiraliteit. In 1687 reisde François "in staatsopdracht" naar Holland, met in zijn gevolg drie vrije indianen en vier indiaanse slaven.

Lees verder
/9
François de Casembroot

Jhr. François (Frans) Frederik de Casembroot (Luik, 26 juli 1817Den Haag, 14 april 1895) was een Nederlands viceadmiraal, onder meer officier in de Militaire Willems-Orde. De Casembroot werd op 16 november 1832 benoemd tot adelborst aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Medemblik, dat hij op 1 november 1836 verliet als adelborst eerste klasse. In 1837 werd hij geplaatst op Zr. Ms. korvet Triton en vertrok spoedig daarop naar Indië, waar hij op 25 mei 1840 de expeditie tegen de Atjehnezen op Barus nabij Sinkel bijwoonde.

Lees verder
/10
Carel Hendrik Ver Huell

Carel Hendrik graaf Ver Huell (ook: Verhuell) (Doetinchem, 4 februari 1764Parijs, 25 oktober 1845) was een Nederlands en later Frans vlootvoogd, admiraal, politicus. Hij stamde uit een Nederlandse patriciërsfamilie, maar dankte zijn Franse grafelijke titels aan Lodewijk Napoleon, koning van Holland en keizer Napoleon I. Ver Huell nam als adelborst dienst bij de Nederlandse marine. Hij diende als marineofficier op verschillende schepen. In 1795 na de inval en de bezetting van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden door de Fransen nam hij afscheid.

Lees verder
/11
Olke Arnoldus Uhlenbeck

Olke Arnoldus Uhlenbeck (Colombo, 18 maart 1810 - 26 maart 1888) was een Nederlandse vice-admiraal, adjudant van de Koning en ridder in de Militaire Willems-Orde, vader van Christian Elisa Uhlenbeck. Uhlenbeck kwam op 1 september 1826 als cadet aan de Artillerie- en Genieschool te Delft, ging daarna naar het Instituut voor de Marine te Medemblik en werd op 1 oktober 1829 benoemd tot adelborst eerste klasse. Bij het bestormen van een Belgische schans aan de Schelde raakte hij gewond.

Lees verder
/12
Willem II van der Marck Lumey

Willem II van der Marck (Lummen, 1542 - begraven Edingen, 1 mei 1578), heer van Lumey (toenmalig Frans voor Lummen), Seraing, Borsset en Minderlecht, erfvoogd van Franchimont en vorst van het Heilige Roomse Rijk. Lumey stond bekend als een berucht geuzenleider. Bij de onthoofding van Lamoraal van Egmont en Hoorne zie Filips van Montmorency, zwoer Lumey zijn baard en nagels te laten groeien totdat hij wraak had genomen, hetgeen hem de bijnaam ‘Overste Langnagel’ opleverde.


Lees verder
/13
Hendrik Gravé

Hendrik Gravé of Grave (Amsterdam, 5 december 1670 - aldaar, 25 maart 1749) was een Nederlandse admiraal uit de 18e eeuw. Op zijn achttiende nam Gravé dienst bij de Admiraliteit van de Maze.

Lees verder
/14
Pieter Florisse

Pieter Florisse Blom (1602 of 1606 - 8 november 1658) was een Nederlands admiraal uit de 17e eeuw. Zijn naam wordt ook gegeven als Florissen, Floriszoon of Florisz. In de geschiedenisboeken wordt "Blom" of Bloem meestal weggelaten. Van Florisses vroegste carrière is weinig bekend. Hij was vermoedelijk een Westfries kapitein op de koopvaardij. In 1641 wordt hij, wonend in Monnickendam, aangesteld als kapitein bij de expeditievloot van waarnemend viceadmiraal Aertus Gijsels van Lier die de Portugezen moet bijstaan in hun opstand tegen Spanje.

Lees verder
/15
Gerard Callenburgh

Gerard Callenburgh (Willemstad, 6 december 1642 - Vlaardingen, 8 oktober 1722) was een Nederlands admiraal uit de 17e eeuw. Gerard Callenburgh, zoon van een houthandelaar, trad in 1661 in dienst bij de Admiraliteit van de Maze als adelborst. In mei 1666, tijdens de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog werd hij tweede luitenant. Op 10 februari 1671 werd hij bevorderd tot luitenant en op verzoek van luitenant-admiraal Michiel Adriaanszoon de Ruyter op diens vlaggenschip De Zeven Provinciën geplaatst.

Lees verder
/16
Cornelis Tromp

Cornelis Tromp (Rotterdam, gedoopt 3 september 162926 mei 1691) was de tweede zoon van Maarten Harpertsz. Tromp, de bekende Nederlandse admiraal en diens eerste vrouw Dignom Cornelisdochter de Haes. Hij werd uiteindelijk opperbevelhebber van de Nederlandse en Deense vloot. Geboren in Rotterdam ging Keesje, zoals hij tot op hoge leeftijd door zijn familie genoemd zou worden, op 13 september 1642 voor een jaar naar Harfleur om de Franse taal te leren bij een gereformeerd predikant.

Lees verder
/17
Jan van Amstel (zeeheld)

Jan van Amstel (gedoopt Gemert, 12 december 1618 - Schijndel, 29 september 1669) was een Nederlands marineofficier. Na afloop van de Eerste Engelse Oorlog in 1654 wordt hij vanwege zijn verdiensten bevorderd tot commandeur. In juni 1658 voert hij als luitenant-kapitein het bevel over de "Hilversum", een van de 24 schepen die onder aanvoering van Michiel de Ruyter naar Portugal varen. Op dat moment is de Republiek in oorlog met dat land. Jan van Amstel vervangt op deze reis Abraham van der Hulst.

Lees verder
/18
Jean Chrétien Baud (1789-1859)

Jean Chrétien baron Baud (Den Haag, 23 oktober 1789 – aldaar, 27 juni 1859) was een Nederlands officier der Marine, later onder meer Minister van Marine, Minister van Koloniën en Gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. Baud ontving zijn opleiding te Den Haag, Anholt en 's-Hertogenbosch, werd in november 1803 aangenomen op de artillerieschool te Breda maar verkoos een aanstelling (2 mei 1804) als cadet surnumerair bij de Marine te Hellevoetsluis. In november daarop volgend werd hij aangesteld als cadet bij de Marine.

Lees verder
/19
Jan Arnoldus Hendrik Beck

Jan Arnoldus Hendrik Beck (11 maart 1850 - Atlantische Oceaan, 28 april 1897) was een Nederlands kapitein-luitenant ter zee, ridder in de Orde van Mejidie. Beck arriveerde in 1866 op het Koninklijk Instituut voor de Marine en werd na een driejarig verblijf op dit instituut benoemd tot adelborst eerste klasse. Hij vertrok in 1869 naar Indië met de Java, diende op de Djambo en keerde in juni terug met de Wassenaer, onder kapitein-ter-zee zee de Haes. In 1872 ging hij weer naar Indië met de Citadel, onder bevel van kapitein luitenant ter zee Binkes.

Lees verder
/20
Pieter de Bitter

Pieter de Bitter (ca. 162015 juni 1666) was een Nederlandse kapitein van de Vereenigde Oostindische Compagnie. Op 12 augustus 1665 won hij de Slag in de Baai van Bergen tegen een Engels flottielje onder leiding van Thomas Teddiman. Van De Bitters vroege jaren en carrière is niets bekend. Hij wordt voor het eerst genoemd in 1653, tijdens de Eerste Engels-Nederlandse Oorlog, als kapitein van de Mercurius.

Lees verder
/21
Andreas Charles van Braam Houckgeest

Andreas Charles van Braam Houckgeest (Barness, bij Londen, 8 januari 1800 - Den Haag, 18 februari 1873) was een Nederlands kapitein-ter-zee, lid van de Raad van State en ridder in de Militaire Willems-Orde. Van Braam Houckgeest was de zoon van gezant en hoofd van de Chinese handel Andreas Everhard van Braam Houckgeest. Na de omwenteling van 1795 was de familie genoodzaakt uit Oost-Indië terug te keren; zij vestigde zich eerst in Amerika, verbleef korte tijd in Engeland en vestigde zich in 1800 in Nederland.

Lees verder
/22
Willem Jan de Bruyne

Willem Jan de Bruyne (Zierikzee, 7 maart 1854 - Den Helder, 15 juni 1905) was een Nederlands marineofficier. De Bruyne werd adelborst in 1869, benoemd tot adelborst der eerste klasse op 1 september 1872, en trad als zodanig in de zeedienst. Na de gebruikelijke bevorderingen bereikte hij de rang van kapitein-ter-zee op 1 oktober 1901.

Lees verder
/23
Jacobus Deketh

Jacobus Deketh (Harlingen, 1726Zeewijk (Almenum), 26 juli 1764) was kapitein bij de Friese Admiraliteit. Hij was de zoon van Jan Goverts Deketh en Anna Gardinius. Op 9 april 1726 werd hij in de Grote kerk te Harlingen gedoopt. Zijn vader kreeg in 1701 een baan als ambtenaar van de ontvanger-generaal van de Friese Admiraliteit. Vanaf 1721 nam hij zelf de functie van ontvanger-generaal waar. Moeder Anna Gardinius was ook al verbonden aan de Friese Admiraliteit, zij was de weduwe van de kapitein Peter Coderq.

Lees verder
/24
Jacobus Diderik Jan van der Hegge Spies

Jacobus Diderik Jan van der Hegge Spies (Den Haag, 1830 - aldaar, 11 april 1895) was een Nederlands kapitein-ter-zee, onder meer ridder in de Militaire Willems-Orde. Van der Hegge Spies werd op 16-jarige leeftijd geplaatst op het Marine-Instituut te Medemblik en in 1852 benoemd tot luitenant ter zee tweede klasse. Hierna klom hij telkens in rang op, tot hij in 1878 werd benoemd tot kapitein-ter-zee; in 1882 werd hij, in de rang van kapitein-kolonel, op zijn verzoek, eervol ontslagen, onder dankbetuiging voor de vele en langdurige diensten aan het land bewezen, met vergunning de activiteitsuniform te blijven dragen.

Lees verder
/25
Lodewijk van Heiden

Lodewijk Sigismund Vincent Gustaaf van Heiden (Russisch: Логин Петрович Гейден: Login Petrovitsj Geiden, Grieks: Λογγίνος Χέιδεν) (Zuidlaren, 6 september 1773Reval, 4 oktober 1850 was de enige Nederlandse en Russische zeeheld die van Drentse komaf was en een van de overwinnende admiraals was bij de Slag van Navarino, die de onafhankelijkheid van Griekenland inluidde. Er wordt verondersteld dat hij de Berend Botje uit het bekende kinderlied zou zijn, waarvan in het Drentse dorp Zuidlaren een beeld staat.

Lees verder

/26
Dirk van Hogendorp (1761-1822)

Diderik (Dirk) van Hogendorp (Heenvliet 13 oktober 1761Rio de Janeiro 29 oktober 1822) was een lid van het Rotterdamse geslacht Van Hogendorp. Dirk, de oudere broer van Gijsbert Karel van Hogendorp, was resident in Oost-Indië, criticus van de koloniale politiek, ambassadeur, minister en generaal in het leger van Napoleon Bonaparte. Tegelijk met zijn broer Gijsbert Karel trad hij in 1773 in Pruisische dienst. Door de goede banden met het hof betaalde Wilhelmina van Pruisen hun opleiding aan de kadettenschool in Berlijn, nadat hun vader zijn fortuin kwijt was geraakt in de economische crises rond 1772.

Lees verder

/27
Aert Jansse van Nes

Aert Jansse van Nes (Rotterdam, 1626 - 13 of 14 september 1693) was een Nederlands marineofficier uit de 17e eeuw. Bij het begin van de Eerste Engels-Nederlandse Oorlog van 1652-1653 had Van Nes zich opgewerkt tot schipper (de hoogste onderofficier) van een gewapende koopvaarder onder bevel van zijn vader. Op 23 augustus 1652 werd Van Nes door de Staten van Holland als directe vervanger van zijn overleden vader tot kapitein van de Gelderland benoemd, toen dat schip enige tijd door de Fransen geïnterneerd was in de haven van La Rochelle.

Lees verder

/28
Jacob Binckes

Jacob Binckes (Koudum, 1637Tobago, 12 december 1677) was een Nederlandse commandeur in de "Gouden Generatie" van Nederlandse marineofficieren. Zijn naam werd door hemzelf als "Benckes" geschreven. Binckes was een Friese zeeheld in dienst van de Admiraliteit van Amsterdam. Hij behaalde in de Eerste Slag bij Tobago van 3 tot en met 12 maart 1677 bij de Nederlandse kolonie Nieuw Walcheren op Tobago een tactische overwinning op de Fransen, maar sneuvelde in de Tweede Slag bij Tobago.

Lees verder

/29
David Vlugh

David Vlugh (vermoedelijk Enkhuizen, 1611 - bij de Eerste Slag bij het Schooneveld, 7 juni 1673) was een Nederlandse schout-bij-nacht uit de 17e eeuw. In 1639, tijdens de Slag bij Duins, werd hij benoemd tot luitenant ter zee bij de Admiraliteit van het Noorderkwartier. Daarna maakte hij in de jaren 1640, 1641 en 1642 deel uit van de jaarlijkse blokkadevloot van luitenant-admiraal Maarten Tromp voor de rede van Duinkerke tegen de Duinkerker kapers.

Lees verder

/30
Enno Doedes Star

Enno Doedes Star (Osterhusen 1631 - Wirdum 1707) was een Nederlands zeevaarder en vlootvoogd. Star was afkomstig uit Oost-Friesland, een gebied dat toen nauwe religieuze en politieke banden had met de Republiek. Hij trad eerst in dienst van de Admiraliteit van Amsterdam en later bij de Friese Admiraliteit. Bij de Admiraliteit van Amsterdam begon zijn carrière in 1658 als extra-ordinaris kapitein.

Lees verder

/31
Auke Stellingwerf

Auke Andriesz Stellingwerf (1635 - 13 juni 1665) was een Nederlands en Fries admiraal. Auke was de zoon van Andries Pietersz Stellingwerf, equipagemeester te Harlingen. Toen zijn oudere broer kapitein Frederik Stellingwerf tijdens de Eerste Engels-Nederlandse Oorlog in de Slag bij Ter Heijde gevangengenomen werd, heeft men Auke in 1654 als plaatsvervanger naar voren geschoven. In 1656 was hij zo kapitein op des Prinsen Wapen tijdens het ontzet van Danzig.

Lees verder

/32
Philips van Almonde

Philips van Almonde (Den Briel, 29 of 30 december 1644Oegstgeest, 6 januari 1711) was een Nederlands vlootvoogd. Hij was de zoon van Pieter Jansz van Almonde, een man uit een welvarend geslacht van bierbrouwers en apothekers, die zelf in Brielle allerlei regentenfuncties bekleedde, zoals schout, schepen en burgemeester. Pieter ging echter in 1657 al jong dood en bleek toen meer schulden dan activa na te laten. Philips ging in 1661 in zeedienst als adelborst bij zijn oom Jacob Cleidijck, de kapitein van de Wapen van Dordrecht; dat jaar vertrok hij op 18 juli voor een tocht naar de Middellandse Zee.

Lees verder

/33
Adriaen Banckert

Adriaen van Trappen Banckert (gestorven 22 april 1684) was een Nederlands admiraal uit de 17e eeuw die bevelhebber van de Zeeuwse vloot werd. Adriaen werd vermoedelijk in Vlissingen geboren, zo ergens tussen 1615 en 1620. Zijn naam is niet in de doopboeken teruggevonden. Hij was de tweede zoon van de Zeeuwse vlootvoogd Joost van Trappen Banckert (1597-1647) die viceadmiraal was bij de WIC en Adriana Janssen. Zijn eerste vermelding in zeedienst stamt uit 1637: een anekdote verhaalt hoe Joost Banckert, als een geslaagde entering door twee Duinkerker kapers dreigt, zijn zoon toesnauwde: "Ge steekt op mijn bevel de lont in het kruit[vat]. Doet ge het niet dan kloof ik u met eigen hand de kop!" Tijdens de Slag bij Duins in 1639 was hij schipper (hoogste onderofficier) onder zijn vader. In 1642 werd hij kapitein op een marineschip bij de Admiraliteit van Zeeland.

Lees verder

/34
Johan van Duvenvoorde

Johan van Duvenvoorde, zich later noemende Johan van (Duvenvoorde of Duivenvoorde) Wassenaer, (1577 - 27 april 1645), is een luitenant-admiraal van de Nederlandse oorlogsvloot én een adellijke en rijke Hagenaar uit de eerste helft van de 17de eeuw. Hij vernietigde als luitenant-admiraal in 1602 in de Slag in het Kanaal nabij Oostende een Spaanse galeienvloot onder Frederik Spinola, de broer van de Genuese opperbevelhebber van de Spaanse landstrijdkrachten Ambrogio Spinola. Deze Frederik Spinola zou nog geen zes maanden later gedood worden door de Zeeuwse admiraal Joost de Moor tijdens de Slag bij Sluis.


Lees verder

/35
Jan van Galen

Jan (of Johan) van Galen (Essen, 1604/1605 - Livorno, 23 maart 1653) was een Nederlands vlootvoogd. Jan werd in 1604 of 1605 geboren in Essen in Duitsland. Zijn vader stierf al jong en Jan was door geldnood gedwongen zijn fortuin op zee te zoeken in de Republiek. Hij ging, op dat moment luitenant-commandeur van een klein schip, in 1630 in dienst bij de directiekamer van Amsterdam, de Directie voor Vaart op het Oosten en Noorwegen, een particuliere instantie die de oorlogsvloot moest bijstaan, kennelijk meteen als kapitein. Van 1631 tot 1638 voer hij op de konvooidienst in Het Kanaal en de Oostzee.


Lees verder

/36
Jan van Nes

Jan Jansse van Nes (Rotterdam, april 1631 - aldaar, juni 1680) was een Nederlands admiraal uit de 17e eeuw. Jan van Nes werd op 23 april 1631 te Rotterdam gedoopt als zoon van kapitein Jan Jacobse van Nes de Jongere ofwel "De Jonge Boer Jaap", zelf weer de broer van kapitein Jan Jacobse van Nes de Oudere, "De Oude Boer Jaap". Samen met zijn broer Aert Jansse diende hij in 1652 op het schip van hun vader, de Gelderland, sinds 6 januari in de rang van luitenant, toen het door de Fransen bij het begin van de Eerste Engels-Nederlandse Oorlog in de haven van La Rochelle geïnterneerd werd. In augustus stierf de vader en zijn broer werd kapitein.

Lees verder

/37
Egbert Bartolomeusz Kortenaer

Egbert Bartolomeusz Kortenaer of Egbert Meussen Cortenaer (Groningen ca.1604 – bij Lowestoft 13 juni 1665) was een Nederlands admiraal en zeeheld uit de zeventiende eeuw. In plaats van Meussen wordt ook wel de vorm Meeuwisz gebruikt. Kortenaer werd in 1604 in Groningen geboren en was van zeer eenvoudige komaf, de zoon van een soldaat. In 1626 werd hij bootsman, in 1636 stuurman. In 1630 huwde hij met een Duinkerkse; zijn vrouw overleed in 1636 kinderloos. In 1637 gevangengenomen door de Duinkerker Kapers werd hij al snel vrijgekocht en vierde zijn thuiskomst zo liederlijk in een kroeg dat hij ervoor gearresteerd werd, een van de weinige keren dat hij in de documenten opduikt.

Lees verder

/38
Johan de Liefde (viceadmiraal)

Johan (of Jan) Evertsen de Liefde (Rotterdam, circa 1619 - 21 augustus 1673) was viceadmiraal van Holland en West-Friesland onder de raad van de Admiraliteit van Rotterdam. Jan de Liefde is in Rotterdam geboren, vermoedelijk in 1619. Hij was de jongere broer van kapitein Cornelis de Liefde. Op 16 juni 1644 werd hij benoemd tot kapitein bij de Admiraliteit van de Maze. Hij vocht dat jaar op de middellandsezeevloot tegen de Barbarijse kapers van Algiers en nam een kaperschip prijs. Dat lukte hem kort daarna ook tegen de Duinkerker kapers.

Lees verder

/39
Jan Meppel

Jan Corneliszoon Meppel (Hoorn, 1609 - aldaar, 2 november 1669) was een Nederlands admiraal uit de 17e eeuw. Jan Meppel werd geboren in 1609 in Hoorn. Hij trad in dienst van de Admiraliteit van het Noorderkwartier. In 1659 werd hij viceadmiraal als opvolger van Pieter Florisse die gesneuveld was in de Slag in de Sont. Viceadmiraal was toen de hoogste rang bij die admiraliteit.

Lees verder

/40
Engel de Ruyter

Engel Michielszoon de Ruyter (Vlissingen, 2 mei 1649 - 27 februari 1683) was een Nederlands viceadmiraal, de zoon van luitenant-admiraal Michiel Adriaanszoon de Ruyter en diens tweede vrouw Cornelia Engels. Engel begon zijn zeedienst aan boord van zijn vaders schepen tijdens diens expedities in 1664 en 1665. Kapiteins namen vaak hun zonen mee: zo leerden die het vak en het loon betaalde de admiraliteit.

Lees verder

/41
Cornelis Schrijver

Cornelis Schrijver (Amsterdam, 1687 - aldaar, 16 mei 1768) was een kapitein, viceadmiraal (1744) en luitenant-admiraal (1748) bij de Admiraliteit van Amsterdam. Tussen 1711 en 1748 had hij tienmaal het bevel over een schip of eskader (117 maanden) en voerde commando’s in 1718, 1723, 1729, 1730, 1731, 1736, 1744 en 1747.

Lees verder

/42
Maarten Harpertszoon Tromp

Maarten Harpertszoon Tromp (Den Briel, circa 23 april 1598Slag bij Ter Heijde, 10 augustus 1653) was een Nederlands zeevaarder en luitenant-admiraal in de Nederlandse marine. Tromp geniet faam als bekend zeeheld in de Nederlandse geschiedenis. Op zijn negende ging Tromp naar zee als scheepsjongen op de Olifantstromp, het fregat van zijn vader, dat in 1607 meedeed aan de campagne die leidde tot de Slag bij Gibraltar.

Lees verder

/43
Jacob van Wassenaer Obdam

Jacob van Wassenaer Obdam, baanderheer van Wassenaar, heer van Obdam, Hensbroek, Spanbroek, Spierdijk, Schoonouwen, Opmeer, Zuidwijk en Kernhem (161613 juni 1665) was een Nederlands admiraal uit de zeventiende eeuw. De Engelsen kennen hem als Admiral Opdam. Jacob werd in 1610 geboren als zoon van luitenant-admiraal Johan van Duvenvoorde die ook bekend zou komen te staan als Johan van Duivenvoorde Wassenaer.

Lees verder

/44
Johan Zoutman

Johan Arnold Zoutman (Reeuwijk, 10 mei 1724Den Haag, 7 mei 1793) was schout-bij-nacht van Holland en West-Friesland en bevelhebber van de Nederlandse vloot tijdens de Vierde Engels-Nederlandse Oorlog. Hij trad op twaalfjarige leeftijd in dienst bij de Admiraliteit van Amsterdam. In 1742 was hij luitenant-ter-zee. Op 8 maart 1750 werd hij benoemd tot extra-ordinaris kapitein, op 19 mei 1760 tot ordinaris kapitein. Op 22 juni 1779 werd hij titulair schout-bij-nacht.

Lees verder

/45
Johannes van Gogh

Johannes (Jan) van Gogh (Benschop, 19 augustus 1817 - Helvoirt, 12 augustus 1885) was een Nederlandse viceadmiraal en officier in de Militaire Willems-Orde. Van Gogh volgde de Latijnse school en het Koninklijk Instituut voor de Marine te Medemblik en werd op 1 oktober 1836 benoemd tot adelborst der eerste klasse (gelijktijdig met F. de Casembroot). Op 28 november 1840 werd hij bevorderd tot luitenant-ter-zee tweede klasse en op 15 april 1844 vertrok hij vanuit Rotterdam met Zr. Ms. stoomschip de Vesuvius (dan nieuw gebouwd) naar Indië, waar hij in september 1846 werd geplaatst op de Ceres.

Lees verder

/46
Gustaaf Paul van Hecking Colenbrander

Gustaaf Paul van Hecking Colenbrander (Arnhem, 21 juni 1860 - Wassenaar, 26 december 1933) was een Nederlandse viceadmiraal en onder meer ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en drager van het Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven. Hecking Colenbrander volgde de opleiding aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Medemblik en werd bij Koninklijk Besluit met ingang van 1 september 1878 benoemd tot adelborst eerste klasse.

Lees verder

/47
Willem Jan Derx

Willem Jan Derx (1844 - Haarlem, 29 april 1913) was een Nederlandse viceadmiraal en onder meer commandant en directeur der marine te Amsterdam en Hellevoetsluis. Derx werd op 16 september 1863 benoemd tot adelborst tweede klasse bij het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord en maakte in december van dat jaar een instructiereis van 7 maanden door de Middellandse Zee met de Prins Maurits der Nederlanden.

Lees verder

/48
Matthieu Borsboom

Matthieu Borsboom (Den Haag, 1959) is een Nederlands viceadmiraal en commandant der Nederlandse zeestrijdkrachten. Borsboom volgde het Koninklijk Instituut voor de Marine, werd in 1978 benoemd tot adelborst en in 1981 bevorderd tot luitenant ter zee tweede klasse. In die rang werd hij geplaatst op het vlaggenschip HNLMS Tromp, als navigatieofficier op de mijnenveger HNLMS Naaldwijk en als eerste officier op de mijnenjager HNLMS Veere.

Lees verder

/49
Jan Willem Kelder

Jan Willem Kelder (Semarang, 31 mei 1949) is een Nederlandse viceadmiraal en voormalig commandant van de Nederlandse zeestrijdkrachten. Kelder volgde het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder en werd in 1973 benoemd tot luitenant- ter-zee tweede klasse. Gedurende de eerste zestien jaar van zijn loopbaan vervulde hij verschillende operationele functies bij de Koninklijke Marine. Tijdens deze periode specialiseerde hij zich in navigatie en gevechtsinformatie. In 1989 volgde hij de opleiding Hogere Krijgskundige Vorming aan de Marinestafschool. Kelder had in de jaren 1990 tot 1998 verschillende staffuncties.

Lees verder

/50
Karel Doorman

Karel Willem Frederik Marie Doorman (Utrecht, 23 april 1889Javazee, 28 februari 1942) was een Nederlands schout-bij-nacht. De Engelse naam voor zijn rang is Rear Admiral, en zo raakte hij bij de geallieerden onder zijn bevel, en later in de Engels sprekende wereld, bekend als Admiral Doorman. Doorman kwam om tijdens de Slag in de Javazee. Ter nagedachtenis heeft de Koninklijke Marine tot drie keer toe een schip naar hem genoemd, te weten in 1946, 1948 en 1991.

Lees verder

/51
Gerhardus Fabius

Gerhardus Fabius (Lisse, 13 december 1806 - Den Haag, 24 maart 1888) was een Nederlands vice-admiraal, lid van de Tweede Kamer, ridder in de Militaire Willems-Orde, ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Grootkruis, commandeur en officier van verschillende buitenlandse Orden. Fabius kwam in oktober 1820 op de kweekschool voor de zeevaart te Amsterdam en ging in 1821 varen als kajuitswachter en lichtmatroos; hij maakte vervolgens gedurende twee jaar drie reizen met de brik Havanah Packet naar Havanna. Fabius werd bij Koninklijk Besluit van 10 januari 1824 benoemd tot buitengewoon adelborst en geplaatst op Zr. Ms. wachtschip Keneau Hasselaer te Hellevoetsluis. Op 25 december 1825 werd hij bevorderd tot adelborst tweede klasse en verkreeg hij, in 1825, als beloning voor een goed afgelegd examen, een reis met de instructiekorvet Pallas naar Engeland en Amerika tot bezichtiging van de maritieme etablissementen aldaar.

Lees verder

/52
Henricus Filibert Kouwenberg

Henricus Filibert Kouwenberg (Bergh, 2 juni 1849 - Velp, 1 december 1912) was een Nederlandse viceadmiraal en commandant van de zeemacht in Nederlands-Indië; hij was onder meer officier in de Orde van Oranje-Nassau. Kouwenberg werd op 1 september 1864 aangesteld als adelborst derde klasse bij het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord. In 1866 werd hij bevorderd tot adelborst tweede klasse en in augustus 1867 tot adelborst eerste klasse benoemd.

Lees verder

/53
Frederik Jan Stokhuyzen

Frederik Jan Stokhuyzen (Arnhem, 26 november 1842 - 's-Gravenhage, 2 maart 1930) was een Nederlands viceadmiraal en adjudant van H.M. de Koningin. Hij was ridder in de Militaire Willems-Orde en ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Stokhuyzen volgde het Koninklijk Instituut voor de Marine en werd op 1 oktober 1856 benoemd tot adelborst derde klasse bij de Marine (gelijktijdig met onder meer M.J.C. Lucardie en H. Quispel).

Lees verder

/54
Gerhardus Kruys

Gerhardus Kruys (Vriezenveen, 21 augustus 1838's-Gravenhage, 12 december 1902) was een Nederlands viceadmiraal en Minister van Marine. Hij stamde uit een Vriezenveense patriciërsfamilie en werd op 21 september 1853 benoemd tot adelborst aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda als bestemd voor de eigenlijke zeedienst (gelijktijdig met adelborst C.J. Marinkelle).

Lees verder

/55
Frederik Alexander Adolf Gregory

Frederik Alexander Adolf Gregory (Doesburg, 13 mei 1814 - 's-Gravenhage, 16 juli 1891) was een Nederlands viceadmiraal. Gregory werd op 16 november 1830 geplaatst aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Medemblik en in november 1834 benoemd tot adelborst eerste klasse (gelijktijdig met onder meer P.F. Uhlenbeck).

Lees verder

/56
Carel Augustus Bernard Désiré Rijk

Carel Augustus Bernard Désiré Rijk (Vlissingen, 27 januari 1828 - Curaçao, 23 augustus 1875) was een Nederlands kapitein-luitenant-ter-zee en ridder in de Militaire Willems-Orde. Rijk, zoon van admiraal J.C. Rijk, volgde het Koninklijk Instituut voor de Marine te Medemblik (vanaf 1 oktober 1842) en werd bij Koninklijk Besluit van 21 augustus 1845 benoemd tot adelborst der eerste klasse bij de Nederlandse Marine.

Lees verder

/57
Julius Constantijn Rijk

Julius (of Jules) Constantijn Rijk (Wetzlar, bij Frankfurt, 15 januari 1787Den Haag, 2 mei 1854) was een Nederlands admiraal, gouverneur-generaal van West-Indië, minister van Marine en commandeur in de Orde van het Legioen van Eer, commandeur in de Militaire Willems-Orde en commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Rijk werd geboren in Duitsland, waar zijn vader toen tijdelijk verbleef, volgde de zogenaamde "Franse" school in Amsterdam en trad op 1 oktober 1799 bij de Marine als vrijwilliger in dienst. Hij werd in 1800, als stuurmansleerling op het linieschip Pluto geplaatst en door de commandant als cadet-titulair aangesteld.

Lees verder

/58
Hendrik Adriaan Schippers

Hendrik Adriaan Schippers (20 oktober 1844 - Den Haag, 22 maart 1931) was een Nederlands viceadmiraal, ridder in de Militaire Willems-Orde en begiftigd met de eresabel. Schippers werd op 1 oktober 1859 geplaatst op het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord en met ingang van 16 september 1862 benoemd tot adelborst eerste klasse (gelijktijdig met onder meer H.G. Hildebrandt).

Lees verder

/59
Conrad Helfrich

Conrad Emile Lambert Helfrich (Semarang, Nederlands-Indië, 11 oktober 1886 - 's-Gravenhage, 20 september 1962) was een Nederlands marineofficier. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij Commandant der Zeemacht in Nederlands-Indië. In 1941 werd een samenwerkingsverband tussen de Amerikaanse, Britse, Australische en Nederlandse strijdkrachten in de Pacific opgericht, het American-British-Dutch-Australian Command (ABDACOM). Tot zijn teleurstelling werd Helfrich gepasseerd als commandant van de maritieme component: die functie ging naar de Amerikaanse admiraal Thomas C. Hart. Op 10 januari 1942 vielen de Japanners Nederlands-Indië binnen, en Helfrich leidde de maritieme operaties tegen de Japanners.

Lees verder

/60
Willem Jacob Scholten van Aschat

Willem Jacob Scholten van Aschat (Leeuwarden, 20 juni 1831 - Bergen op Zoom, 24 februari 1886) was een Nederlands schout-bij-nacht en ridder in de Militaire Willems-Orde. Scholten van Aschat was een lid van het in het Nederland's Patriciaat opgenomen geslacht Scholten en een zoon van Willem Joan Charles Scholten van Aschat (1792-1863), heer van Aschat (arrondissementsdirecteur der directe belastingen) en Margaretha Catharina de Miellet van Coehoorn (1792-1839). Hij bleef ongehuwd.

Lees verder

/61
Portaal:Marine/Biografie/61
/62
Portaal:Marine/Biografie/62
/63
Portaal:Marine/Biografie/63
/64
Portaal:Marine/Biografie/64
/65
Portaal:Marine/Biografie/65
/66
Portaal:Marine/Biografie/66
/67
Portaal:Marine/Biografie/67
/68
Portaal:Marine/Biografie/68
/69
Portaal:Marine/Biografie/69
/70
Portaal:Marine/Biografie/70
/71
Portaal:Marine/Biografie/71
/72
Portaal:Marine/Biografie/72
/73
Portaal:Marine/Biografie/73
/74
Portaal:Marine/Biografie/74
/75
Portaal:Marine/Biografie/75
/76
Portaal:Marine/Biografie/76
/77
Portaal:Marine/Biografie/77
/78
Portaal:Marine/Biografie/78
/79
Portaal:Marine/Biografie/79
/80
Portaal:Marine/Biografie/80
/81
Portaal:Marine/Biografie/81
/82
Portaal:Marine/Biografie/82
/83
Portaal:Marine/Biografie/83
/84
Portaal:Marine/Biografie/84
/85
Portaal:Marine/Biografie/85
/86
Portaal:Marine/Biografie/86
/87
Portaal:Marine/Biografie/87
/88
Portaal:Marine/Biografie/88
/89
Portaal:Marine/Biografie/89
/90
Portaal:Marine/Biografie/90
/91
Portaal:Marine/Biografie/91
/92
Portaal:Marine/Biografie/92
/93
Portaal:Marine/Biografie/93
/94
Portaal:Marine/Biografie/94
/95
Portaal:Marine/Biografie/95
/96
Portaal:Marine/Biografie/96
/97
Portaal:Marine/Biografie/97
/98
Portaal:Marine/Biografie/98
/99
Portaal:Marine/Biografie/99
/100
Portaal:Marine/Biografie/100
/101
Portaal:Marine/Biografie/101
/102
Portaal:Marine/Biografie/102
/103
Portaal:Marine/Biografie/103
/104
Portaal:Marine/Biografie/104
/105
Portaal:Marine/Biografie/105
/106
Portaal:Marine/Biografie/106
/107
Portaal:Marine/Biografie/107
/108
Portaal:Marine/Biografie/108
/109
Portaal:Marine/Biografie/109
/110
Portaal:Marine/Biografie/110
/111
Portaal:Marine/Biografie/111
/112
Portaal:Marine/Biografie/112
/113
Portaal:Marine/Biografie/113
/114
Portaal:Marine/Biografie/114
/115
Portaal:Marine/Biografie/115
/116
Portaal:Marine/Biografie/116
/117
Portaal:Marine/Biografie/117
/118
Portaal:Marine/Biografie/118
/119
Portaal:Marine/Biografie/119
/120
Portaal:Marine/Biografie/120
/121
Portaal:Marine/Biografie/121
/122
Portaal:Marine/Biografie/122
/123
Portaal:Marine/Biografie/123
/124
Portaal:Marine/Biografie/124
/125
Portaal:Marine/Biografie/125
/126
Portaal:Marine/Biografie/126
/127
Portaal:Marine/Biografie/127
/128
Portaal:Marine/Biografie/128
/129
Portaal:Marine/Biografie/129
/130
Portaal:Marine/Biografie/130
/131
Portaal:Marine/Biografie/131
/132
Portaal:Marine/Biografie/132
/133
Portaal:Marine/Biografie/133
/134
Portaal:Marine/Biografie/134